Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Účtování zásob

Účtování zásob

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je rozdělewna do dvou částí - teoretické a praktické a popisuje účtování zásob ve společnosti. V teoretické najdeme vysvětlení zásob, ocenění, rozdělení do patřičných skupin, možnosti účtování zásob. Druhá část obsahuje příklady a postup jak účtovat.

Obsah

1.
Úvod
1.
1 Cíl práce
2.
Charakteristika zásob
2.
1 Členění zásob
3.
Oceňování zásob
3.1
Pořizovací cenou
3.2
Vlastní náklady
3.3
Reprodukční cena
4.
Účtování o zásobách
4.1
Účtování o materiálu způsobem A
4.1.2
Dodavatelský způsob pořízení materiálu - v tuzemsku
4.1.3
Dodavatelský způsob pořízení materiálu - z dovozu
4.1.4
Pořízení materiálu ve vlastní režii - aktivace
4.1.5
Úbytek materiálu
4.2
Účtování o materiálu způsobem B
4.3
Účtování o zásobách vlastní výroby
4.5
Účtování koncem roku
4.6
Opravné položky k zásobám - inventarizace
5.
Seznam použité literatury:

Úryvek

"3.2 Vlastní náklady, kterými se oceňují zásoby vytvořené vlastní činností, jsou náklady
přímé, popřípadě zvýšené o náklady související s výrobou nepřímo (nepřímé náklady).
Za přímé náklady se jednoznačně považují přímý materiál a přímé mzdy, včetně sociálního a zdravotního pojištění, tj. takový materiál a takové mzdy, které je možné určit přímo na jednotku výroby. V konkrétních podmínkách mohou být do přímých nákladů zařazeny i další náklady, které se vztahují k celkovému objemu výroby určitého produktu (ostatní přímé náklady).
Za nepřímé náklady se považují takové, které jsou společné více druhům výkonů a souvisejí s obsluhou a řízením výroby (výrobní režie). Zjištěné celkové nepřímé náklady za určité období se potom rozvrhnou na jednotlivé druhy výkonů. Obvykle sem patří nepřímý materiál a mzdy, odpisy, opravy a údržba, náklady na řízení výroby a jiné. Za vlastní náklady se považují buď skutečné náklady nebo náklady vypočtené v předběžných kalkulacích (operativních nebo plánových), které musí vycházet z konkrétních technických, technologických, ekonomických a organizačních podmínek.

3.3 Reprodukční cena. V ostatních případech, tedy pokud nejde o nákup anebo vlastní výrobu, jsou získané zásoby oceňovány reprodukční pořizovací cenou. Jde o zásoby získané bezúplatně, nalezené (přebytky zásob), odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby či jiné činnosti, které se ocení podle odborného odhadu jejich užitné hodnoty. Kromě uvedených případů jde též o zásoby vložené do podnikání při zakládání společnosti anebo při zvyšování základního jmění nepeněžním vkladem, v tomto případě vloženými zásobami.
Základní princip oceňování zásob v pořizovací ceně se v účetnictví uskutečňuje v několika
variantách. Pro potřeby rozboru nákladů spojených s pořizovací cenou zásob je nutné
evidovat odděleně (analyticky) cenu pořízení a náklady související s pořízením.
Ve společnostech s velkým pohybem zásob, které jsou nakupovány od různých dodavatelů,
se pro zjednodušení evidence používají pevné ceny, s odděleným sledováním odchylky od skutečné ceny pořízení. Vzniklé odchylky i oddělené sledování nákladů souvisejících
s pořízením se postupně zúčtují do provozních nákladů podle zvoleného postupu.
Zásoby stejného druhu, které se liší pořizovací cenou je možné vést na skladě v rámci
jednoho syntetického účtu buď:
- v ceně na základě váženého aritmetického průměru anebo
- ocenění pomocí metody FIFO.

Při inventarizaci se zjišťuje též užitná hodnota zásob a jí odpovídající tržní cena, která se
porovnává s oceněním zásob v účetnictví. Je-li tato užitná hodnota nižší a toto snížení
hodnoty není definitivní vytváří se opravná položka. Trvalé snížení hodnoty zásob se
zaúčtuje jako manko a škoda."

Poznámka

Obsahuje obrázky. V čistém textu se jedná o 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13277
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse