Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Účtujeme od A do Z, aneb pomocník pro nezkušené účetní - Středoškolská odborná činnost

Účtujeme od A do Z, aneb pomocník pro nezkušené účetní - Středoškolská odborná činnost

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o velmi obsáhlou práci, která pojímá celý obor účetnicví v rozsahu pro střední a vyšší odborné školy. Práce byla zpracována pro Středoškolskou odbornou činnost, kde se umístila na 10. místě v celostátním kole. Práce je doplněna dvěmi přílohami. Příloha 1 - účtová osnova, příloha 2 - Úschova účetních záznamů.

Obsah

Prohlášení
1.
Úvod
2.
Historie účetnictví
3.
Funkce účetvnictví
4.
Účetní zásady
5.
Právní úprava účetvnictví
6.
Základní pojmy účetvnictví
7.
Účetní knihy
8.
Přezkušování správnosti účetních zápisů
9.
Doklady
10.
Majetek podniku
11.
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
12.
Účtová třída 1 - Zásoby
13.
Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
14.
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
15.
Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
16.
Účtová třída 5 - Náklady
17.
Účtová třída 6 - Výnosy
18.
Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty
19.
Účtové třídy 8 a 9 - vnitropodnikové účetvnictví
20.
Závěr
Použitá literatura
Seznam přílo

Úryvek

"Při uzavírání účetních knih
96. se k 1. 1. počáteční stavy účtů 112 - Materiál na skladě nebo 132 - Zboží na skladě a v prodejnách převedou na vrub účtů 501 – Spotřeba materiálu a 504 – Prodané zboží.
97. Stav zásob podle skladové evidence se k 31. 12. zaúčtuje u materiálu na vrub účtu 112 - Materiál na skladě souvztažně s účtem 501 – Spotřeba materiálu a na vrub účtu 132 - Zboží na skladě a v prodejnách souvztažně s účtem 504 – Prodané zboží.
Inventarizační rozdíly v případě že se jedná o manka se zachytí na vrub účtu 549 – Manka a škody a ve prospěch příslušného účtu zásob, přebytky zásob se zaúčtují ve prospěch účtu 648 – Ostatní provozní výnosy.
12.3.2 Zásoby vlastní výroby
V průběhu účetního období
98. se v účtové skupině 12 - Zásoby vlastní výroby neprovádí žádné účetní zápisy a vynaložené náklady na výrobu se běžně účtují na příslušných účtech účtové třídy 5 – Náklady.

Při uzavírání účetních knih
99. se počáteční stavy zásob účtové skupiny na příslušných účtech účtové skupiny 12 - Zásoby vlastní výroby převedou na vrub příslušných účtů účtové skupiny 61 – Změny stavu vnitropodnikových zásob.
100. Stav zásob podle inventarizace s zaúčtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 12 - Zásoby vlastní výroby souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 61 – Změny stavu vnitropodnikových zásob. Manka se zachytí na vrub 549 – Manka a škody. Přebytky zásob se zaúčtují souvztažně s příslužným účtem účtové skupiny 61 – Změny stavu vnitropodnikových zásob.

13 Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
V účtové osnově pro podnikatele je pro účtování na finančních účtech vyhrazena 2. účtová třída, kde se soustřeďují rozvahové účty, které mohou být jak aktivní tak pasivní.

Účtová třída 2 obsahuje účty pro sledování:
hotovosti účetní jednotky (peněz, šeků, poukázek k zúčtování) a cenin,
účtů v bankách,
krátkodobých bankovních úvěrů,
krátkodobých finančních výpomocí,
krátkodobých cenných papírů (včetně směnek i inkasu), a podíl a pořizovaného krátkodobého finančního majetku,
převodů mezi finančními účty,
opravných položek ke krátkodobému finančnímu majetku.

Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost (tj. pohotovost k rychlému disponování s tímto majetkem), bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost do jednoho roku vztažená k okamžiku uskutečnění účetního případu.

Finanční účty v cizích měnách se vedou v účetnictví v českých korunách i v cizí měnách. Je zde nutné analytické členění."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, schémata a grafy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12052
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse