Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Udělování občanství v zemích Severní Ameriky a západní Evropy

Udělování občanství v zemích Severní Ameriky a západní Evropy

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce ve svém úvodu poukazuje na zesílenou migraci v poválečném období a související etnickou různorodost, která zvyšuje význam problému přidělování občanství. Následně jsou porovnány dva principy přidělování občanství na příkladech Spojených států amerických a Kanady, kde platí princip automaticky přidělovaného občanství, a Německa a Švédska, kde se občanství získává naturalizací. Nakonec je zmíněna problematika dvojího občanství.

Obsah

1.
Úvod
2.
Migrace, etnická různorodost a podmínky udělení občanství
3.
Automatické přidělení občanství
4.
Získané občanství – naturalizace
5.
Dvojí občanství
6.
Závěr

Úryvek

"S rostoucí imigrací a tím i různorodostí obyvatelstva žijícího na území jednoho státu se stále častěji objevuje na programech vládních diskusí otázka občanství. Jak se k tomuto problému staví státy Severní Ameriky a Západní Evropy je tématem této práce. Načrtnu zde rozdíly mezi občanstvím automaticky přiděleným a získaným naturalizací a pozastavím se nad problémem dvojího občanství. Jelikož se politiky jednotlivých zemí značně odlišují, pokusím se mezi sebou srovnat čtyři státy z výše uvedených kontinentů: USA a Kanadu jako zástupce Severní Ameriky, Švédsko a Německo za Evropu.
V poválečném období začalo v Západní Evropě stejně jako v Severní Americe období masové migrace a svět se začal stávat mezinárodním. Prudký vzrůst migrace byl neočekávaný a zarážející především na starém kontinentě, který s imigrací neměl prakticky žádné zkušenosti. V Německu a Švédsku se jednalo ve velké míře o pracovní imigraci. V Německu byli v sedmdesátých letech Italové vystřídáni dělníky z Turecka a ve Švédsku byly severské země předstihnuty imigrací z Asie. Asie je také nejvýraznějším zdrojem přistěhovalců pro USA a Kanadu. Ve Spojených státech je rovněž nepřehlédnutelný proud imigrantů z Latinské Ameriky. Všechny země bez rozdílu navíc v poválečném období, především pak v posledních dvaceti letech existence komunistických režimů, zaznamenaly velký příliv takzvané "nové imigrace" - termín užitý pro přistěhovalce z jiho a východoevropských zemí. Migrace mezi zmíněnými zeměmi není příliš významná. Mezi sevoroamerickými zeměmi je migrace dlouhodobá a vzájemná, i když kolísá na základě politických událostí v té které zemi, a tak například v období války ve Vietnamu se výrazně zvýšil počet imigrantů ze Spojených států do Kanady. Nejvýznamnější migrací mezi Západní Evropou a Severní Amerikou je pak britská imigrace, a to jak v USA tak i v Kanadě, což je motivováno ne příliš příznivou ekonomickou situací ve Velké Británii a výhodou společného jazyka.
S imigrací vzrostl a stále roste počet a etnická různorodost osob trvale žijících na území jednotlivých států a s tím vyvstává otázka, jestli a za jakých podmínek by se imigranti měli stát občany těchto států. Podle mezinárodního práva si mohou státy svobodně definovat okruh svých občanů. Díky této možnosti svobodné volby se zákony o občanství a podmínky naturalizace - proces, při kterém se jedinec dobrovolně přihlásí k příslušnosti k určitému státu - v jednotlivých zemích výrazně liší. Každý stát musí rozhodnout na základě své historie, tradic a současné politické a ekonomické situace o tom, jaké zásady pro udělování občanství by nejlépe vyhovovaly jeho pragmatickým zájmům. Požadavky, které určitá společnost má tedy závisí na tom, jak si určí své zájmy a výhledy do budoucnosti. Proto je tak markantní rozdíl mezi USA a Kanadou, zeměmi prakticky vytvořenými z imigrantů, a evropskými, tradičně emigračními zeměmi.
Zmíněné čtyři země můžeme rozdělit do dvou základních skupin podle toho, jaké si kladou podmínky pro udělení občanství.
Spojené státy a Kanada, pro které má imigrace historický i současný význam, definovaly svou politiku jako expanzivní. Imigrace se očekává a naturalizace je státem podporována, což tyto země značně odlišuje od Evropy. Základní princip, podle kterého je občanství přiznáno je ius soli, což znamená, že ten, kdo se narodí na území daného státu se automaticky stává jeho občanem.
Německo a Švédsko, které se jako klasické země emigrace s imigrací setkaly teprve nedávno, mohou být chápány jako jakýsi protipól severoamerickému systému. Občanství je zde přiznáváno na principu ius sanguinis, což znamená, že je závislé na původu předků. Imigranti mohou dosáhnout občanství jen prostřednictvím naturalizace, a to poměrně jednoduše ve Švédsku, zatímco v Německu se značnými problémy."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25391
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse