Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Udržitelný rozvoj území

Udržitelný rozvoj území

Kategorie: Regionální ekonomika, Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je věnována problematice udržitelného rozvoje území se zaměřením na jeho postavení v kontextu územního plánování. Úvodní část představuje několik definic udržitelného rozvoje a nástrojů jeho dosahování, mezi nimiž vyzdvihuje územní plánování. Přechází poté k dokumentům, v nichž figuruje územní plánování ve vztahu k udržitelnému rozvoji, a úlohám územního plánování v zajišťování udržitelného rozvoje. Další část nabízí náhled do uplatňování konceptu udržitelného rozvoje v činnosti municipalit České republiky, jehož úspěšnost je předmětem autorčiných úvah v závěru práce.

Obsah

1.
Úvod
2.
Postavení udržitelného rozvoje v územním plánování
3.
Definování úkolů územního plánování v oblasti udržitelného rozvoje
4.
Udržitelný rozvoj území v praxi
4.1.
Místní Agenda 21 (MA 21)
4.2.
Národní síť zdravých měst ČR (NSZM)
4.3.
Rady obcí pro udržitelný rozvoj území (Rady obcí)
5.
Závěr

Úryvek

1. „Udržitelný rozvoj území v praxi
V této kapitole blíže specifikuji zavádění udržitelného rozvoje do „praxe“ municipalit. Rozhodla jsem se více věnovat místní Agendě 21, jelikož je to důležitý strategický akční plán z něhož municipality vycházejí při plánování udržitelného rozvoje v území. Dále se věnuji Národní síti Zdravých měst, protože si myslím, že je to úspěšný projekt, který má již za sebou dlouhou historii a nesčetné úspěchy. V poslední podkapitole si budu všímat Rady obcí pro udržitelný rozvoj území.
1.1 Místní Agenda 21 (MA 21)
Jak již bylo řečeno, způsob vytváření udržitelného rozvoje území je podmíněno kvalitou veřejné správy. Veřejná správa na lokální a regionální úrovni by se měla opírat o místní Agendu 21. Místní Agenda 21 vznikla jako reakce na dokument Agenda 21 , která byla přijata na summitu OSN v Riu de Janeiru v roce 1992. Tento dokument, nebo lépe globální akční plán, vymezuje konkrétní úkoly směrem k udržitelnému rozvoji. V českém překladu Agendy 21 je například v kapitole 28 uvedeno: „Velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své kořeny na úrovni místních aktivit; participace a spolupráce místních úřadů bude proto faktorem určujícím úspěšnost realizace jejich cílů. Místní úřady vytvářejí, řídí a udržují ekonomickou, sociální a environmentální infrastrukturu, dohlížejí na plánování, formují místní politiku životního prostředí a předpisy a pomáhají při implementaci národní a subnárodní environmentální politiky. Protože jsou úrovní správy nejbližší lidem, sehrávají důležitou roli ve výchově, mobilizaci i při reakci na podněty veřejnosti a napomáhají tak dosažení udržitelného rozvoje.“
V České republice bylo z počátku těžké vytvořit zájem o udržitelný rozvoj území. Teprve v roce 2003 vznikla Rada vlády pro udržitelný rozvoj území a v důsledku toho se vytvořila v průběhu roku 2004 Pracovní skupina pro místní Agendu 21. Pracovní skupina pro místní Agendu 21 se skládala z představitelů ministerstev, krajů, obcí i nevládních organizací. „Skupina“ posléze sestavila sadu Kritérií místní Agendy 21, která definuje kvalitu zavádění místní Agendy 21. Sada „Kritérií“ je tvořena ze čtyř kategorií:
 „D“ – Start (začátečnická úroveň MA 21)
 „C“ – Stabilizace (mírně pokročila úroveň, která již požaduje zapojení veřejnosti a politické zastřešení MA 21)
 „B“ – Systém řízení (pokročilá úroveň, řízení municipalit dle požadavků MA 21)
 „A“ – Dlouhodobí proces (nejvyšší úroveň MA 21, udržitelný rozvoj municipality, aktivní zapojení veřejnosti a zvyšování kvality života občanů v dané municipalitě)
Před kategorií „D“ existuje ještě tzv. „nultá“ kategorie, která se označuje jako „Zájemci“. Každá kategorie má vlastní konkrétní kritéria a ukazatele, které hodnotí míru plnění požadavků místní Agendy 21 v dané municipalitě. V roce 2006 byla místní Agenda 21 oficiálně uznána Ministerstvem vnitra jako možný způsob zvyšování kvality ve veřejné správě. Mezi další metody se řadí například benchmarking, CAF nebo Balanced Scorecard.
Podrobný seznam všech kritérií, které jsou důležité při zavádění „Agendy“ jsou obsaženy v dokumentu MA 21 – Příručka pro mapování místních Agend 21 . V příručce jsou konkrétně vymezeny výše uvedené kategorie, zkušenosti a inspirace z měst využívající MA 21 a další nezbytné informace pro zájemce o MA 21.“

Poznámka

Práce obsahuje pravopisné a gramatické chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22264
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse