Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ukládání a ochrana dokumentového fondu - výpisky z přednášek

Ukládání a ochrana dokumentového fondu - výpisky z přednášek


Kategorie: Knihovnictví a informační vědy

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje výpisky na téma ukládání a ochrana dokumentového fondu. Formou velmi stručných hesel charakterizuje požadavky na uložení dokumentového fondu. Popisuje klimatické a bezpečnostní podmínky ve veřejných a odborných knihovnách. Zabývá se nejen druhy stavění, revizí a vyřazováním dokumentů, ale také ochranným mikrofilmováním. Velmi povrchně zmiňuje digitalizaci dokumentů.

Obsah

1.
Požadavky na uložení dokumentového fondu
1.1.
Jednotlivé činnosti
1.2.
Sekundární uchovávání
1.3.
Ochrana fondu
1.4.
Zpřístupnění fondu
1.5.
Diferencovaný přístup
1.6.
Strukturování fondu
1.7.
Fyzické zpřístupnění fondu
1.8.
Volný výběr z hlediska uživatelů
1.9.
Volný výběr z hlediska knihovny:
2.
Klimatické a bezpečnostní podmínky ve veřejných a odborných knihovnách
2.1.
Papír
2.2.
Základní hygienické požadavky
2.2.1.
Klimatické podmínky
2.2.2.
Světlo
2.2.3.
Ovzduší
2.2.4.
Skladovací pomůcky a zařízení
2.3.
Ukládání svazků (knižní dokumenty)
2.3.1.
Ukládání velkých formátů
2.3.2.
Ukládání brožur a dokumentů malého formátu
2.3.3.
Ukládání svázaných časopisů
2.3.4.
Ukládání běžných čísel časopisů
2.3.5.
Ukládání novin
2.3.6.
Ukládání map a grafiky
2.3.7.
Ukládání hudebnin
2.3.8.
Ukládání vysokoškolských prací
2.3.9.
Ukládání zpráv
2.3.10.
Ukládání patentovaných dokumentů
2.3.11.
Ukládání normativních dokumentů
2.3.12.
Ukládání firemní literatury
2.4.
Fyzická ochrana knižních dokumentů
2.4.1.
Preventivní ochrana
2.4.2.
Oprava knih (první pomoc)
2.4.3.
Ochranné obaly
2.4.4.
Záchranné knihařské práce
2.4.5.
Odkyselování papíru
2.5.
Finanční nároky x životnost dokumentů
2.6.
Uchovávání nepapírových dokumentů
2.7.
Základní hygienické požadavky
2.8.
Ukládání fotografických dokumentů
2.8.1.
Světlo
2.8.2.
Ovzduší
2.8.3.
Chemické látky
2.8.4.
Skladovací pomůcky a zařízení
2.9.
Ukládání fotografií
2.10.
Ukládání negativů a diapozitivů
2.11.
Ukládání diafilmů a diapásů
2.12.
Ukládání filmů
2.13.
Ukládání mikrofiší
2.14.
Ukládání mikrofilmů
2.15.
Ukládání audiálních dokumentů
2.16.
Ukládání gramofonových desek
2.17.
Ukládání magnetofonech pásků
2.18.
Ukládání kompaktních disků
2.19.
Ukládání audiovizuálních dokumentů (videokazet)
2.20.
Ukládání elektronických dokumentů
2.21.
Ukládání disket
2.22.
Ukládání CD-ROMŮ
3.
Druhy stavění
3.1.
Obecné požadavky na stavění (řazení) dokumentů ve fondu
3.2.
Volba vhodného způsobu stavění
3.3.
Druhy stavění
3.4.
Typy stavění
3.4.1.
Místní seznam
3.4.2.
Věcné stavění
3.4.3.
Formální stavění
3.5.
Prostorové nároky
3.5.1.
Průměrné prostorové nároky
3.5.2.
Knižní dokumenty
3.5.3.
Časopisy, encyklopedie (objemné svazky)
3.5.4.
Hudebniny
3.5.5.
Grafika
3.5.6.
Audiální dokumenty
3.6.
Sklady s kompaktními regály
3.7.
Konstrukční a dispoziční řešení
3.8.
Historický vývoj budov knihoven
3.9.
Jednoúčelové prostory
3.10.
Vnitřní flexibilita
3.11.
Typy skladů a jejich dispoziční řešení
3.11.1.
Depozitní sklady
3.11.2.
Vybavení skladů
3.11.3.
automatizované sklady
3.11.4.
dopravní zařízení
4.
Revize
4.1.
Druhy revize
4.2.
Protokol o revizi – obsahuje
5.
Vyřazování dokumentů
5.1.
Úbytkový seznam
6.
Ochranné mikrofilmování
6.1.
Reformátování dokumentů
6.2.
Techniky
6.2.
1. Mikrofilmování
6.2.2.
Elektrografické kopírování
7.
Digitalizace dokumentů
7.1.
Hybridní technologie (kombinace mikrofilmu a digitálního záznamu)
7.2.
Příprava na reformátování
7.3.
Archivace a zálohování reformátovaných dokumentů
7.4.
Koordinace reformátování

Úryvek

"a) požadavky na uložení dokumentového fondu

týká se:
- primárních dokumentů na původních nosičích (základních i speciálních)
- dokumentů převedených na jiné nosiče (mikrografické dokumenty, elektronické dokumenty)
- sekundárních dokumentů, které po formální stránce mají podobu primárního dokumentu

JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI:
- fyzická organizace dokumentů podle zvolených hledisek
- funkční rozmístění souborů dokumentů (samostatných celků dokumentů) v prostorách knihovny
- vhodně uložení dokumentů v různých ukládacích zařízeních
- optimální fyzické uspořádání podle vhodných způsobů řazení
- doprava a redislokace dokumentů v rámci knihovny nebo systému
- bezpečná ochrana dokumentů před škodlivými vlivy a odcizením

dokument = informace (intelektuální obsah) + hmotný nosič

Primární uchovávání = uchovávání informace na původním nosiči

Sekundární uchovávání = uchovávání informace přenesené na jiný nosič

PRIMÁRNÍ UCHOVÁVÁNÍ
- v historii běžné
- uživatelé jsou zvyklí využívat původní nosiče
- převažují humánní dokumenty
- dokumenty s rekreativní funkcí
- kopie je nemohou zcela nahradit
- náklady na uchovávání mohou být nižší než u náhradních nosičů
- dlouhá životnost

SEKUNDÁRNÍ UCHOVÁVÁNÍ
- moderní technologie
- snadná dostupnost
- možná kolize s autorským zákonem
- úspora při uchovávání (neuchovává ani originál ani kopie)
- náklady na pořízení další kopie

VOLBA
- zvážit pro které dokumenty je který typ vhodný
- možnost kombinace obou způsobů
OCHRANA FONDU
- uchovávání musí zabezpečit ochranu a zpřístupnění fondu
- zabezpečení dobrého fyzického stavu a estetického vzhledu po celou dobu
- snížení vlivu škodlivých faktorů (vnitřních i vnějších)
- zamezení možnosti poškození při manipulaci (pracovníky i uživateli)
- zamezení možnosti odcizení

ZPŘÍSTUPNĚNÍ FONDU
- možnost vstupu do fondu (nejen pro pracovníky)
- přímý kontakt s dokumenty
- výběr z fondu
- studium dokumentů v prostorách knihovny
- možnost pořízení kopie
- možnost absenční výpůjčky

→ konflikt mezi nároky na uchovávání a zpřístupnění)

DIFERENCOVANÝ PŘÍSTUP
- volíme rozdílné způsoby uchovávání
- kombinace primárního a sekundárního uchovávání
- členění fondu na dílčí fondy s různými funkcemi, různým způsobem využívání a odlišnými nároky na uchovávání
- rozlišení časové úrovně
- krátkodobé uchovávání (veřejné knihovny, specializované knihovny)
- dlouhodobé uchovávání
- trvalé uchovávání
Strukturování fondu – VYTVOŘENÍ MENŠÍCH CELKŮ DOKUMENTŮ S PODOBNÝMI ZNAKY
→ dílčí fondy
= relativně samostatné části dokumentového fondu se zvláštním způsobem uložení, vyčleněné podle zřetelně vymezeného hlediska a plnící specifické funkce

hlediska:
- tematický profil
- typologie dokumentů
- společenská funkce
- způsob využívání
- operativní fond
- pro současné uživatele
- archivní (konzervační) fond
- pro současné i budoucí uživatele
- rezervní fond
- nejsou určeny k přímému poskytování uživatelům
- např. fond výměnný, fond duplikátů a multiplikátů, fond vyřazených dokumentů

Způsob uchovávání fondu musí být v souladu se způsobem jeho zpřístupnění"

Poznámka

Práce kompilačního charakteru. Čerpáno z: http://www.okf.wz.cz/semin0607/bouchalova.doc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15041
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse