Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Úloha náboženství v 21. století

Úloha náboženství v 21. století


Kategorie: Religionistika/Náboženství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce vysvětluje základní myšlenky nejvíce rozšířených náboženství. Zaměřuje se pouze na legální druhy náboženství od křesťanství, přes náboženství dálného východu až po islámské náboženství. Autorka se v práci zamýšlí nad otázkou náboženství v ČR a ve světě. Závěr obsahuje tabulku četností náboženských institucí ve světě.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie náboženství
3.
Definice náboženství
4.
Rozdělení náboženství
4.1.
Křesťanství
4.2.
Judaismus
4.3.
Islám
4.4.
Hinduismus
4.5.
Buddhismus
5.
Tabulka rozdělení náboženských institucí ve světě
6.
Závěr

Úryvek

“4 Rozdělení náboženství

4.1 Křesťanství
Křesťanství je monoteistické náboženství, vzniklé na počátku našeho letopočtu. Navazuje na judaismus, a to především na tu jeho část, která intenzivně očekává Mesiáše (Mesiáš = hebr. Pomazaný, odtud řecké Christos - Kristus). Křesťané za tohoto Mesiáše považují Ježíše z Nazaretu (nar. asi roku 7 př. n. l., popraven pravděpodobně r. 29 - 30). Jemu vzdávají stejnou úctu jako Hospodinu (Bohu-Otci) a svatému Duchu. Základním spisem křesťanství je bible, sestávající ze Starého zákona a Nového zákona. Starý zákon má křesťanství společný s judaismem, Nový zákon hovoří především o Ježíši z Nazaretu. Jeho nejvýznamnější částí jsou evangelia - čtyři navzájem se doplňující zprávy o Ježíšově působení.
Pro křesťanské náboženské skupiny se užívá názvu církve (z řec. kyriaké ekklésia = shromáždění Páně). Největší z nich je u nás katolická církev, k níž se podle sčítání v r. 1991 hlásí necelé 4 miliony obyvatel České republiky. Podle druhu bohoslužebného obřadu se dělí na římskokatolickou (ta má pět diecézí v čele s biskupy v Čechách a tři na Moravě) a řeckokatolickou, k níž patří méně než 10 tisíc věřících a která tvoří jen jednu diecézi (eparchii) v celé České republice. V rámci katolické církve existuje celá řada řeholních společenstev (např. dominikáni, karmelitáni, klarisky aj.).
Rozlišení katolického a pravoslavného křesťanství se datuje od události rozdělení církve na východní a západní část r. 1054. Pravoslaví nemá žádné ústředí, ale tvoří ji samostatné (autokefální) církve. Jednou z nich je Pravoslavná církev v českých zemích. V jejím čele stojí metropolita. Po rozdělení Československa bylo ovšem nutné zřídit dvě metropolitní rady. Podle sčítání obyvatel v roce 1991 je pravoslavných křesťanů u nás asi 36 tisíc.
Protestantské církve navazují na úsilí o reformaci katolické církve v 16. století. Nejvýznamnější z nich, Českobratrská církev evangelická, spojuje reformační tradici MARTINA LUTHERA i JANA KALVÍNA a hlásí se též k dědictví Jednoty bratrské, jejímž posledním biskupem před nuceným odchodem do zahraničí byl J. A. KOMENSKÝ. Později obnovená Jednota bratrská, proslulá svým misijním úsilím (cesty do Západní Indie či Grónska již na začátku 18. st.), se mohla vrátit na naše území až na sklonku 19. st. a působí u nás dodnes. Tradici staré Jednoty bratrské považuje pro sebe za určující i Církev bratrská. Luterskou tradici rozvíjejí tři církve: Slezská církev evangelická a. v. (= augsburského vyznání), Luterská evangelická církev a. v. v České republice a Evangelická církev a. v. v České republice.
Na půdě anglického protestantismu vzniklo v 17. st. hnutí baptistů (s důrazem na to, aby si křtěnec plně uvědomil smysl křtu, řec. baptisma = křest) a v 18. st. metodistů (s důrazem na metodické studium bible, označení „metodisté“ bylo původně nadávkou). Obě hnutí se rozšířila i na naše území a ve 20. století vytvořila samostatné církve: Bratrskou jednotu baptistů a Evangelickou církev metodistickou. Metodistickou tradici osobní zbožnosti, misijní aktivity a sociální práce rozvinula na konci 19. století Armáda spásy. V Anglii má počátky též tzv. hnutí bratří, u nás vystupující jako Křesťanské sbory. Toto hnutí se pokouší nepodlehnout církevnictví a snaží se redukovat církevní instituci na minimum.
Adventisté (z lat. adventus = příchod) někdy vzbuzují obavy ze sektářství. Rozpaky působí jednak role, kterou adventisté přisuzují své zakladatelce a prorokyni ELLEN WHITEOVÉ, jednak nekritické lpění na věroučných zvláštnostech (učení o sobotě, jídelních předpisech apod.). Adventistické hnutí se zformovalo ve Spojených státech v polovině 19. st. na základě vypjatého očekávání brzkého druhého Kristova příchodu. U nás toto hnutí utvořilo Církev adventistů sedmého dne. Tato církev je pozorovatelem Ekumenické rady církví a zařazuje se do rodiny křesťanských církví daleko více, než bývá u adventistických skupin např. ve Spojených státech běžné.
Stejné historické kořeny jako adventismus má i Náboženská společnost Svědkové Jehovovi, která ovšem pro svůj sektářský charakter a popírání Kristova božství za křesťanskou církev považována nebývá. Z podobné snahy po obnově prvokřesťanské církve pod zorným úhlem blízkého Kristova příchodu vznikla v 19. st. na evropském kontinentu Novoapoštolská církev.
Reformní snahy a nespokojenost se stavem katolické církve daly vzniknout dvěma dalším církevním útvarům: Starokatolická církev se zformovala v 19. st. z odporu proti římskokatolickému dogmatu o neomylnosti papeže a Církev československá husitská byla založena po vzniku Československa v situaci, kdy byla činnost katolické církve úzce spojována s rozpadlou rakousko-uherskou monarchií.
Počet lidí, kteří se hlásí k některé z výše uvedených církví těsněji či volněji spjatých s protestantskou tradicí, by bylo možno odhadnout asi na půl miliónu."

Poznámka

Práce kompilačního charakteru. Obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12119
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse