Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Úloha vrcholového vedení

Úloha vrcholového vedení

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminárka popisuje úlohu, kterou hraje vrcholového vedení firmy v rámci systému managementu jakosti a strategického managementu. Ukazuje jeho povinnosti, způsob práce, oblasti za které je zodpovědný a způsob, jakým může k této práci přistupovat. Dále se zaměřuje na vymezení sytému jakosti a strategického managementu oproti ostatním systémům a charakteristiku jeho fungování. Část práce je věnována Porterovu modelu a SWOT analýze jako prostředku pro vývoj strategického plánu podniku.

Obsah

1.
Úloha vrcholového vedení v rámci systému managementu jakosti
2.
Zaměření systému managementu jakosti a jiných systémů managementu
3.
Zásady managementu jakosti
4.
Odpovědnost vedení - politika jakosti
5.
Představitel vedení
6.
Odpovědnost managementu
7.
Vrcholové vedení má také stanovit metody měření výkonnosti organizace, aby bylo možno určit, zda byly plánované cíle dosaženy:
8.
Vrcholové vedení má také stanovit metody měření výkonnosti organizace, aby bylo možno určit, zda byly plánované cíle dosaženy:
9.
Vrcholné vedení má na základě zásad managementu jakosti zabývat vedením a řízením zaměstnanců a osobně se angažovat a odpovídat v následujících činnostech.
10.
Osobní angažovanost a aktivita managementu
11.
Přístup managementu jakosti
12.
Procesní přístup
13.
Cíle jakosti
14.
Strategie
15.
Strategické plánování
16.
Porterův 5-ti faktorový model
17.
SWOT analýza

Úryvek

"Procesní přístup
Proces: jakákoliv činnost nebo soubor činností, které využívají zdroje k přeměně vstupů na výstupy.
Efektivní fungování: řízení mnoha souvisejících a vzájemně působících procesů. Výstup jednoho přímý vstup dalšího.
Systematická identifikace a management procesů používaných v organizaci a zejména jejich vzájemné působení „procesní přístup“.

Cíle jakosti
Strategické plánování organizace a její politika jakosti poskytují základ pro stanovení cílů jakosti. Tyto cíle vedoucí ke zlepšování výkonnosti organizace má stanovit vrcholové vedení. Cíle mají být měřitelné, aby se usnadnilo efektivní a účinné přezkoumávání managementu. Při stanovování těchto cílů má management rovněž vzít v úvahu:
- současné a budoucí potřeby organizace a trhu na který dodává
- důležitá zjištění z přezkoumání managementu
- současné provedení produktu a současnou výkonnost procesu
- úrovně spokojenosti zainteresovaných stran
- výsledky sebehodnocení
- benchmarking
- zdroje potřebné pro zlepšení cílů

S T R A T E G I E

Strategické plánování
• analýza SWOT, a jiné
• vize firmy
• strategické vnitřní zdroje firmy
• strategické cíle
• strategický plán
Strategie určují,jakým způsobem chce firma dosáhnout svých cílů.Strategie může být marketingová,výrobní,finanční,vývojová atd.Strategie podniku se obvykle sestavují pro období 3 – 5 let.Neustále se měnící tržní podmínky však vyžadují,aby byly čas od času revidovány a v případě potřeby korigovány.Vrcholoví manažeři často tvrdí,že nelze určit,jak by měl podnik vypadat za 10 let.S tím nesouhlasím,vždyť i lidé jsou mnohem více motivováni,když vědí,že firma má dlouhodobé plány a s vyhlídkou dlouhodobé perspektivy si sami v sobě vytvářejí závazek,podílet se na dosažení dlouhodobých cílů.Cíle a odpovídající strategie by měly být stanoveny pro všechny stupně řízení.Důležité přitom je,aby všechny cíle a strategie vycházely z hlavního cíle firmy a aby byly vytvářeny „shora dolů“.Cíle na nižším stupni řízení musí být určovány tak,aby jejich dosažení zabezpečovalo dosažení cílů na vyšším stupni řízení.Je-li strategie odsouhlasena vedením firmy,lze přikročit k sestavování plánu.Stejně jako strategie,tak i plány mohou být zaměřeny do různých oblastí – prodeje,propagace,péče o zákazníky …"

Poznámka

Velká část je psána formou stručných poznámek.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8998
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse