Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Umělecký styl, vypravování - maturitní otázka 9/15

Umělecký styl, vypravování - maturitní otázka 9/15


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou výpisků charakterizuje vyprávění a snaží se vymezit jeho podstatu. Poté popisuje jednotlivé vyprávěcí postupy, jejich jazykové náležitosti a vymezuje základní znaky uměleckého díla. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Informační slohové popisy a útvary - maturitní otázka 8/15, následující Útvary národního jazyka - maturitní otázka 10/15.

Obsah

1.
Definice
2.
Podstata vypravování
3.
Kompozice
4.
Vyprávěcí postup
5.
Popisný postup
6.
Charakterizační postup
7.
Výkladový postup
8.
Jazyk vypravování
9.
Syntax
10.
Umělecké dílo - znaky

Úryvek

"Vypravování:
- útvar slohového postupu vyprávěcího
- v běžných hovorech – prosté vypravování událostí, vlastních zážitků
- v umělecké literatuře – základ epických děl, pověstí, pohádek, novel, románů,…
- v publicistice – fejeton, reportáž
- v odborných pracích

podstata vypravování:
- příběh, vystižený tak, aby si ho čtenář dovedl představit
- logické souvislosti nebo časové posloupnosti
- důležitost zápletky ( dějový popis- bez zápletky , např: o návštěvě Prahy)
- požadavek názornosti a živosti vypravování

kompozice:
- vyprávěcí, popisný, charakterizační, úvahový i informační postup

vyprávěcí postup:
- vytváření postupné dějové linie ( zachován časový sled dějů)
- dodatečné podání dějové složky (např. v detektivce)
- retrospektivní postup
- odbočení od děj. linie ( zpomaluje vypravování, zvyšuje napjetí)"

Poznámka

Práce postihuje jen hrubé rysy stylu.
Obsahuje hrubé pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46a9c18d552a7.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Umelecky_styl.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse