Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Umění a kultura jako sociální jev

Umění a kultura jako sociální jev

Kategorie: Sociologie, Dějiny umění

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje definici umění a kultury jako sociálního jevu. Nahlíží na něj v rámci vývoje vztahu člověka a umění již v prvních společnostech, i na základě politické situace. Zaměřuje se na období starobylého Řecka, pravěku, kultury izraelského národa, i křesťanské éry.

Obsah

1.
Umění a kultura jako sociální jev
2.
Kultura a umění jako sociální jev v době prvotní – pravěké
3.
Umění a kultura jako sociální jev v dějinách národa izraelského
4.
Kultura jako sociální jev v dobách Řecka a Říma
5.
Umění a kultura jako sociální jev v éře křesťanské – katolické
6.
Umění s kulturou dnes

Úryvek

"Umění a kultura jako sociální jev v dějinách národa izraelského
V samém úvodu je nám nutno upozornit na několik důležitých skutečností. Není na zemi takové množství národů, civilizací a kultur, u kterých a o kterých se nám dochovalo tak veliké množství historických a archeologických nálezů, jako např. u civilizace starověkého Egypta, starobylé Číny, Japanska a právě národa Izraele.
Díky Boží prozřetelnosti, a tudíž díky úmyslu samotného Boha se nám dostává do rukou ono překrásné bohatství z dějin Izraele i okolních národů a krajin, ano, právě v oné studnici všeho poznání a vědění, v Bibli (řec. ta Biblia, knihy).
Na počátku izraelského národa, tedy v údobí jeho pasteveckého a kočovného způsobu života, v té době, ve které mu bylo poznání pravého Boha ještě zatajeno, můžeme nalézat již velké množství uměleckých střípků. Největší však rozvoj umění a jistě osobité kultury začíná právě po vyvolení onoho pasteveckého národa Bohem za národ první a Bohem milovaný. Kdybychom postupovali detektivním způsobem po stránkách knih Starého zákona (rozumějme staré smlouvy), našli bychom téměř v každém řádku a odstavci upomínku na ten či onen způsob žití, nebo na nějaký zvyk, zákon, předpis, atd.
Základní a pro nás zásadní motiv uměleckého a kulturního života můžeme spatřovat právě v Božím vyvolení a v tom, že téměř všechny okamžiky života izraelského národa patřily právě Bohu, a nikomu jinému. Detailně se dovídáme o tom, jaké byly zvyky v oblékání, způsoby bydlení, stravování, jaký byl vlastně každodenní život. Kráčíme v patách izraelského národa po několik tisíciletí a díky přesnému záznamu nám uniká jen velmi málo skutečností a obrazů tehdejší doby. Vidíme národ, jehož hlavním posláním je sloužit Bohu, k Bohu se stále více přibližovat a předávat stále dalšímu a dalšímu pokolení pravdy zjevené samotným Bohem. Velkým pomocníkem je nám také samotný jazyk Izraele, který byl a je jazykem, „jenž mluví“. Kdo alespoň z části ovládá hebrejský jazyk a je schopen přečísti si alespoň krátký odstavec z židovské Tóry, pozná, jak mnoho a jakým způsobem k němu jazyk promlouvá. Právě židovské písemnictví je dokladem nejenom hluboké a opravdové víry židovského národa, nýbrž i dokladem vysoké kultury a jistě zralého umění."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1734
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse