Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Univerzity a jejich význam ve výchově člověka - prezentace

Univerzity a jejich význam ve výchově člověka - prezentace


Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce obsahuje prezentaci, která byla vytvořena na hodinu filosofie. Hlavním tématem jsou univerzity. Jejich vznik a vývoj.

Obsah

1.
Vznik univerzit
2.
Charakteristika univerzit
3.
První univerzity
4.
Boloňská univerzita
5.
Dělení univerzit
6.
Univerzity v ČR
7.
Karlova univerzita

Úryvek

" 1. univerzita - škola v Cařihradě, založená v roce 862 Bardasem, spoluvladařem nezletilého panovníka Michaela III. – v roce 865 zanikla.

2. univerzita - Al-Azhar v Káhiře, založená roku 869 - islám, logika, matematika, řečnictví.

Začátky univerzit v pravém slova smyslu sahají do 11. až 14. století.

Vznik univerzit byl podmíněn rozvojem hospodářského a politického života v Evropě

Vznikali splynutím církevních škol klášterních a katedrálních se světskými školami odbornými.

Byly zakládány se souhlasem nebo dokonce z popudu církve -> chtěla ovládnout vědu a zároveň připravit vlastní dorost -> postupně se chtěli vymanit ze závislosti církve."

Poznámka

Součástí práce jsou ilustrace.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52a36d9a76ac5.zip (3983 kB)
Nezabalený formát:
Univerzity.ppt (4167 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse