Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Uplatnění paušálních výdajů u daně z příjmů fyzických osob

Uplatnění paušálních výdajů u daně z příjmů fyzických osob

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vysvětluje, co to jsou paušální výdaje a jakým způsobem je lze uplatnit při výpočtu základu daně z příjmu fyzických osob. Věnuje se také zákonné úpravě a jejím proměnám po lednu 2008. Problematiku charakterizuje a ukazuje, které zákony a jak se jí týkají. V závěru pak shrnuje, jak uplatňovat paušální výdaje a jaké jsou jejich výhody pro plátce a správce daně.

Obsah

1.
Co je to výdaj
2.
Paušální výdaje, jejich zákonná úprava
2.1
Z příjmů řemeslné živnosti
2.2
Z příjmů z ostatních živností
2.3
Z příjmů z pronájmu
2.4
Procentní výše
2.5
Výhody
3.
Změny v politice paušálních výdajů po 1.1.2008
4.
Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
5.
Platby v hotovosti
6.
Závěr
6.1
Jak používat paušální výdaje
6.2
Jejich smysl

Úryvek

„Obecně lze konstatovat, že základem pro výpočet daně z příjmů je výše příjmů (výnosů) po odpočtu výdajů (nákladů), které sloužily k dosažení, zajištění a udržení těchto zdanitelných příjmů. U každého takovéhoto výdaje je pak poplatník povinen prokazovat důvodnost příslušného výdaje, přičemž je povinen vést zákonem předepsané evidence.

Již od roku 1993 je však možné uplatňovat výdaje paušálně, to znamená zákonem danou procentní sazbou, která se odvíjí od druhu příjmů z nichž jsou tyto výdaje uplatňovány. Tyto tzv. „paušální výdaje“ nejsou podloženy žádnými skutečně vynaloženými výdaji ani nejsou doloženy příslušnými doklady či evidencemi. Paušální výdaje jsou tedy zákonem předpokládané a uznávané položky o něž poplatník sníží své příjmy, aniž by musel jakýmkoli způsobem dokazovat vynaložení skutečných výdajů. Zákon zde tedy předpokládá, že při podnikatelské či jiné obdobné činnosti vznikají poplatníkovi jednak příjmy, které však s sebou přinášejí i výdaje. Proto již sám zákon jistou výši výdajů předpokládá s tím, že zákonodárce rozděluje příjmy do několika kategorií a podle nich pak určuje možný procentní podíl výdajů.

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP) stanoví v jakým případech a v jaké výši je možno si tímto způsobem výdaje odečíst. Podle ustanovení § 7 odst. 9 ZDP § 9 odst.4 ZDP je s účinností od zdaňovacího období roku 2005 výše výdajových paušálů stanovena v procentech z jednotlivých druhů příjmů. V případě příjmů podle § 7 odst. 1 písm. a) ZDP, tedy v případě příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, které jsou provozovány podnikatelem podle § 2e zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství je možné si uplatnit výdaje ve výši 80% ze zdanitelných příjmů.

V případě příjmů podle § 7 odst. 1 písm.b) ZDP, tedy v případě příjmů ze živností řemeslných je možno uplatnit výdaje ve výši 60% ze zdanitelných příjmů, přičemž výčet řemeslných živností je obsažen v příloze 1 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

V případě příjmů z ostatních živností je možné si odečíst výdaje ve výši 50% ze zdanitelných příjmů. Dále je možno si odečíst výdaje ve výši 40% z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních právních předpisů.

V případě příjmů z pronájmu je pak možné odečíst výdaje ve výši 30 % z příjmů podle § 9 odst. 1 ZDP, tedy z příjmů z nájmu nebo podnájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor nebo movitých věcí, pokud nejde o příjmy z podnikání podle § 7 ZDP Při pronájmu majetku je třeba rozlišovat mezi pronájmem majetku zahrnutého do obchodního majetku (příjem podle § 7 ZDP, u kterého se uplatňují výdajové paušály v různé výši podle druhu činnosti) a pronájmem majetku nezahrnutého do obchodního majetku poplatníka (příjem podle § 9 zákona o daních z příjmů,u kterého se uplatňuje výdajový paušál ve výši 30 %)."

Poznámka

Text není přehledně členěn.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18153
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse