Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ústava: Platónův ideální stát

Ústava: Platónův ideální stát

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce, která se věnuje pojetí ideálního státu u Platóna, nejprve sleduje myslitelův život a poté nastiňuje jeho motivaci k promýšlení ideálního státu. Následně podrobně reprodukuje obsah knihy Ústava, do níž Platón tuto svoji představu vložil.

Obsah

1.
Platónův život
2.
Ideální stát
2.1.
Proces se Sókratem
2.2.
Platónova syntéza
2.3.
Ústava
2.3.1.
Základní přehled
2.3.2.
Vrstvy společnosti
2.3.3.
Podobenství o jeskyni, výchova vládců
2.3.4.
Kniha I
2.3.5.
Kniha II
2.3.6.
Kniha III
2.3.7.
Kniha IV
2.3.8.
Kniha V
2.3.9.
Kniha VI
2.3.10.
Kniha VII
2.3.11.
Kniha VIII
2.3.12.
Kniha IX
2.3.13.
Kniha X
3.
Závěr

Úryvek

"Forma nebo idea dobra přestavují Platónovi naprosto nezbytný předmět poznání a Platón se k němu vrací v celé řadě svých dalších dialogů. Touha po poznání ideje dobra je pro Platóna tou jedinou, skutečně bez výhrad přípustnou formou erotické tužby. Kdybychom všechno měli a všechno znali, nedosáhli bychom přitom dobra a neznali ho, nebylo by nám to k ničemu. Dobro nelze ovšem nijak definovat – je to cíl, k němuž směřuje duše, aniž by ho mohla plně dosáhnout.
Platónovo podobenství o jeskyni podává poměrně přesnou představu o tom, jak chápal Platón vztah skutečného poznání k poznání zdánlivému nebo přibližnému, stah skutečného svět, tj. světa idejí a světa zprostředkovaného našimi smysly.
Podobenství o jeskyni ovšem nemá jen klíčovou hodnotu pro poznání Platónovy noetiky a ontologie, pro poznání jeho racionalistického idealismu a idealistického realismu, považujícího formy či ideje za nekonečně a nedokonale zprostředkovaná naší intelektuální intuicí, matematickým poznáním a smyslem nýbrž má svou významnou hodnotu též pro ocenění Platónovy představy o ideálně uspořádané společnosti, v jejímž čele stojí k tomu účelu zvláště pečlivě vybraní strážci, zvláště dobře vychovaní milovníci pravdy, profesionálové poznání a politiky v jedné osobě. Jsou to zvláště vybraní a zvláště vychovaní muži i ženy, kteří prošli mimořádně pečlivě uzpůsobenou múzickou i gymnastickou průpravou, jež je připravila k jejich poslání i výjimečnému způsobu života, který je podle Platóna neoddělitelnou podmínkou úspěchu jejich vlastního poslání strážců a vládců.
Platón klade v Ústavě mimořádný důraz na to, aby v múzické výchově budoucích strážců-vládců bylo potlačeno vše, co by z pověstí, bájí, pohádek a poezie mohlo zapůsobit sebemenším špatným příkladem. Pravda, o jejíž poznání opírá Platónův strážce-filosof svůj nárok na vládu, je pravda věčná, neměnná a je to pravda, na jejíž poznání má výlučné právo jen on, jako zvláště pečlivě vybraný a vychovaný jedinec. Je to nárok morální a intelektuální, legitimovaný předpokládanou a nezpochybňovanou schopností filosofa-vládce poznávat bezchybným postupem dobro.
Pro lepší přiblížení Platónovy myšlenky o ideálním státu si podrobně představíme jeho dílo Ústava, respektive jeho jednotlivé knihy. Účastníci dialogu : Sókrates, Glaukón, Polemarchos, Thrasymachos, Adeimantos, Kefalos, Kleitofón.
I. KNIHA Kefalos vyvrací tvrzení, že by starci prahli zuby nehty po mladickém životě. Jen chtějí, aby se k nim lidé, jak z rodiny, tak i z okolí, chovali slušně. Jsou-li totiž lidé sami řádní a laskaví, tu je pro ně i stáří přiměřeně namáhavé. Není-li tomu tak, potom je takovému jedinci na obtíž nejen stáří, nýbrž i mládí. Nabytí majetku považuje za cennou věc, která však není pro každého, ale jen pro čestné muže. Též je spravedlivé každému vracet to, čím jsme mu zavázáni – dobro pro přátele, zlo pro nepřátele. S tím Sókrates nesouhlasí a spravedlnost podle dalšího výměru odmítá jako prohnanost. Přítelem je ten, kdo se zdá být řádným a kdo jím je i ve skutečnosti. Spravedlivý nečiní zle nikomu. Žádné umění nehledí na svůj prospěch. Dle Sókrata každá vláda vede správu ve prospěch spravovaných. Nikdo nedělá to nejlepší ve svůj prospěch, nýbrž ve prospěch toho, co je v jeho správě. Nespravedlivý chce nabýt převahu nad sobě nepodobným i nad podobným. Zatím co spravedlivý pak nebude chtít mít převahu nad sobě podobným, nýbrž nad nepodobným. Nespravedlnost brání shodě. Spravedlivý je tedy šťastný, nespravedlivý ubohý. Být ubohým není přínosem, přínosem je být šťastný."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24770
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse