Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ústava Ruské federace

Ústava Ruské federace

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá Ústavou Ruské federace z roku 1993, kterou autorka porovnává s Ústavou České republiky. Po stručné historii ruské Ústavy následuje její samotné členění a obsah. V rámci Hlavního ustanovení se autorka zevrubně věnuje Hlavě I. až IX. a nezapomíná na komparaci s českým ústavním protějškem. Závěrečná a přechodná ustanovení pak charakterizuje jen velmi stručně.

Obsah

1.
Historie Ústavy Ruské federace (RF)
2.
Členění a obsah Ústavy RF
2.1.
Hlavní ustanovení
2.1.1.
Hlava I: Principy ústavního systému
2.1.2.
Hlava ll: Lidská práva a svobody
2.1.3.
Hlava lll: Federativní uspořádání
2.1.4.
Hlava IV: Prezident RF
2.1.5.
Hlava V: Federální shromáždění
2.1.6.
Hlava VI: Vláda RF
2.1.7.
Hlava VII: Soudní moc
2.1.8.
Hlava VIII: Místní samospráva
2.1.9.
Hlava IX: Ústavní dodatky a revize ústavy
2.2.
Závěrečná a přechodná ustanovení

Úryvek

"Hlava ll: Lidská práva a svobody (čl. 17-64)
Ruská ústava na rozdíl od české, která má k sobě články o lidských právech připojeny v podobě Listiny, zařadila tyto práva přímo do ústavy a věnovala jim samostatnou hlavu. Lidská práva a svobody tu nejsou řazeny do skupin jako v české Listině, ale jinak se liší jen minimálně.

Rozdíly v lid. právech v ruské ústavě a české Listině:
 Trest smrti je v Rusku povolen jako trest za těžký zločin proti životu. Obviněný má ale ještě před vykonáním trestu právo na jeden soud, a to s porotou.
(Listina základních práv a svobod ČR trest smrti vůbec nepřipouští)

 Podezřelý nebo obviněný z trestného činu může být zatčen jen z rozhodnutí soudu a musí být vydán soudu do 48 hodin.
(v ČR do 24 hodin)

Co není v české Listině:
 Propagace a diskuse podněcující sociální, rasovou, národnostní nebo náboženskou nenávist a spor nejsou povoleny. Propagace sociální, rasové, národnostní, náboženské nebo jazykové nadřazenosti je zakázána.
 Občané a jejich asociace mají právo vlastnit půdu jako jejich soukromý majetek. Využívat a nakládat s půdou a další přírodními zdroji může vlastník volně, jestliže tím neporušuje životní prostředí a práva a zájmy ostatních lidí. Podmínky a pravidla budou určena zákonem.
 Každý má právo na domov. Orgány státní moci a státní samospráva má podporovat bytovou výstavbu a vytvořit podmínky k uplatnění práva na domov.
 Každý má právo na ochranu zdraví a zdravotní péči. Státní i městská zdravotnická zařízení budou poskytovat jednotlivci zdravotní péči zdarma z nákladů odpovídajícího rozpočtu, zdravotního pojištění a ostatních příspěvků.
 Občan Ruské federace nemůže být vyhoštěn ze země nebo vydán jiným státům. Ruská federace zaručuje svým občanům ochranu při pobytu v zahraničí.
 Podle zákona nebo mezinárodní dohody může mít občan Ruska ještě občanství jiného státu (dvojí občanství). Držením tohoto cizího občanství se nesnižují jeho práva a svobody a není zproštěn závazků vyhrazených ruským občanstvím, jestliže mu to neposkytne zákon nebo mezinárodní dohoda."

Poznámka

Práce je velmi přehledná a srozumitelná.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10080
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse