Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Ústavní právo

Ústavní právo


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Tato maturitní otázka vysvětluje, jaký je význam ústavy a co stanovuje. Analyzuje, jak je postaven Parlament v České republice, jaký je volební systém a jaké je samotné poslání Parlamentu. Nakonec se zabývá Listinou základních práv a svobod, pojmenovává všechny její hlavy a u každé hlavy zobrazuje její práva a svobody.

Obsah

1.
Pojem
2.
Ústava
3.
Parlament a volební systém
4.
Listina základních práv a svobod

Úryvek

"Pojem:
Ústavní právo je soubor právních norem, které upravují nejdůležitější právní vztahy ve státě
- uspořádání státu
- rozdělení a výkon státní moci
- základní práva a svobody občanů

Prameny:
- ústava
vrchol právního řádu
- ústavní zákony

Ústava
- obvykle ustanovuje:
1. typ státu
 republika (státní moc se odvíjí od občanů)
 monarchie (doživotní vláda 1 monarchie)
územní forma státu:
 jednotný stát = unitární
 federace = pevný svazek států, v mezinárodních vztazích vystupuje 1 celek
 konfederace = volné spojení států, každý sdružený stát je samostatný subjekt mezinárodního práva (přechodné uspořádání státu)

2. nejvyšší orgány státní moci a správy
- utváření, složení, pravomoci

3. rozdělení státní moci
- zpravidla na 3 samostatné a na sobě nezávislé složky
a) moc zákonodárná
b) moc výkonná
c) moc soudní
- má znemožnit, aby se u některého státního orgánu soustředila příliš velká pravomoc, která by mohla být zneužita

4. základní práva a svobody občanů
na podkladě:
Všeobecné deklarace lidských práv
Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
Mezinárodního paktu o občanských a politických právech

Ústavní právo a ústava ČR
- hlavní prameny ústavního práva ČR
1. Ústava ČR (účinnost od 1.1.1993)
2. Listina základních práv a svobod

Parlament


Poslanecká sněmovna Senát

Poslanecká sněmovna
- 200 poslanců
- voleni na 4 roky
- systém poměrného zastoupení ( poměr hlasů určí počet zvolených kandidátů z jednotlivých kandidátních listin - volí se politické strany)

Senát
- 81 senátorů
- voleni na 6 let (každé 2 roky se volí 1/3 senátorů)
- většinový systém (ve volebním obvodě je zvolen ten, kdo získá nejvíce hlasů - volí se osobnosti)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53c8e7d25ef4b.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Ustavni_pravo_2.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse