Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Ústavní právo - výpisky z SŠ

Ústavní právo - výpisky z SŠ

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z oblasti ústavního práva. Nejdříve definuje formy státního zřízení, poté uvádí komentovanou charakteristiku Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod dle jednotlivých hlav. Dále se věnuje nejen soustavě státních orgánů, územní samosprávě, ale také volebnímu systému ČR, a ostatním volebním systémům.

Obsah

1.
Ústavní právo
1.1.
Základy státního zřízení
1.1.1.
Unitární stát
1.1.2.
Federace
1.1.3.
Konfederace
1.1.4.
Absolutní monarchie
1.1.5.
Konstituční monarchie
1.1.6.
Parlamentní monarchie
1.1.7.
Republika parlamentní
1.1.8.
Prezidentská republika
1.1.9.
Neprezidentská republika
1.1.10.
Kancléřská republika
1.1.11.
Podle evropské tradice bývá státní moc rozdělena na tři složky
1.2.
Ústava ČR
1.3.
Listina základních práv a svobod ČR
1.4.
Soustava státních orgánů
1.5.
Územní samospráva
1.5.1.
Zákon o obcích č. 128/2000 Sb
1.5.2.
Zákon o krajích č. 129/2000 Sb.
1.6.
Volební systém ČR a ostatní volební systémy
1.6.1.
Druhy volebního systému
1.6.2.
Politické strany

Úryvek

"Legislativní proces
= projednávání a přijímání zákonů

1. podání návrhu zákona
- tuto pravomoc, tzv. zákonodárnou iniciativu :poslanec, skupina poslanců, senát, vláda a zastupitelstvo vyššího územního samosprávního celku / kraje
- návrhy zákonů se podávají předsedovi poslanecké sněmovny a jejich součástí musí být důvodová zpráva, která vysvětluje důvody vzniku nového zákona nebo jeho úpravy

2. vyjádření vlády
- pokud vláda není sama navrhovatelem, vyjadřuje se k návrhu jako první
- pokud tak učiní nebo se k němu do 30 ti dnů nevyjádří je návrh zařazen do pořadu schůze sněmovny

3. projednávání zákona v poslanecké sněmovně
- probíhá ve třech čteních:
o první a druhé čtení – při něm probíhá tzv. obecná rozprava o návrhu zákona a zákon může být vrácen příslušnému výboru k přepracování
o třetí čtení – slouží již jen k opravě gramatických a technických chyb, po tomto čtení se o návrhu zákona hlasuje jako celku
- k přijetí je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných členů

4. vyjádření senátu
- pokud je návrh PS schválen, je postoupen k senátu
- jestliže se k němu senát do 30 ti dnů nevyjádří, usnese se jím nezabývat nebo jej schválí, pak je návrh zákona přijat
- jestliže jej zamítne/schválí s pozměňovacími návrhy, vrací se návrh zákona do poslanecké sněmovny
- a)o zamítnutém návrhu hlasuje poslanecká sněmovna a může jej přijmout se souhlasem nadpoloviční většiny všech poslanců
- b) návrh se změnami může poslanecká sněmovna schválit, pak je návrh přijat nebo jej může odmítnout a hlasovat o návrhu v původním znění k jeho přijetí je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech poslanců
- přijetí usnesení senátu je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných členů

5. postoupení k prezidentu republiky
- ten má právo vrátit přijatý zákon (nesmí vrátit ústavní zákon) do 15 ti dnů s odůvodněním
- nemůže však k němu vznášet pozměňovací návrhy
- toto právo VETA může poslanecká sněmovna přehlasovat nadpoloviční většinou všech členů

6. vyhlášení zákona
- jedná se o uveřejnění ve Sbírce zákonů ČR

Přijatý zákon podepisuje, prezident ČR, předseda poslanecké sněmovny a předseda vlády.

- Obě komory jsou usnášení schopné za přítomnosti alespoň 1/3 všech svých členů
- Jednání jsou veřejná, veřejnost může být vyloučena v případě projednávání státního tajemství.
- Při volbě prezidenta dochází ke společné schůzi obou komor.


VÝJIMKY PRO PŘIJÍMÁNÍ ZÁKONŮ
1. ÚSTAVNÍ ZÁKON
- je třeba souhlasu 3/5 všech poslanců a 3/5 přítomných senátorů

2. VYHLÁŠENÍ VÁLEČNÉHO STAVU A POBYT CIZÍCH VOJSK NA NAŠEM ÚZEMÍ
- je třeba nadpoloviční většiny všech senátorů i poslanců"

Poznámka

Práce obsahuje věcnou chybu. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy není Dana Kuchtová - má být Ondřej Liška.
Čistý text dosahuje cca 21,5 stran. Práce obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14857
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse