Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ústavní právo - vypracované formou otázek a odpovědí

Ústavní právo - vypracované formou otázek a odpovědí


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická, Zlín

Charakteristika: Práce představuje vypracování odpovědí vztahujících se k několika otázkám o ústavním právu České republiky. Jedná se o vysvětlení pojmů a principů fungování a významu legislativního procesu a jeho interakci s nejdůležitějšími orgány České republiky.

Obsah

1.
Charakteristika legislativního procesu
2.
Ústavní základ tvorby práva
3.
Ústavní regulace tvorby práva
4.
Zákonná úprava legislativního procesu v parlamentu
5.
Legislativní pravidla vlády a co se jimi řeší
6.
Legislativní proces a zákonodárná iniciativa
7.
Zmocnění k vydání podzákonného právního předpisu
8.
Soulad zákonného právního předpisu se zákonem
9.
Komparace, jejích cíle a k čemu slouží

Úryvek

"5.) Legislativní pravidla vlády a co se jimi řeší

Tato pravidla nemají charakter právního předpisu, nýbrž vnitřního předpisu zavazujícího orgány řízené vládou, obsahují převážně pravidla procedurálního charakteru a legislativnětechnická pravidla. Účelem legislativních pravidel vlády je sjednotit postup ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při přípravě právních předpisů a přispět ke zvýšení úrovně tvorby právního řádu.

6.) Legislativní proces a zákonodárná iniciativa

Předpokladem zahájení legislativního procesu je rozhodnutí o realizaci legislativního záměru. Rozhodnutí o realizaci legislativního záměru a s ním spojené zahájení přípravy zákonné úpravy. Obsahem pojmu zákonodárná iniciativa je oprávnění podávat Poslanecké sněmovně návrhy zákonů.

7.) Zmocnění k vydání podzákonného právního předpisu

Vláda má pravomoc vydávat nařízení k provádění zákona v jeho mezích bez zvláštního zmocnění obsaženého v zákoně. Zmocnění v zákoně je nezbytné k vydání vyhlášky a dokazuje, že obsah úpravy svěřené vyhlášce odpovídá funkční nebo odvětvové působnosti příslušného ústředního orgánu a je vzhledem k nařízení vlády dílčí a užší. Opodstatnění podzákonného právního předpisu zvažuje legislativní orgán, který připravuje zákonnou úpravu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4558a3d862ac5.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Ustavni_pravo.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse