Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ústavní soud ČR

Ústavní soud ČR

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952, Praha 6

Charakteristika: Seminární práce pojednává o Ústavním soudu ČR. Autor se zabývá vývojem této instituce na našem území a podává nejzákladnější informace týkající se jak rozhodovacích pravomocí, tak soudců. Těžištěm práce jsou jednotlivé typy řízení před Ústavním soudem, o kterých rozhoduje soud v plénu a jejich specifikace. V neposlední řadě se práce věnuje významnou aktuální kauzou týkající Lisabonské smlouvy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie ústavního soudnictví
2.1
Ústavní soud ČSR
2.2
Ústavní soud ČSFR
3.
Ústavní soudnictví České republiky
3.1
Základní informace
3.2
Rozhodovací pravomoc
3.3
Soudci
4.
Řízení před ústavním soudem
4.1
Řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů
4.2
Řízení o ústavních stížnostech
4.3
Řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora
4.4
Řízení v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora
4.5
Řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky
4.6
Řízení o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66. Ústavy
4.7
Řízení o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního
soudu
4.8
Řízení ve sporech o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy
5.
Kauza Lisabonská smlouva
6.
Použitá literatura

Úryvek

"III. Ústavní soudnictví České republiky

A. Základní informace

Ústavní soud České republiky je zřizován její Ústavou. V té je také přímo zakotveno sídlo, kterým je Zemský stavovský dům v Brně postavený v letech 1875 až 1878. Prezident republiky má pravomoc založit Ústavní soud, Senát musí s tímto jmenováním souhlasit. Ústavní soud není běžným soudem, není ani členem soustavy soudů.

Hlavním předpokladem působení tohoto orgánu je ochrana ústavnosti, základních práv a svobod vyplývajících z Ústavy a Listiny základních práv a svobod. Je garantem ústavního charakteru výkonu státní moci. V systému rozdělení státní moci do tří hlavních složek tedy hraje důležitou a nezastupitelnou roli, je to monolitní orgán. Rušením podústavních norem, které jsou v rozporu s Ústavou, tedy může zasahovat do legislativní činnosti parlamentu. Dále může rozhodovat o mandátových věcech poslance či senátora a o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky: „V této souvislosti se nachází v pozici potenciálního arbitra sporů mezi parlamentem a prezidentem.” Posuzování souladu mezinárodních smluv s Ústavou je další důležitá kompetence Ústavního soudu, z praktického hlediska tento typ rozhodování ukážu na nedávné kauze Lisabonské smlouvy.

B: Rozhodovací pravomoc

Ústavní soud má být dle Ústavy orgánem abstraktní a konkrétní kontroly ústavnosti. Znamená to, že by měl řešit nejen možné rozpory zákonů a jiných právních předpisů s ústavními zákony, ale měl by i projednávat individuální stížnosti v určitých případech porušování ústavnosti a zákonnosti. Kompletní výčet rozhodovací činnosti je podáván v čl. 87 Ústavy:

„(1) Ústavní soud rozhoduje
a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem,
b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem,
c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu,
d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod,
e) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora,
f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25,
g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiku podle čl. 65 odst. 2,
h) o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66,
i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro Českou republiku závazné, pokud je nelze provést jinak,
j) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony,
k) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu,
l) o opravném prostředku proti rozhodnutí prezidenta republiky, že referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii nevyhlásí,
m) o tom, zda postup při provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii je v souladu s ústavním zákonem o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a se zákonem vydaným k jeho provedení.
(2) Ústavní soud dále rozhoduje o souladu mezinárodní smlouvy podle čl. 10a a čl. 49 s ústavním pořádkem, a to před její ratifikací. Do rozhodnutí Ústavního soudu nemůže být smlouva ratifikována.
(3) Zákon může stanovit, že namísto Ústavního soudu rozhoduje Nejvyšší správní soud
a) o zrušení právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou- li v rozporu se zákonem,
b) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.”

Poznámka

Poznámky pod čarou jsou součástí textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19378
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse