Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ústavní systém Slovinska a postavení mezinárodního práva v něm

Ústavní systém Slovinska a postavení mezinárodního práva v něm

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta, Praha 1

Charakteristika: Práce se zabývá postavením mezinárodního práva v kontextu slovinského ústavního systému. Skládá se ze dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část po krátké ústavněprávní charakteristice připomíná okolnosti vzniku Republiky Slovinsko. Věnuje se rozboru ústavy se zaměřením na postavení národnostních menšin a Ústavního soudu. Následující část je věnována mezinárodnímu právu, jeho postavení v právním řádu, procesu ratifikování mezinárodních smluv a důsledcích vstupu Slovinska do EU.
Praktická část popisuje, jak stanovená pravidla fungují v praxi a vysvětluje rozhodování Ústavního soudu. Na závěr autorka charakterizuje činnost Slovinska v mezinárodní politice a informace o judikátu Evropského soudu pro lidská práva ve věci Kurić. V příloze jsou obsaženy nejdůležitější poznámky k tématu pro posluchače.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Vznik Slovinska
3.
Poznámky k Ústavě
4.
Mezinárodní právo:
5.
Ústavněprávní souvislosti vstupu Slovinska do EU: změna čl. 3a, 47, 68 Ústavy
6.
Slovinsko a zahraniční vztahy:
7.
Judikát Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku: případ Kurić proti Slovinsku
8.
Vztah judikatury mezinárodních soudů k vnitrostátnímu právu
9.
Zdroje:
10.
Poznámky pro posluchače

Úryvek

"Ústavněprávní souvislosti vstupu Slovinska do EU: změna čl. 3a, 47, 68 Ústavy
Přenos práv na mezinárodní organizace: 7. 3. 2003, v novém článku 3a:
Na základě smlouvy ratifikované národním shromážděním 2/3 většinou všech poslanců, Slovinsko může přesunout výkon část svých svrchovaných práv na mezinárodní organizace, které jsou založeny na respektování lidských práv a základních svobod, demokracie, a zásad vlády práva a může vstoupit do obranné aliance se státy založenými na respektování těchto hodnot.
Před ratifikací smlouvy podle předchozího odstavce může národní shromáždění vyhlásit referendum. Návrh je přijat v referendu, jestliže většina volících hlasovala platně a souhlasně. Národní shromáždění je takovýmto výsledkem vázáno. Jestliže se takové referendum uskutečnilo, nesmí se vyhlásit referendum ohledně zákona o ratifikaci této smlouvy.
Právní akty a rozhodnutí přijaté mezinárodními organizacemi, na něž převedlo Slovinsko část svých svrchovaných práv, mohou být ve Slovinsku aplikovány v souladu s právní regulací těchto organizací.
V procesech přijetí právních aktů a rozhodnutí v mezinárodních organizacích, na které Slovinsko přeneslo část svých svrchovaných práv, vláda ihned informuje národní shromáždění o návrzích na takovéto akty a rozhodnutí stejně jako o vlastní činnosti. Státní shromáždění může k tomuto přijmout stanovisko, které vláda vezme v úvahu ve své činnosti. Vztah Vlády a státního shromáždění podle tohoto odstavce je podrobně upraven zákonem přijatým dvoutřetinovou většinou přítomných poslanců. (pozn.aut.: Toto je můj vlastní pracovní překlad z angličtiny. Doporučuji srovnat s polooficiálním anglickým zněním)
Slovinsko si tak v prvním odstavci opatrně vymezilo podmínky svého členství v mezinárodní organizaci (Na rozdíl od České republiky.)
Čl. 47 umožňuje vydání občana Republiky Slovinsko do ciziny na základě smlouvy podle čl. 3a
Čl. 68 upravuje možnost cizinců nabývat právo k nemovitostem na území Slovinska

Ústavnost vstupu Republiky Slovinsko do Evropských společenství přezkoumával Ústavní soud v nálezu Rm-1/97:
- Konkrétně posuzoval především nabývání nemovitostí ve Slovinsku cizinci. V podstatě řekl, že je to neústavní, ale řekl, že jestli Slovinsko asociační dohodu ratifikuje, zaváže se tím ke změně ústavy.
- „A commitment under international law would be in disagreement with the Constitution if, by the coming into force of an international agreement, it created directly applicable unconstitutional norms in internal law, or if it bound the State to adopt any such instrument of internal law as would be in disagreement with the Constitution…“
- Tím ÚS zpochybnil hierarchii norem ve slovinském právním řádu. Stanovil, jaké změny musí být provedeny v Ústavě, aby byl vstup Slovinska do ES po právní stránce v pořádku. Tím vlastně postavil mezinárodní smlouvy nad Ústavu.
- Slovinský ústavní soud se při posuzování ústavnosti ve své praxi odvolává na obecné zásady mezinárodního práva. Tím je mezinárodní právo postaveno minimálně na roveň Ústavy.

Slovinsko a zahraniční vztahy:
Roku 1992 vstupuje Slovinsko OSN, v letech 1998-99 je člen Rady bezpečnosti, téhož roku vstupuje do Rady Evropy. Dne 28. 6. 1994 proběhla ratifikace Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Práva podle Úmluvy jsou však obsažena už v Ústavě z roku 1991. Toto považuji za jasný příklad toho, že Slovinsko hned od momentu svého vzniku mířilo jasně mezi zkušené evropské demokracie
Po odchodu z federace se Slovinsko řídí heslem „z Balkánu do Evropy“. Reflektuje snahu patřit do střední Evropy a distancovat se od „divokého“ Balkánu. Upozorňují na svou nebalkánskou kulturu, jsou první z postkomunistických zemí, kdo získal bezvízový styk s USA, první zavedli euro, vykazují vysokou životní úroveň.
V březnu 2003 proběhlo referendum o přístupu země do NATO a ES.
29. 3. 2004 vstup do NATO. Slovinsko chtělo být součástí NATO již v první vlně (Polsko, Maďarsko, Česko), ale USA zvolily smířlivou politiku vůči Rusku. Pro ambiciózní Slovinsko byla tato situace velkým zklamáním.
1. 5. 2004 vstup do ES. Slovinsko mělo jasný cíl být členem ES již od začátku 90 let, platilo za bezproblémového a dobře připraveného kandidáta.
1. 1. 2007 vstup do EMU jako první z postkomunistických zemí..."

Poznámka

Vypracováno pro předmět Mezinárodní právo v transformačních zemích v akademickém na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Příloha o rozsahu jedné stránky s poznámkami pro posluchače je započítána do celkového počtu stran.
Autorka použila český překlad ústavy od Pavlíčka, který konzultovala s aktuální oficiální anglickou verzí.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22093
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse