Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ústavní vývoj na českém území do roku 1968

Ústavní vývoj na českém území do roku 1968

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje jednotlivé etapy ústavního vývoje na našem území od roku 1848 po 1968. Věnuje se oktrojované ústavě, Pillesdorfově a Stadionově ústavě. Zabývá se ústavou únorovou i prosincovou. Zmiňuje ústavy první republiky, totalitní, lidově-demokratickou i socialistickou.

Obsah

1.
Oktrojované ústavy císařské monarchie
1.1
Pillesdorfova (dubnová) ústava (1848)
1.2
Stadionova ústava (1849) a Říjnový diplom (1860)
1.3
Únorová (Schmerlingova) ústava (1861)
1.4
Prosincová ústava (1867)
2.
Ústavy první republiky
2.1
Recepční zákon a prozatimní ústava (13. 11. 1918)
2.2
Ústavní listina Československé republiky (1920)
3.
Totalitní ústavy
3.1
Lidově demokratická ústava (1948)
3.2
Socialistická ústava (1960)
3.3
Úst. zákon o československé federaci a o postavení národností (1968)

Úryvek

"1) Oktrojované ústavy císařské monarchie

1.1. Pillesdorfova ústava (podle autora - rak. kancléře Franze Pillesdorfa)

Vydána 25.4. 1848 jako reakce na revoluční a národně osvobozenecké hnutí, které v roce 1848 zasáhlo téměř celou Evropu. Nebyla přímo vynucena lidem, nýbž vydána z vůle panovníka, bez ohledu na názor lidu, jako opatření, které má uklidnit poměry v zemi a předejít dalším nepokojům. Takovéto konstituce nazíváme oktrojované (= nařízené). Ustavuje dvoukomorový říšský sněm. Horní komoru tvoří velkostatkáři a císařem jmenovaní členové. Volební právo do do dolní komory bylo omezeno vysokým daňovým cenzem. Císařovi udělila právo veta obou komor - tj. prakticky eomezenou moc.

1.2. Stadionova ústava a Říjnový diplom

Ústava vypracovaná rakouským ministrem vnitra Francem S. Stadionem, vydaná v březnu 1849 také patří mezi oktrojované. Ruší starou feudální a Pillesdorfovu ústavu , zakotvuje vídeňský centralismus, potvrzuje zrušení poddanství a roboty, přislíbila zákon o národnostní a jazykové rovnoprávnosti. V praxi se neužívala. Zrušena 1851 Silvestronskými patenty.

Říjnový diplom, vydaný císařem Františkem Josefem I. 20.10. 1860 formuloval určitou představu budoucího státoprávního uspořádání. Znamenal první krok k parlamentarismu - zřídil říšskou radu - „parlament“, který mu sloužil vlatně pouze jako poradní sbor. Císař se snažil zlepšit vztah se šlechtou a liberární buržoasií a tímto zákonem přidělil zemským sněmům větší pravomoc, centralistický vládní systém však zůstal nedotčen. Ohlašuje novou oktrojovanou ústavu a m.j. ukončuje Bachův absolutismus (Pád A. Bacha - vojenský neúspěch v severní Itálii, katastrofální stav státních financí, nespokojenost v zemi).
1.3. Únorová (Schmerlingova - podle autora - rak. kancléře Antona Schmerlinga) ústava z roku 1861
Ústavu s prvními demokratickými rysy. Volební (pro muže, vysoký cenzus). Potvrzuje náboženskou svobodu. Ustavuje říšský sněm (podřízený císaři) : Panská sněmovna (zástupci vysoké šlechty, jmenovaní císařem) a poslanecká sněmovna (delegáti zemských sněmů). Neobsahuje žádná politická práva národů. Do zemských sněmů, které mohly podávat pouze návrhy, se volilo podle majetkových kurií (kurie velkostatkářská, obchodních komor, měst a venkovských obcí). Postupně rozšířena o tyto obč. práva a svobody: osobní svoboda (1862), shromažďovací a spolčovací (1862) - umožňuje zakládání i polických spolků a tiskový zákon (1863).

1.4. Prosincová ústava (1867)

Porážka rakouské monarchie v bitvě u Sadové (7/1866) ukázala zaostalost správy státu. Císař proto nařídil vypracovaní nové ústavy, která měla tuto situaci zlepšit. Prosincová ústava mění rakouskou říši na parlamentní monarchii a personální unii - Předlitavsko (Rakousko) a Zalitavsko (Uhersko) - se společnou armádou, finanční a zahraniční politikou. Ustavuje soustavu nejvyšších státních orgánů: Sněm, vláda, říšský soud, na který se občané mohli obracet při porušování jejich práv . Posílila vliv vídeňského sněmu, který se tak z císařova poradního orgánu přeměnil na skutečného nositele zákonodárné moci - císař jej sice mohl nahradit svými nařízeními v době, kdy právě nezasedal, ale postrádal už právo veta. Říská rada (=sněm) povolovala daně a dohlížela na činnost ministrů, kteří jí byli odpovědni. Panovník však kontroloval armádu a zahraniční politiku, a nadále zůstával nedotknutelným a nikomu neodpovědným. Ústava potvrdila a rozšířila občanské svobody a práva, zavedla povinnou osmiletou školní docházku a zrušila církevní dohled nad školami.
1907 doplněna o všeobecné volební právo (neplatí pro ženy, vojáky a policii)."

Poznámka

Práce obsahuje obrázek.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera474
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse