Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Utváření osobnosti v náročných životních situacích - vypracované okruhy ke zkoušce SZZk (Bc.)

Utváření osobnosti v náročných životních situacích - vypracované okruhy ke zkoušce SZZk (Bc.)

Kategorie: Psychologie, Sociologie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o čtyři vypracované okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu pedagogika a psychologie. První okruh se zabývá utvářením osobnosti v náročných životních situacích. Definuje stres, frustrace, konflikt, včetně chování člověka v náročných životních situacích. Uvádí metody redukce stresu a základy duševní hygieny. Druhý okruh se věnuje socializace osobnosti. Popisuje sociální učení, mechanismy socializace, poruchy socializačního procesu, včetně deprivace - její projevy a příčiny vzniku. Třetí otázka uvádí sociální skupiny. Obsahuje klasifikaci sociálních skupin, postavení jedince v malé sociální skupině, i sociální role a normy ve skupině. Poslední okruh informuje o sociální komunikaci. Charakterizuje verbální a nonverbální komunikaci, její analýzu a poruchy. Vyjmenovává pravidla úspěšné komunikace a umění jednat s lidmi. Závěr pojednává o transakční analýze.

Obsah

1.
Utváření osobnosti v náročných životních situacích
1.1.
Náročné životní situace
1.1.1.
Frustrace
1.1.2.
Deprivace
1.1.3.
Stres
1.1.4.
Konflikt
1.2.
Techniky vyrovnávání s náročnými životními situacemi
2.
Socializace osobnosti
2.1.
Mechanismy socializace
2.2.
Deprivace
2.3.
Socializační modality
2.4.
Sociologické teorie sociální patologie
2.5.
Mravní vývoj
3.
Sociální skupiny
3.1.
Klasifikace sociálních skupin
3.2.
Pozice a role ve skupině + typoloige
4.
Sociální komunikace
4.1.
Verbální komunikace
4.2.
Neverbální komunikace
4.3.
Poruchy komunikace
4.4.
Umění jednat s lidmi
4.5.
Komunikační bariéry
4.6.
Transakční analýza

Úryvek

" NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE
= utváří osobnost jedince
- kladou na člověka zvýšené nároky jak po stránce tělesné, tak i psychické
- člověk se snaží uchovat si svoji vnitřní rovnováhu + rovnováhu s vnějším prostředím; je nucen ovládat sebe, své chování, prožívání a jednání
- interindividuální rozdíly ve schopnosti vypořádání se s NŽS
- nemají na organismus pouze negativní účinek = mají schopnost jedince mobilizovat, podněcují k učení, vedou k vyšším výkonům à ovlivňují rozvoj celé osobnosti
- frustrace, deprivace, stres, konflikt

Frustrace
= psychický stav vyvolaný překážkou, která stojí na cestě k cíli a brání uspokojení určité potřeby
Překážky: - vnější = fyzikální (např. ujíždějící tramvaj) nebo sociální (způsobené jednáním druhých - např. zákazy rodičů, fronty, …)
- vnitřní = vlastnosti osobnosti (strach, stydlivost, plachost, pocity viny, …)
z FRUSTRA = marně, zbytečně
- negativní zážitek, prožívána jako nepříjemná à člověk má tendenci ji odstranit, frustrující situaci vyřešit
Druhy:
• deprivace - při dlouhodobém nedostatku prostředků k uspokojování základních potřeb
• oddálení - vynucené odložení uspokojení životně důležité potřeby
• zmaření - pokud pod vlivem velikosti překážky nebo malé síly dojde k neúspěchu při úsilí o dosažení cíle
• konflikt (vnitřní) - střetnutí dvou nebo více protichůdných sil stojících na cestě k cíli
Malé, drobné - téměř každodenní (pocit hladu, žízně, sex. abstinence) à mohou vyústit ve stres
+ Velké - významné, životní (neuspokojení důležitých sociálních potřeb)
+ Existenciální - ztráta smyslu života, rezignace, pocit marnosti
Frustrační tolerance
= stupeň odolnosti vůči frustraci (lze ji zvyšovat výcvikem), je závislá na vrozených vlastnostech jedince (temperamentu, charakteru, citové stabilitě X labilitě, …) + vlivu prostředí (výchovném působení rodiny, školy, prožitých životních zkušenostech, …)
- lze ji zvyšovat výcvikem"

Poznámka

Okruhy ke státní bakalářské zkoušce z předmětu Pedagogika a psychologie pro sociální pracovníky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16603
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse