Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Úvaha a esej - maturitní otázka 14/15

Úvaha a esej - maturitní otázka 14/15


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je maturitní otázkou na téma úvaha a esej. U obou velmi stručně uvádí jejich hlavní znaky. U úvahy předkládá výskyt v konkrétních útvarech, stránku jazykovou i tematickou. Současně rozvádí společné a rozdílné rysy úvahy a výkladu. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Řečnictví a řečnický styl - maturitní otázka 13/15, následující Lidová tvorba v době baroka - maturitní otázka 15/15.

Obsah

1.
Úvaha
1.1.
Charakteristika a výskyt
1.2.
Společné a rozdílné rysy úvahy a výkladu
1.3.
Témata a jazyk
2.
Esej

Úryvek

"Úvaha

- jeden z nejnáročnějších (úroveň myšlení)
- zamyšlení nad různými problémy - spěje k závěrům a myšlenkám
- úvaha může být historická, filozofická, citově podbarvená
- výskyt: v uměleckých dílech (součást řeči vypravěče,součást řeči postav)
v publicistice (úvodník, komentář)
ve vědeckém díle

- společné rysy úvahy a výkladu: práce s fakty, podmínky jejich vzniku, jejich následky, účinky,důsledky,…
- rozdílné rysy: úvaha nepracuje se všemi fakty, jen o nich přemýšlí a hodnotí je, vyvozuje závěry, ale nepoučuje ( chce přivést k zamyšlení), subjektivní postoje a názory autora
- témata: aktuální jevy, obecné otázky,..
- jazyk: výrazy širokého významu (vztah, cíl, východisko,podmínka,…), hodnotící výrazy ( podst. jména, přídavná jména, příslovce), výrazy emocionální, metafory, jazyková pestrost
- syntax: spojování otázek, řečnické otázky, věty zvolací,žádací,logická návaznost vět,..

Esej
- druh úvahy na odborné téma (filozofická, společenská, výchovná, kulturní,.)
- spojuje odbornost a uměleckost"

Poznámka

Práce má nedostatečnou informační hodnotu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47518661a7cf2.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
Uvaha_a_esej.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse