Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Úvaha nad nepřirozeným ukončením života - slovensky

Úvaha nad nepřirozeným ukončením života - slovensky


Kategorie: Sociologie, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zamyšlením nad nepřirozeným ukončením života – jak potratem, tak eutanazií. Autor v textu uvádí své názory a staví se proti těmto umělým zásahům. V závěru je práce je popsán konkrétní případ mladého muže, který trpěl nevyléčitelnou nemocí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Co je to umělý potrat
3.
Film Němý výkřik
4.
Dobrovolná smrt
5.
Utrpení
6.
Smysl života
7.
Konkrétní příklad
8.
Závěr

Úryvek

„Bez bolestných zážitkov by sme sa nikam nedostali, a to ani na úrovni bežného praktického života (receptory kože pre bolesť), ani na vyššej úrovni. Vždy je na mieste snaha o odstránenie utrpenia. V živote sa však pomerne často stáva, že je nemožné odstrániť, alebo vyriešiť nepríjemnú situáciu. Môže ísť o maličkosti, ako je preplnená električka, nevrlí kolegovia, alebo naozaj závažné problémy, ako je rozpad rodiny, prírodná katastrofa alebo nevyliečiteľná choroba. Mnohí sa domnievajú, že za týchto okolností je už všetko stratené a že v týchto situáciách sa nedá nájsť žiadny zmysel. Život ale môže byť zmysluplný, aj keď nie je tvorivý alebo bohatý na pekné zážitky. Existuje skupina hodnôt, ktorých realizácia spočíva v tom, ako sa človek stavia k obmedzeniam vo svojom živote. Ide o postojové hodnoty, ako je odvaha a statočnosť v utrpení. Napriek nepriazni osudu, človek si často môže zvoliť, aký postoj k nezmeniteľnému utrpenie zaujme. Môže ho trpezlivo akceptovať, alebo seba a okolie preklínať, môže ho hrdinsky znášať, alebo sa pod jeho bremenom zrútiť. Kto sa dokáže prebojovať k pozitívnemu postoju aj napriek negatívnym osudovým okolnostiam, môže byť právom na to hrdý. Navyše, hrdinský postoj k vlastnému utrpeniu pôsobí ako vzor pre druhých ľudí. Uskutočnenie týchto hodnotových kategórii možno ilustrovať na príklade mladého človeka, ktorý je v nemocnici kvôli neoperovateľnému nádoru miechy. Ochrnutie znemožnilo jeho pracovné uplatnenie a tvorivú činnosť.
Zostala mu však otvorená ríša hodnôt zážitkových: bavil sa v duchovne podnetných rozhovoroch s pacientmi (dokonca im dodával odvahu a útechu), čítal dobré knihy a počúval kvalitnú hudbu. Jedného dňa už nezniesol slúchadlá a jeho čoraz viac ochrnutejšie ruky už neudržali knihu. Teraz bol znovu nútený opustiť jednu ríšu hodnôt a obrátiť sa k inej – k hodnotám postojovým. Venoval sa tomu, aby bol svojim nemocničným druhom radcom a vzorom. Svoje utrpenie znášal statočne. Dokonca deň pred svojou smrťou myslel na to, aby mu lekár podal liek proti bolesti už večer a nemusel byť kvôli nemu v noci budený.

Život je dar! Musíme si ho ceniť nadovšetko. Nesmieme sa nikdy nezmyselne vystavovať nebezpečenstvu. Váženie si života a radosť zo života by sa však nemala zvrhnúť na samoúčelnosť a zmyselnosť. - Chráňme ho zo všetkých síl – od počatia, až do prirodzenej smrti. Prikázanie „Nezabiješ“ je záväzné pre každého človeka.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43c651d025b80.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Umela_ukonceni_zivota.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse