Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Úvod do archeologie: středověk - přednášky

Úvod do archeologie: středověk - přednášky

Kategorie: Archeologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek. Jsou zaměřeny na období středověku a na oblast jižních Čech. Obsahují definice základních pojmů, časovou periodizaci a popisují kolonizaci. Jejich hlavní část je věnována typům sídel a sídlišť vrcholového středověku, přičemž uvádí konkrétní příklady.

Obsah

1.
Definice a základní periodizace středověku a počátku novověku
2.
Chronologie třídění středověku (historické a archeologické pojetí času)
3.
Chronologické třídění novověku
4.
Kolonizace
5.
Progresivní hospodářský rozvoj – důsledek kolonizace a agrární revoluce
6.
Celospolečenské důsledky pozitivního rozvoje zemědělství
7.
Výsledky kolonizačního procesu – progresivní hospodářské i společenské změny
8.
Hranice středověkého hospodářského systému (14. - 16. století)
9.
Typu sídel a sídlišť v období vrcholného středověku
9.1
Hrady
9.2
Tvrze
9.3
Dvorce
9.4
Středověká vesnice
9.4.1
Pfaffenschlag
9.4.2
Mstěnice
9.4.3
Bystřec
9.4.4
Konůvky
9.4.5
Vesnice na území Čech
9.5
Středověká města
9.6
Středověké kláštery
10.
Archeologický výzkum středověkých měst na území České republiky
10.1
Města královská na jihu Čech
10.2
Města poddanská
10.3
Sídliště, která se nestačila rozšířit do podoby středověkých měst
10.4
Nezdařená středověká založení
11.
Řemesla a řemeslníci

Úryvek

"Řemesla a řemeslníci
- jako specifická složka středověkého městského organismu

Středověké městské řemeslo
- ve 13. století převažoval ještě polozemědělský charakter městských sídlišť
- začíná se vytvářet typ řemeslnického města -

- specializace řemeslné výroby - výrobu ve vrcholném středověku ovlivnil vznik cechovního sytému ve většině měst budovaný již ve 13. -14. století
- jakmile se řemesla začala uplatňovat - snaha o ochraně oproti úpadku, konkurenci - od 13. století začal vznikat cechovní systém - sdružení specialistů jednotlivých řemesel - zájem ochranu trhu, jejich výrobu - něco museli odvádět
- oddělovala se výroba surovin od řemeslníků až po specialisty
- řemeslníci se začali organizovat = cechovní systém - nevznikl jako samosprávná organizace, ale navázal na starší
- bratrstvo zvané cecha či zunft - jaké si sdružení, které se snažilo ochraňovat řemeslníky, řídil bratrský mistr - od 13. století se transformoval do podoby cechu - už jiný společenský zájem a účel - samosprávná organizace, která měla vnitřní systém, vytvořili si vnitřní pravidla, aby zajistili kvalitu své výroby

Extra muros = za hradbami, v okruhu 15 km za hradbami - nemohl se usadit nikdo, kdo by konkuroval řemeslníkům ve městě

- cechovní systém - začíná už v 11. století, vytvořen ve Francii, u nás v poždění - nejstarší až ze 14.století, předpoklad ale že byl už za PO II.
- prvním cechou - krejčí (1. pol. 14. století)
- v J. Čechách - řezníci

Řemesla potravinářská
- nejsilnější seskupení městských živností co do počtu provozoven (potřeba každý den)
- vytvořili velkou skupinu spolupracovníků - řezníci, mlynáři, sladovníci, doplňovali řemesla vaření piva (pivo= zdroj energie, vypadalo jinak než dnes, za výkon práce se s ním platilo, s produkcí piva spojeno právní opatření - právo várečné = měšťan měl právo zažádat - právo vařit pivo - pro svoji potřebu + jako naturálie pro služebnictvo)

Vybrané příklady hmotných a archeologických dokladů středověkých potravinářských řemesel
Mlýn ve Mstěnicích
- na našem území zkoumán jeden jediný
- zkoumal Rostislav Nekuda
- vodní mlýn
Vodní mlýn v Hoslovicích na Strakonicku
- sloužící jako skanzen, spravuje ho Strakonické muzeum
- dendrochronologicky datován k první polovině 15.století
Pekárna v Soběslavi
- pekárna z druhé pol. 14.století
- interpretace podle tvaru - úzká dlouhá
- nedochován organický materiál
- poznání, že jde o řemeslníka: velikost pece, množství pece
Sladovny v Sezimovo Ústí
- z druhé pol. 14. století až poč. 15. století
- podsklepená obytná část, zbytek domu kanály, jednalo se o hvozd, za barákem kůlna
- sladovna - obilí a voda do sudu - obilí naklíčilo - místnost (hvozd) ukončeno klíčení"

Poznámka

Práce je psaná převážně v odrážkách. Obsahuje několik schémat, délka čistého textu je cca 18 stran. Má kompilační charakter, čerpá především z cs.wikipedia.org a http://hrady.hyperlink.cz/o_hradech.htm.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19828
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse