Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Úvod do ekonomie - výpisky z přednášek

Úvod do ekonomie - výpisky z přednášek


Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek, které velmi stručně vymezují předmět ekonomie. Seznamují s metodami a chybami při zkoumání. Definují nejen pozitivní a normativní ekonomii, ale také mikroekonomii a makroekonomii. Tento text je součástí série 13-ti dílných výpisků z přednášek Mikroekonomie. Zde naleznete následující díl Základní ekonomické vztahy - výpisky z přednášek.

Obsah

1.
Předmět ekonomie
2.
Metody a chyby při zkoumání
3.
Pozitivní a normativní ekonomie
4.
Mikroekonomie a makroekonomie

Úryvek

"ad 1.2 – Metody a chyby při zkoumání

metody: 1. Pozorování (čerpání z historických záznamů)
2. Analýza (rozvíjení, testování ek. teorií, zpracování vypozorovaných faktů - analýza nákladů a příjmů, cen)
3. Statistická analýza (setřídění faktů - vytvoření stat. ukazatelů, průměrování reprezentativních údajů)
4. Experiment (vědec pozoruje, jak se chová populace roztříděná do několika skupin, kdy se s každou zachází přesně stejně - s výjimkou jediného faktoru - v ekonomice špatně proveditelné – je obtížné napodobit v laboratoři skutečnou ekonomiku, lidé se v pokusných situacích často chovají osobitě)
chyby: - ceteris paribus = za jinak stejných podmínek – při zkoumání jediné proměnné je třeba vyloučit vlivy ostatních měnících se proměnných (měníme pouze zkoumaný faktor, ostatní musí být zafixovány)
- příčina x následek ? – je třeba rozpoznat pravou příčinu
- nesprávné usuzování z chování jednotlivce na chování celku (co platí pro část, nemusí platit pro celek)
- subjektivnost
- ekonomické zákony neplatí v přesném vztahu, ale pouze v průměru

ad 1.3 – Pozitivní a normativní ekonomie

1. pozitivní – ekonomickou realitu popisuje (např. jaká je nezaměstnanost, způsoby měření inflace, dělení důchodů, výše příjmů, …)
2. normativní – ekonomickou realitu nejen popisuje, ale také ji hodnotí (např. jak vysoká by měla být nezaměstnanost, zda se má státní rozpočet vyrovnávat zvyšováním daní nebo snižováním výdajů apod.)"

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.
Přednáška z mikroekonomie 1/13.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_ekox0082.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Uvod_ekonomie_prednasky.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse