Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Úvod do politologie

Úvod do politologie

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce, která slouží jako seznámení se základy politologie, přibližuje v bodech hlavní pojmy, teze a otázky tohoto vědního oboru a občasně je doprovází konkrétními příklady. Po úvodním vymezení státu a národa následuje nástin funkcí státu pomocí mentálního experimentu, v němž jsou odhadovány důsledky zániku současné České republiky. Poté nastupuje přehled teorií vzniku státu, forem vlády, typů států a jejich územních struktur. Práce se dále zabývá politickými stranami, jejich znaky a členěním, typy politických ideologií a politickou kulturou. Na závěr jsou představena různá hnutí rozvíjející se v prostředí občanské společnosti.

Obsah

1.
Politologie
2.
Stát
3.
Národ
4.
Funkce státu
4.1.
Vnější funkce
4.1.1.
Diplomatická funkce
4.1.2.
Ekonomická funkce
4.1.3.
Vojenská funkce
4.2.
Vnitřní funkce
4.2.1.
Bezpečnostní funkce
4.2.2.
Právní funkce
4.2.3.
Ekonomické funkce
4.2.4.
Doprava
4.2.5.
Sociální zajištění
4.2.6.
Kulturní funkce
5.
Teorie vzniku státu
5.1.
Náboženská
5.2.
Patriarchální
5.3.
Mocenská a násilí
5.4.
Smluvní
5.5.
Organická
6.
Formy vlády
6.1.
Aristokracie
6.2.
Plutokracie
6.3.
Monokracie
6.4.
Teokracie
6.5.
Sofokracie
6.6.
Technokracie
6.7.
Byrokracie
6.8.
Ochlokracie
7.
Typy státu
7.1.
Monarchie
7.2.
Republika
8.
Územní struktury státu
8.1.
Právní a sociální rozměr státu
8.2.
Unitární stát
8.3.
Federace
8.4.
Demokracie
8.4.1.
Principy demokracie
8.4.2.
Svoboda
9.
Politické strany
10.
Politické ideologie
10.1.
Totalitní ideologie
10.2.
Nacismus
10.3.
Rasismus
10.4.
Fašismus
10.5.
Komunismus
10.6.
Socialismus
10.7.
Liberalismus
10.8.
Environmentalismus
10.9.
Anarchismus
10.10.
Feminismus
10.11.
Konzervatismus
11.
Politická kultura
12.
Občanská společnost
12.1.
Definice a souvislosti
12.2.
Odborové organizace
12.3.
Profesní organizace
12.4.
Obecně prospěšné společnosti
12.5.
Občanské sdružení
12.6.
Nadace
12.7.
Občanské iniciativy
12.8.
Skautské hnutí
12.9.
Ekologické organizace
12.10.
Feministická a další hnutí

Úryvek

" POLITICKÉ IDEOLOGIE:
- ideologie = soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny
- zabývá se základními problémy společnosti a státu, vnitřní i mezinárodní politiky,
problematikou hospodářského a sociálního vývoje
- 4 základní funkce: - pomáhají vysvětlovat politické jevy a události
- poskytují hodnotový systém a jeho kritéria
- poskytují vědomí identity a (sou)náležitost k určité soc.skupině
- nabízejí základní rysy politického programu a cíle politické činnosti

- A – téměř žádná svoboda trhu ani osobní svoboda
- totalitní ideologie – vše musí být kontrolováno
- udržuje ve strachu občany i sousední země
- dává lidem práci → vyrábí zbraně
- nacismus = varianta bojovného nacionalismu (=každý národ má mít svůj vlastní stát → vede k separatismu)
- nacionalismus = ideologie, vycházející z přesvědčení o výjimečnosti vlastního národa
- někdy se pojí s ideologií rasismu (např: v Německu)
- rasismus = snaží se legitimizovat biologické nerovnosti mezi lidmi, a tím společensky i právně zvýhodňuje jednu rasu před ostatními
- žádné oddělené rasy nejsou → existují jen fenotypy (lidé se přizpůsobili životním podmínkám → černoši, židé jsou také lidé)
- diskriminace ¨nižší¨rasy spočívá v nerovnosti před zákonem, nepřítomnosti hlasovacího práva, nižší mzdě za stejnou práci atd.
- př: Američané na konci 19.století vyvraždili cca 30 milionů Indů
- fašismus = nacionálně rasistické hnutí a diktátorská forma vlády
- dva typy – italský fašismus (Benito Mussolini)
- není spojen s rasismem → Židé z Německa se
někdy ukrývali v Itálii
- německý nacionální socialismus
- agresivní politika, terorismus, útočné války, genocida
- komunismus = vize beztřídní společnosti sociální rovnosti, v níž není třeba státu jako instituce
- jeho budování je předpokládáno v teorii marxismu-leninismu po vybudování socialismu
- chtějí, aby všechno patřilo všem, ale ve skutečnosti vše patřilo jen komunistické straně (úzká skupina komunistů) – chtějí revoluci – vyvlastnění
- chtějí, aby vše patřilo státu, soukromé vlastnictví – pouze drobní řemeslníci (firmy, továrny, společnosti, ..)
- nedaří se ekonomice, neumí hospodařit s penězi, surovinami  padl
- Farma zvířat – Orwel George
- pohádka – ukazuje se zde rovnost a nerovnost mezi lidmi

- B – chtějí kontrolovat trh, ale ne jedince
- socialismus = politická a ekonomická koncepce vedená ideálem spravedlnosti a bratrství
- snahou je podřídit jedince společnosti, která si stanoví za cíl vítězství obecného dobra nad individuálním zájmem
- říkáme, že to jsou levicové strany (např: u nás ČSS) – ne tak extrémní kontrola trhu v Čr – B by bylo v grafu o něco výš
- nezáleží jim na osobní svobodě
- sociální demokracie – chtějí ponechat státu podmínky

- C – vysoká svoboda trhu, ale nízká svoboda osobní
- lidé nemají téměř žádná práva (pořád pracují)
- patří sem i určité druhy konzervativců – chtějí tradice, důležitá je rodina, venkov
- př: KDU-ŠSL
- např: čínský komunismus – Teng-Sia-Pching (zakladatel)"

Poznámka

Zpracováno v odrážkách.
Práce není vždy kvůli použití mnoha úrovní odrážek přehledná.
Práce obsahuje krátkou tabulku.
V textu se objevují pravopisné chyby a nepřesně psaná vlastní jména (Kelner místo Kellner, Medvěděv místo Medveděv, Buthan místo Bhútán, Isahiah Berlin místo Isaiah Berlin, McCaine místo McCain).
Práce obsahuje pasáže volně dostupné na internetu, zejména na http://lilithen.eblog.cz/2010/11/12/stat-a-narod-pojem-statu-teorie-vzniku-statu-typy-a-formy-statu/, http://www.unium.cz/materialy/0/0/politika-a-politicke-subjekty-volebni-systemy-m24588-p1.html a http://www.unium.cz/materialy/0/0/organy-statni-spravy-a-samospravy-cr-v-mezinarodnich-organizacich-m24587-p2.html.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22278
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse