Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Úvod do problematiky podnikových nákladů a výkonů

Úvod do problematiky podnikových nákladů a výkonů


Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie, Výrobek

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: V práci Úvod do problematiky podnikových nákladů a výkonů se seznámíte s vymezením základních pojmů náklady a výkony, se smyslem řízení nákladů, s druhy nákladů a výkonů, s manažerským pojetím nákladů a s klasifikací výkonů a činností. Jedním z cílů prvního tématu je poznání struktury nákladů a vztahů mezi nimi a podnikovými výkony.

Obsah

1.
Úvod do problematiky podnikových nákladů a výkonů
1.1
Úvod
1.2.
Náklady a výkony
1.2.1
Náklady ve finančním účetnictví
1.2.2
Náklady v nákladovém účetnictví
1.2.3
Členění nákladů
1.2.4
Výkony
1.3
Manažerské pojetí nákladů
1.3.1
Finanční pojetí
1.3.2
Hodnotové pojetí
1.3.3
Ekonomické pojetí
1.3.4
Oportunitní (alternativní) náklady
1.4
Klasifikace sortimentu výkonů a činností
1.4.1
Výrobky
1.4.2
Služby
1.4.3
Klasifikace výrobků a služeb
1.4.4
Evropská klasifikace ekonomických činností – NACE

Úryvek

"Téma č. 1: Úvod do problematiky podnikových nákladů a výkonů.
1.1 Úvod
Současné podnikatelské prostředí se vyznačuje extrémním tlakem na náklady podniků a na schopnost tvorby hodnoty.
Smyslem řízení nákladů je nalézt nejlepší manažerské postupy, které umožní najít příčinu vzniku nákladů, podstatu vazeb mezi náklady a výkony podniku a které mohou nabídnout možnosti jak absolutní nebo relativní výši nákladů redukovat.
Účetnictví je informační systém, zobrazující informace o hodnotových vztazích organizace.
Všechna podnikatelská a řídící rozhodnutí jsou založena na informacích, proto kvalita manažerských rozhodnutí závisí na kvalitě (ale i včasnosti a srozumitelnosti) účetních a dalších informací."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56f0e8f3c3023.zip (317 kB)
Nezabalený formát:
uvod_do_problematiky_podnikovych_nakladu_a_vykonu.pdf (330 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse