Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Územní pohyb obyvatelstva - maturitní otázka 11/13

Územní pohyb obyvatelstva - maturitní otázka 11/13


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka ze zeměpisu se věnuje územnímu pohybu obyvatelstva. Vymezuje základní pojmy migračního pohybu. Stručně se zmiňuje o historii migrací do poloviny 20. století. Uvádí hlavní směry migrací v současnosti a problémy spojené s emigrací. Následně sleduje vnitrostátní migraci. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Čína - maturitní otázka 10/13, následující Japonsko a Korea - maturitní otázka 12/13.

Obsah

1.
Vymezení základních pojmů migračního pohybu
1.1.
Migrace a její typy
1.2.
Migrační saldo, dojížďka
2.
Historie migrací do poloviny 20. století
3.
Hlavní směry migrací v současnosti
4.
Současné problémy spojené s emigrací
5.
Vnitrostátní migrace

Úryvek

"SOUČASNÉ PROBLÉMY SPOJENÉ S EMIGRACÍ
- lidé se snaží asimilovat, tzn. že se přizpůsobují stylu života kam imigrovali
- masový příliv obyvatelstva z jiných oblastí přináší hostitelským zemím různé problémy
- podklady k rasismu a xenofobii dávají imigranti, kteří vytváří konkurenci pracovních sil – vytváření nových politických stran a extrémistických hnutí (zákaz imigrace, vystěhování...)
- Hitlerovské Německo – potřeba životního prostoru, holocaust...
- Stalin – vystěhování Tatarů z Krymu, Čečenců, Ingušů z Předkavkazka
- po 2.sv.v. odsun Němců (z ČSR, Polska, Rumunska...)
- nepřímo vynucené migrace – bývalá Jugoslávie – Chorvatsko, Bosna, Kosovo...
- konflikty v Africe – Súdán, Rwanda, Kongo
- snaha o omezení imigrace (až o úplné zastavení)
- četné jsou i násilné přesuny obyvatel (dochází k nim v oblastech konfliktů): -
- často ráz etnických čistek – např. Hitlerovské Německo

VNITROSTÁTNÍ MIGRACE
- mají ekonomické kořeny
- jde o stěhování z oblastí s horšími životními podmínkami do oblastí s příznivějšími podmínkami – více prac. příležitostí, možnost uplatnění kvalifikace, vyšší mzdy, rozvinutější a přístupnější služby
- během 20. stol. přesun z venkova do měst
- dnes hlavně suburbanizace – stěhování z center měst za okraje měst, zpomalení procesu vylidňování venkova – důraz na kvalitu životního prostředí
- přechod z venkova do měst se zpomalil protože se klade důraz na kvalitu živ. prostředí
- urbanizace – stěhování do průmyslových, obchodních center
- Itálie – z jihu na sever, Španělsko – z vnitrozemí na pobřeží"

Poznámka

Psáno heslovitě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47f8eb33c78ae.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Pohyb_obyvatelstva.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse