Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Územní samospráva

Územní samospráva

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje problematice územní samosprávy. Nejprve se zabývá její historií. Popisuje její vývoj od samého počátku až po současnost, poté charakterizuje aspekty samosprávy. Definuje příčiny a okolnosti, které předcházely nutné reformě, i změny, které bylo nutné udělat v české systému kvůli vstupu do EU.

Obsah

1.
Historie vzniku samosprávy
2.
Aspekty samosprávy
3.
Reforma samosprávy
4.
Změny pro vstup do EU
4.1.
Legislativní proces a vstup do EU

Úryvek

"HISTORIE VZNIKU SAMOSPRÁVY
Vznikla v Anglii už v 9. stol. pod pojmem instituce mírových soudců.
Moderní samospráva je dokumentována od 19.stol. – přirozeno-právní nárok na samosprávu = právo spravovat vlastní jmění, volit svobodně své zástupce, svobodně přijímat členy samosprávy, zřizovat vlastní policii.
Hlavní body:
- ústavně zakotvena, ústavně chráněna
- samostatné hospodaření s vlastními prostředky
- vytváření vlastní organizační jednotky
Největší změna na rovině veřejné správy probíhala po 2 světové válce a spočívala ve zřízení zcela nových správních orgánů (národních výborů). Podle představ svých tvůrců měly překonat dávný rozpor mezi státní správou a samosprávou. Od samého počátku se však ukazovalo, že se jedná především o orgány státní správy a jejich samosprávná složka (volená) hraje podřadnou roli. Tyto tendence, patrné již v mezidobí let 1945 – 1948, se po únoru 1948 dále prohloubily a rozvinuly. Celá sféra státní správy byla, stejně jako jiné oblasti veřejného života, podřízena KSČ, která se stala hlavním mocenským centrem tehdejšího státu. Národní shromáždění ztratilo poslední zbytky své nezávislosti a proměnilo se v příslušný hlasovací stroj řízený již nikoliv vládou, ale vedením KSČ. Národní výbory byly z ekonomického hlediska připoutány ke státu a jejich samosprávná podstata a samostatné kompetence byly téměř zlikvidovány.
V šedesátých letech se v souvislosti s liberalizací režimu uvažovalo o některých správních změnách (např. federalizace, místní správa, prokuratura). Uskutečnila se ovšem pouze československá federace a určitého rozšíření své samostatné působnosti se dočkaly národní výbory. I tyto projevy uvolnění režimu však byly zanedlouho rychle zbaveny svého reformního obsahu. Nastupující normalizace pak veškeré další úvahy o reformách rázně zastavila.
Po roce 1989 se podařilo poměrně rychle reformovat ústavní systém tak, aby odpovídal zásadám právního státu. Bylo rozhodnuto zlikvidovat celou soustavu národních výborů, která měla být nahrazena samosprávnými orgány dodržujícími obecná pravidla samosprávy. Zatímco na úrovni obcí proběhla tato změna téměř okamžitě, vyšší samosprávné celky čekaly na svůj vznik mnohem déle. Politické i odborné spory o jejich velikosti a kompetencích odsunuly jejich ustavení o celých deset let. Teprve na počátku 21. století tak v České republice probíhá reforma veřejné správy spočívající v budování krajů a naopak zrušení okresních úřadů. Po roce 1989 také došlo k rozpadu Československa. Po neúspěšných pokusech o vymezení vzájemného poměru federace a obou její částí, došlo k dohodě o konci federace a vzniku dvou nových samostatných států – České republiky a Slovenské republiky k datu 1.1. 1993."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15909
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse