Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Užití totálně produktivní údržby ve společnosti Zanini - bakalářská práce

Užití totálně produktivní údržby ve společnosti Zanini - bakalářská práce

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem práce je užití totálně produktivní údržby (TPM) ve společnosti Zanini CZ, s.r.o. Kadaň. Cílem je zmapovat pracoviště podniku a vybrat jedno, na němž se aplikuje totálně produktivní údržba. V textu je nejprve představena společnost Zanini a přiblížena je její závodní výroba. Dále je blíže popsán TPM, uvedeny jsou informace o historii a vývoji a také jsou definovány jeho základní prvky. Následně je vymezen pojem údržba, podrobně je rozebrána metoda 5S, a poté je specifikován stav údržby ve společnosti Zanini. Je provedena jeho SWOT analýza a také návrh na zlepšení prostřednictvím TPM. Závěr obsahuje celkové zhodnocení a možnosti nápravných a preventivních opatření.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Úvod o společnosti Zanini
1.2.
Základní údaje o podniku Zanini CZ
1.3.
Popis výroby v závodě
1.3.1.
Oblast vstřikovny
1.3.2.
Oblast lakovny
1.3.3.
Oblast expedice
2.
Teoretické podklady pro TPM (Total Productive Maintenance)
2.1.
Historie a vývoj TPM
2.1.1.
Seznámení s TPM
2.1.2.
Definice a cíle Totálně produktivní údržby
2.1.3.
Základní prvky TPM
2.2.
Pojem údržba
2.3.
Autonomní údržba
2.3.1.
Program 5S
2.3.2.
Sedm kroků k samostatné údržbě
2.4.
Plánovaná údržba
2.4.1.
Preventivní údržba
2.4.2.
Prediktivní údržba
3.
Stav údržby ve společnosti
3.1.
Počátek stavu údržby ve společnosti
3.2.
Preventivní a dlouhodobá údržba
3.2.1.
Preventivní a dlouhodobá údržba v praxi
3.2.2.
Centralizovaná údržba
3.3.
Software GIM
3.4.
Praxe v údržbě
3.4.1.
SWOT analýza údržby
4.
Návrh zlepšení prostřednictvím TPM na vybraném pracovišti
4.1.
Návrhy na zlepšení u vstřikovacího lisu V530
4.1.1.
Návrh zapojení operátora do údržby vstřikovacího lisu
4.1.2.
Návrh zapojení operátora do údržby formy při odstávce stroje
4.2.
Návrh využití PDA zařízení s programem GIM
4.3.
Návrh zavedení programu 5 S
4.4.
Kritická zařízení a stroje ve výrobě
4.4.1.
Vstřikolis V530 – údržba v podniku
4.4.2.
Řetězový dopravník
4.4.3.
Balící stroj
5.
Hodnocení, nápravná a preventivní opatření
5.1.
Zapojení operátora do údržby vstřikovacího lisu
5.2.
Zapojení operátora do údržby forem
5.3.
Využití PDA zařízení s programem GIM
6.
Závěr

Úryvek

"V roce 1971 byla filosofie TPM zcela přesně definována v pěti bodech japonským institutem pro podnikovou údržbu ( JIPM – Japan Institut of Plant Maintenance):
1. TPM by se měla soustředit na maximalizaci celkové efektivnosti zařízení
2. TPM by měla využívat analýzu preventivní údržby v celém životním cyklu zařízení
3. TPM by měla být implementována do jednotlivých útvarů podniku.
4. TPM by měla zapojovat do svých aktivit všechny pracovníky – Od top managementu až po dělníky u strojů
5. TPM by měla být založena především na produktivní údržbě vycházející především z motivace managementu a práce autonomních týmů

Do roku 1989 byla definice TPM postupně upravována a v roce 1989 vydal institut JIPM novou definici, která v sobě zahrnovala další aspekty související s úspěšným uplatněním filosofie TPM v podniku.
TPM je tedy soubor aktivit, které zahrnují všechny útvary podniku s cílem:
• neustále zvyšovat zisk firmy (podniku)
• identifikovat včas chyby, poruchy a všechny další ztráty na zařízení
• vytvořit vyhovující pracovní podmínky
• dosáhnout nulových ztrát prostřednictvím týmové spolupráce
• trénovat pro zlepšení zručnosti v operacích a údržbě

TPM se stává nefunkční v případě, když si dělník začne říkat:
„Jsem tu jen kvůli tomu, abych vyráběl výrobky. Údržbu má na starosti oddělení údržby.“
Právě kvůli takovým případům vychází TPM ze změny přístupu dělníka ke své práci:
„Jsem tu, abych vyráběl výrobky. Kvalitní výrobky však můžu vyrobit jen v případě, že svůj stroj a zařízení budu udržovat v čistotě a starat se o něj.“

2.1.2 Definice a cíle Totálně produktivní údržby
Teorie definice a cílů TPM byly převzaty z [1], [2], [3]. Total Productive Maintenance, neboli Česky totálně produktivní údržba je jedním z mnoha nástrojů jakosti. Jedná se o systém, který využívá schopnosti a dovednosti všech pracovníků s cílem co nejvíce snížit prostoje strojů a ztráty v jejich využívání po celou dobu životního cyklu zařízení. Celý systém údržby TPM je založený na prevenci tak, aby docházelo k co nejmenším poruchám, zmetkům, prostojům. Orientuje se na zapojení všech pracovníků do pracovních procesů, které směřují k minimalizaci neshod a zmetků.
Jde také o dělení lidí na „Pracovníky, kteří pracují na daném stroji – Pracovníky, kteří ho opravují“. Tímto se vychází z toho, že pracovník obsluhující stroj má šanci zachytit nečekanou vadu ve své práci a případné zdroje budoucích poruch zařízení, právě prostřednictvím provozních týmů Totálně produktivní údržby na pracovištích.
Podstata metody Totálně produktivní údržby spočívá v dosahování co nejlepšího využití strojů a zařízení prostřednictvím autonomní údržby, neboli zkvalitněním práce údržby. Při řešení problémů pracovníky přímo na pracovišti prostřednictvím týmových setkání se využívá filozofie GEMBA."

Poznámka

Práce obsahuje několik schémat, grafů a tabulek. Rozsah čistého textu je cca 21 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21888
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse