Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vagónka Česká Lípa - návrh řešení vysokých produkčních nákladů firmy

Vagónka Česká Lípa - návrh řešení vysokých produkčních nákladů firmy

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta, Liberec 1

Charakteristika: Práce se snaží navrhnout řešení, které by snížilo vysoké produkční náklady firmy Vagónka. V první části analyzuje situace ve firmě a v daném odvětví podnikání. Druhá část hledá důvody zvýšení produkčních nákladů, a navrhuje jejich řešení v podobě zakoupení nových strojů.

Obsah

1.
Charakteristika firmy
1.1
Popis firmy
1.2
Charakteristika produkce
1.3
Organizační struktura firmy
1.4
Hospodářská situace firmy
2.
Charakteristika odvětví
3.
Problém a jeho řešení
3.1
Problém firmy
3.2
Návrh řešení
3.3
Výběr dodavatele
3.4
Zdroje krytí

Úryvek

“ Hlavní příčiny současných problémů strojního průmyslu jsou:
1. rostoucí konkurence z Východu
2. restriktivní monetární politika ČNB
3. zastaralé výrobní prostředky
4. celková špatná situace českého hospodářství
5. šedá ekonomika.

Ad 1. - rostoucí konkurence z Východu
Jedná se zejména o rozšiřování výroby na východ (offshore bussines) - nové závody byly otevřeny v pobaltských republikách, v Rumunsku či na Ukrajině. Další příležitosti samozřejmě poskytují asijské země, hlavně Čína, Vietnam a asijské země známé jako Asijští tygři. Ceny produkce dovezené z Východu jsou oproti cenám produktů vyrobených v ČR zhruba poloviční. To souvisí zejména s levnou pracovní silou.
Východní konkurence se zatím týká pouze jednoduchých, na výrobní technologii nenáročných produktů. Z toho lze vyvodit, že technologicky náročnější výroba např. táhel, závěsů a jiných výrobků skýtá českým firmám velké možnosti, neboť jsou schopny produkovat kvalitní a na západní poměry levné výrobky.

Ad 2. - restriktivní monetární politika ČNB
Podle mnohých odborníků je jednou z hlavních brzd hospodářského růstu a to i přes nedávné snížení klíčových sazeb ČNB. Došlo však ke změně povahy restrikce. Dříve byly úvěry nedostupné hlavně z důvodu vysokých úrokových sazeb, v současné době hlavně kvůli veliké obezřetnosti bank při poskytování úvěrů. Kritizována je špatná funkčnost bankovního sektoru, který nenabízí průmyslovému sektoru dostatečný prostor k růstu.

Ad 3. - zastaralé výrobní prostředky
To je velké nebezpečí do budoucna, zvláště pak proto, že při nynější neutěšené situaci strojírenských podniků je mizivá šance na rozsáhlejší investiční výstavbu a obnovovací investice. Přitom obnova je opravdu nutná, protože zastaralé výrobní prostředky již nedokáží naplnit zvýšené požadavky na kvalitu, ani není možné vyrábět na nich levně vzhledem k nízké efektivitě výroby, která souvisí s nedostatečnou automatizací.

Ad 4. - celková špatná situace českého hospodářství
Projevuje se například ztíženým přístupem k úvěrům, především středně a dlouhodobým. Neochota bank poskytovat investiční úvěry se tedy odráží v zastarávání výrobních prostředků. Úvěr bývá v dnešní situaci poskytován jen úspěšným podnikům s kvalitním podnikatelským záměrem. Velkým nebezpečím pro každé hospodářství v recesi je platební neschopnost, kdy podniky již silně zadlužené způsobují jako neplatiči druhotnou platební neschopnost svým obchodním partnerům.

Ad 5. - šedá ekonomika
Toto se týká především nedostatečné legislativy, vymahatelnosti práva a postižitelnosti při jeho nedodržování. V blízké budoucnosti by se tento problém měl vyřešit v souladu se sbližováním legislativy s normami EU.

3. Problém a jeho řešení

3.1 Problém firmy

Stav strojového vybavení je v daném podniku několik let bez podstatných změn. Většina strojového parku, 8 ks frézovacích strojů TOS tuzemské výroby, 7 ks NC soustruhů SPT 16 tuzemské výroby a 3 ks klasických soustruhů SU 50, 3 ks hoblovacích strojů GOMEL ruské výroby, 3 ks vrtacích strojů TOS Varnsdorf, 2 stroje AB 80 tuzemské výroby, 2 pily TOS, 3 brusky ruské výroby, 1 navrtávačka TOS a stroj na válcování závitů německé výroby, byla pořízena převážně v 80. letech.
Z toho vyplývá značná míra opotřebení (69 %), která se projevuje hlavně tím, že vyráběné součástky dosahují pouze standardní a někdy i horší kvality a zvýšenou mírou zmetkovosti. Požadavky zákazníků na kvalitu mají stoupající tendenci, proto je část produkce přesouvána na stroje CENTRO od firmy TOS Sezimovo Ústí, kde výroba získává vyšší parametry a částečně uspokojí náročného zákazníka.
Vzhledem k déletrvající recesi v odvětví, zvyšující se konkurenci na vnitřním i zahraničním trhu a také k ekonomické situaci firmy (poslední dva roky vykazovala ztrátu) je nutné se zaměřit především na maximální zvýšení kvality a objemu výroby.
Na základě průzkumu situace ve výrobě prostředků železniční dopravy se jeví šance, že dosažením vysoké kvality a rozšířením sortimentu (specializované součástky), dojde k nárůstu poptávky a tím i prodejnosti výrobků. Tyto požadavky však stávající strojové vybavení není schopno zajistit."

Poznámka

Práce obsahuje schéma.
Práce z Úvodu do managementu - Technická univerzita v Liberci.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera716
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse