Váhy


Kategorie: Fyzika, Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá technickým popisem vah a principem jejich fungování. Autor si všímá rozdělení vah pro potřeby logistiky. Věnuje se jak mechanice vah, tak jejich terminálu, který dále člení do tří úrovní. Velmi stručně se zmiňuje o dodavatelích a materiálu použitém na výrobu vah. Na závěr ukazuje rozdíl mezi váhami na ruční balení a váhami na palety.

Obsah

1.Váhy v logistice
2.Části vah
2.1.Mechanika vah
2.2.Terminál vah
2.2.1.Terminál na nejjednodušší úrovni
2.2.2.Druhá úroveň terminálu
2.2.3.Nejvyšší úroveň terminálu
3.Dodavatelé vah
4.Materiál
5.Váhy na ručně manipulovatelná balení
6.Váhy na palety

Úryvek

"Samotný terminál může mít celou řadu podob. Jednotlivé typy se liší nejen povrchovou úpravou, použitým materiálem, velikostí či umístěním, ale především funkcemi.
Nejjednodušší terminály dokáží zobrazit hmotnost, umožňují nastavit táru (z anglického slova tare = váha obalu) a nulovou hodnotu. U propracovanějších typů lze táru uložit do paměti a v případě potřeby vyvolat stiskem tlačítka nebo zadat táru klávesnicí.

Druhou úrovní terminálu lze označit jednotky, jež kromě základních funkcí nabízejí i rozhraní pro připojení tiskárny nebo počítače. Ve spojení s příslušným softwarem tak vzniká možnost archivace údajů. V současné době nabízejí dodavatelé celou škálu standardů komunikačních rozhraní jako jsou ethernet nebo i wi-fi. Ovšem tyto terminály už bývají většinou vybaveny i dalšími interními programy, které umožňují například kontrolní vážení, dávkování předem stanovené hmotnosti, počítání apod.

Nejvyšší úroveň představuje terminál v podobě průmyslového PC s dotykovou obrazovkou, s plnohodnotným operačním softwarem a aplikacemi podle potřeby uživatele. Je tedy již plně programovatelný a dokáže komunikovat s nadřazeným informačním systémem.
Konstrukčně lze terminál položit na stůl vedle mechaniky, připevnit na stěnu nebo umístit na stativ vycházející ze základny mechaniky."

Poznámka

Práce je doplněna množstvím obrázků, samotný text pak zabírá stranu a půl.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4682a126e2a3c.zip (72 kB)
Nezabalený formát:
Vahy.doc (120 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse