Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Válečné půjčky v rakousko-uherské monarchii za 1. světové války - esej

Válečné půjčky v rakousko-uherské monarchii za 1. světové války - esej

Kategorie: Historie

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Referát o válečných půjčkách popisující především situaci v Předlitavsku, zároveň se částečně vrací zpět do minulosti, ale hlavní důraz je kladen na období 1. světové války, porovnáno je několik typů bankovních domů.

Obsah

1.
Ekonomická situace na počátku války
2.
Válečné půjčky

Úryvek

"Mezi institucemi, které se při upisování nejvíce angažovaly, stály na prvním místě především banky a spořitelny, které upisovaly půjčky na vlastní účet nebo na konta svých klientů. Nejaktivnější byly německorakouské spořitelny, které upsaly na 8 válečných půjček celkem 6 715 mil. K, čili 19% všech válečných úpisů. Předlitavské banky oproti tomu upsaly sumu o celkové výši 5 413 mil. K. Zajímavé je sledovat půjčky také z národnostního hlediska. Například při první půjčce, při které bylo shromážděno celkem 2 201 mil. K, tvořil podíl všech spořitelen 22,8%, čili v nominální hodnotě 503 milionů K, z nichž připadlo na německé spořitelny 471 milionů K (93,6%), zatímco na jinonárodní spořitelny necelých 32 milionů (6,4%). Uvedený vzorek odpovídá i následujícím půjčkám, třebaže úpisy neněmeckých ústavů absolutně stoupaly, vždy zůstávaly s velkým odstupem za úpisy německých ústavů. Výrazné rozdíly lze konkrétně vysledovat i mezi českými a německými spořitelnami. U německých spořitelen v Čechách činily upisované částky během první, druhé a třetí půjčky 7,9%, 10,3% a 16,2% všech vkladů, na české straně to bylo jen 2,1%, 4% a 9,1%. Jistou „zdrženlivost“ českého obyvatelstva vůči válečným půjčkám ukazuje výrazně půjčka druhá. V Čechách se celkem vybralo 666 milionů K, z toho okolo 548 milionů mezi Němci (82,4%) a jenom 117 milionů mezi Čechy (17,6%), což bylo v rozporu s posledním sčítáním obyvatelstva, jelikož každý Němec podle něj upsal zhruba 222 korun, kdežto každý Čech pouze 28 korun.
Státní úřady pohlížely na nízkou aktivitu při upisovaní jako na jistý druh sabotáže a vyjádření neloajality vůči císaři. Často se proto uchylovaly k nátlakovým prostředkům, jako bylo pohrožení výrobním firmám odebráním výhodných válečných zakázek a přídělu surovin, či odvedení důležitých pracovníků do armády. Na peněžní ústavy s neuspokojivými výsledky často platila finanční kontrola, úřední napomenutí a občas i pozvání před trestní nebo vojenský soud. Tímto způsobem byly napomenuty všechny spořitelny, které neupsaly alespoň 1,5% svého jmění, přičemž svou roli hrály opět i národnostní poměry. Ze 130 německých spořitelen bylo 22 napomenuto jednou, kdežto ze 119 českých spořitelen jich bylo napomenuto 104, z toho 52 jednou, 46 dvakrát a 6 třikrát. Hlavním objektem pronásledování státní moci se staly ale banky, a to i přesto, že se s výší upsaných půjček řadily až za spořitelny. České banky měly stejně jako vídeňské banky plnou příležitost k úvěrovým obchodům se státem, čili hromadně ukládat finanční vklady a přebytky do válečných půjček. Přesto tak příliš nečinily a raději hledaly jejich zužitkování v jiných oblastech, například v domácích cenných papírech. Nastala tak situace podobná již výše zmíněné situaci ohledně spořitelen. Subskripce vídeňských bank, jejich filiálek a německočeských bank v Praze byly nápadně vyšší než u bank českých. Již při první válečné půjčce se bankám v Čechách podařilo nashromáždit 224,4 milionu K, z toho 194,1 milionu připadlo na banky německé (86,5%), zatímco 30,3 milionu na banky české (13,5%). Během následujících půjček pak byly rozdíly prakticky obdobné"

Poznámka

Jako podkladová literatura posloužily: Češi, české země a velká válka (Ivan Šedivý), Dějiny bankovnictví v českých zemích (kol. autorů - F. Vencovský, J. Novotný, K. Půlpán, P. Dvořák, Z. Jindra), Československý časopis historický, č. 3, r. 1990 - článek Živnostenská banka před a za 1. světové války (Vlastislav Lacina).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11347
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse