Vandalismus

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato seminární práce seznamuje s vandalismem, jako fenoménem moderní společnosti, který způsobuje škody na majetku společnosti. V práci jsou nejprve vymezeny základy historie vandalismu a definován vandalismus jako protispolečenský fenomén. Dále autor popisuje jednotlivé druhy vandalismu. Závěrečná část se pak věnuje graffiti a sprejerství.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie vandalismu
3.
Vandalismus
3.1
Druhy vandalismu
3.2
Jednání směřující k vandalismu
3.3
Interakční činitelé vandalismu
4.
Sprejerství
4.1
Graffiti
5.
Závěr
6.
Seznam použitých zdrojů

Úryvek

„Interakční činitelé vandalismu

Vandalismus, jako protispolečenský sociopatologický jev je součástí každé společnosti. Společnost, aniž by si to uvědomovala, vytváří podmínky pro vznik těchto protispolečenských jevů a tím vzniká problém, který musí opět řešit společnost, jako tvůrce těchto negací. Vandalismus je často ovlivňován v interakci s dalšími jevy, který nemusí být chápány jako protispolečenské či nezákonné. Jako příklad je možné uvést vliv alkoholismu na vznik vandalství, či jen jednorázové destruktivní jednání mající znaky vandalismu. Mnohdy to nemusí být negativní fenomén společnosti alkoholismus jako patologický jev, ale chování jedince dopouštějící se jednorázového vandalství, může být jen ojedinělá opilost.
Dalším interakčním impulsem pro chování mající znaky vandalismu je působení sociálního prostředí jedince, které lze považovat za jeho přirozené. V přirozeném sociálním prostředí jedince dochází k zásadnímu ovlivňování jeho chování a jednání, jedinec je veden k postojům a hodnotám, jsou mu vštěpovány morální a etické zásady a měl by zde být smysluplně naplňován jeho volný čas. Naplnění volného času je základní problém, který zásadním způsobem ovlivňuje chování a to převážně mladistvích. Tento problém se smysluplným naplněním volného času nazýváme „nuda“.
Nuda je v psychologii „nepříjemný přechodný duševní stav, v němž jedinec cítí pronikavý nedostatek zájmu o své obvyklé aktivity a je pro něj obtížné se na ně soustředit“. Nuda tedy nutně neznamená, že člověk vůbec nemá co dělat, ale spíše to, že se nedokáže pro žádnou aktivitu nadchnout, i když by si přál se v něčem angažovat.
Většinová společnost předpokládá, že další příčinou vandalství je nuda, a tím velká touha bavit se. Přísně vzato, nuda, není motiv. Nuda, jak už bylo částečně popsáno výše, je stav psychologické pozadí, proti němuž útok nastal a mnoho mladých lidí se proto dopouští vandalismu. Motiv se zdá být hledání nových zkušeností, vzrušení ze zakázaného a nebezpečného, získání sebevědomí, seberealizace a sebeaktualizace a v konečném případě, právě naplnění volného času jedince. Zde se ovšem už nedá hovořit o smysluplném naplnění volného času, protože zde dochází k negativním jevům, které mají destruktivní důsledky pro společnost. Ovšem za smysluplné je považuje jednající jedinec či skupina osob dopouštějící se těchto protispolečenských negací.
V případech jednání charakterizované jako sociálně patologické mající znaky vandalismu, tady ničením různých věcných hodnot společnosti, můžeme hovořit o jednání, které lze považovat na hranici vandalství či tolerovatelné společností, pokud tedy zrovna v rámci takového jednání nedojde ke škodě na majetku cizí fyzické či právnické osoby. Někteří jedinci toto jednání dokonce charakterizují jako umění a zde se tedy dostáváme k charakteru a názvu tohoto diskutabilního protispolečenského jevu a to je sprejerství.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19592
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse