Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Variabilita společenských rolí sociálních špiček na přelomu doby halštatské a laténské na příkladu kněžny z Vix

Variabilita společenských rolí sociálních špiček na přelomu doby halštatské a laténské na příkladu kněžny z Vix

Kategorie: Archeologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem této práce je zhodnotit variabilitu společenských rolí sociálních špiček na přelomu doby halštatské a laténské na příkladu kněžny z Vix. Práce se zabývá historií výzkumu na Mont Lassoi a přilehlé nekropoli Vix. Autor práce zařazuje lokalitu do geografického i dobového kontextu. Detailněji popisuje nálezy pod mohylou č. 1, sděluje názory na interpretaci tohoto pohřbu. Poté vysvětluje teorii o sociální roli pohřbené a hledá rozdíly mezi mužskými a ženskými pohřby na přelomu doby halštatské a laténské.

Obsah

1.
Historie výzkumu a geografické začlenění lokality
2.
Popis lokality Vix
3.
Pohřeb a jeho výbava
4.
Diskuze o pohlavním určení hlavního pohřbu a jeho interpretace
5.
Souvislost mezi pohřební výbavou a pohlavím
6.
Přílohy
7.
Seznam literatury

Úryvek

"Historie výzkumu a geografické začlenění lokality
Lokalita Vix se nachází na levém břehu Seiny ve východní Francii (Burgundsko) v oblasti Côted'Or 6 km severně od města Châtillon-sur-Seine (viz. obr. č. 1)Zmíněná lokalita byla několikrát zkoumána amatérskými badateli již od roku 1929. První systematický výzkum mohyly č. 1 proběhl až v lednu 1953. Tento výzkum vedli profesor na Lyceé de Chatillon René Charles Lois Joffroy (viz. obr. č. 2) a Maurice Moisson (Megaw 1966, 38). Jejich výzkum ztížily nepříznivé povětrnostní podmínky. Objev, který učinili, byl výjimečný nejen svým velkým bohatstvím, ale především tím, že se jednalo o neporušený a dosud nezkoumaný „knížecí“ pohřeb. Většina podobných pohřbů byla zkoumána již v 19. století. Z této doby nemáme zachovanou takovou dokumentaci, jakou bychom si dnes přáli (Arnold 1991, 366). Joffroy a Moisson, tak měli jedinečnou příležitost nalézt odpovědi na zatím nezodpověditelné otázky. Dvacáté století bylo také mnohem příznivějším obdobím, pro otevření diskuze o společenském postavení ženy v centrální Evropě v období mezi lety 800 až 250 př. n. l. Na toto téma bylo až do poloviny 19. století nahlíženo, jako na méně důležité. Právě v 19. století však byla většina bohatých pohřbů zkoumána a interpretována. Mohlo tedy dojít ke zkreslení představ o společenské elitě. Výzkum rolí jednotlivých pohlaví ve společnosti byl samozřejmě komplikován i absencí antropologického určování pohlaví kosterních pozůstatků (Arnold 1991, 366). Pokud chceme Vix zařadit do širšího kontextu tehdejšího světa, pak je nutno říci, že náleží do západní halštatské oblasti. Tato oblast se táhne od Heuneburgu na jihovýchodě přes mohylový hrob v Hochdorfu až k Mont Lassois (viz. obr. č. 5), na jehož úpatí se Vix nachází (Knüsel 2002, 277). Heuneburg je jedním z nejvýznamnějších keltských center u horního Dunaje - mezi Ulmem a Singmaringem (Bádensko-Württembersko). Systematické vykopávky zde probíhaly od roku 1950 do roku 1979 pod vedením Adolfa Rietha, Kurta Bittela, Egona Gersbacha a Wolfganga Kimminga (Gersbach 2006, 10 -19). Hochdorf poblíž Eberdingenu taktéž v Bádensko-Würtembersku zkoumal v letech 1989 až 1993 Jörg Biel (Biel 1998, 5 -7; Hansen 2010, 15 - 23). Tato tři naleziště jsou si pozoruhodně podobná. Na všech se našel komorový pohřeb v blízkosti hradiště ze stejného období (mezi lety 600 až 450 př. Kr.). Nalezené řecké a etruské importy také dokazují, že všechna měla kontakty s Velkým Řeckem a Etrusky (Knüsel 2002, 278). Vix se stalo z této trojice nejznámější lokalitou a to především díky dohadům kolem primárního pohřbu.

Popis lokality Vix
Pohřeb se nachází na úpatí hory Mont Saint - Marcel (viz. obr. č. 3), která je v okolní krajině
skutečně dominantní (viz. obr. č. 4). Na jejím vrcholu se nachází hradiště Mont Lassois, které bylo v době, kdy pohřeb vznikl (tedy v 6. stol. př. Kr.), obýváno. Mont Lassois zaujímá výhodnou polohu na levém břehu řeky Seiny, která právě v tomto místě začíná být splavná. Jedná se tedy o velmi důležitou strategickou pozici pro kontrolu obchodu - především obchodu se Středozemím. Spojuje také západní a východní Francii (Knüsel 2002, 279). Během průzkumu sídliště bylo zjištěno opevnění tvořené zdmi o síle 8 metrů. Většina staveb byla detekována pomocí geofyzikálního průzkumu (viz. obr. č. 26). Nejvýznamnější z nich je „palác dámy z Vix“. Ten byl detekován v roce 2006 v centru sídliště. Jedná se o velký komplex dvou nebo tří budov. Největší z nich má rozměry 35x21 metrů. Sídliště se zřejmě skládalo z akropole a suburbia, ale jeho existenci se zatím nepodařilo spolehlivě prokázat (Kimming 1988, 22). Na nekropoli o rozloze 42 hektarů najdeme celkem 6 mohyl. Bohatý pohřeb byl objeven pod mohylou číslo 1, její průměr byl původně 42 metrů a výška 5 metrů (Joffroy 1979, 38)"

Poznámka

Práce je ve formátu Adobe Acrobat (*pdf). Součástí práce jsou i obrázky. Čistý text je cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22872
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse