Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Varianta skúšky Mikroekonomie 1

Varianta skúšky Mikroekonomie 1


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín

Charakteristika: Práce obsahuje témata otázek k písemné zkoušce z mikroekonomie 1.

Obsah

1.
Varianta testu z mikroekonomie v roce 2011

Úryvek

"1) Indiferenční křivky dokonalých substitutů a indiferenční křivky při jednom statku neutrálním. (2 b.)
2) Nákladové optimum firmy a jak se změní po zvýšení ceny výrobního kapitálu (L nebo K). (3 b.)
3) Zobrazit MC, AC, AVC a AFC. (2 b.)
4) Jak se zapíše bod ukončení firmy v dokonalé konkurenci v krátkém období? (1 b.)
5) Vzorec izokosty. (1 b.)
6) Definovat smluvní křivku směny. (1 b.)
7) Jaké statky jsou v křížové elasticitě kladné? (1 b.)
8) Indiferenční křivka a její vlastnosti. (1 b.)
9) Definovat MR a MRP. (1 b.)
10) Definovat nominální úrok. (1 b.)
11) Definovat MRTS. (1 b.)
12) A/N: Monopson... (1 b.)
13) A/N: Zvětšení zásoby kapitálových statků vyžaduje dočasné snížení současné spotřeby. (1 b.)
14) A/N: Cokoliv, co zvýší celkový užitek (ceteris paribus) zvýší i mezní užitek. (1 b.)
15) A/N: Mezní užitek nikdy nemůže být menší než nula. (1 b.)
16) A/N:"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x533da2336d27d.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Pisemna_zkouska_MIK_14.1.__varianta_H_.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse