Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Velká francouzská revoluce - maturitní otázka 2/10

Velká francouzská revoluce - maturitní otázka 2/10


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka z dějepisu zpracovává v heslech téma Velké francouzské revoluce. Nejdříve sleduje vývoj před revolucí, charakterizuje politickou situaci a následně popisuje nejvýznamnější historické události samotné revoluce. Ve zkratce uvádí politické strany a uskupení s jejich hlavními představiteli. Práce je zakončena kusými informacemi o Napoleonovi. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Lucemburkové na českém trůně - maturitní otázka 1/10, následující Válka za nezávislost USA - maturitní otázka 3/10

Obsah

1.
Francie před revolucí
2.
Velká francouzská revoluce
2.1
První fáze (14. 7. 1789 – 21. 9. 1792)
2.2
Druhá fáze (22. 9. 1792 – 2. 6. 1793)
2.3
Třetí fáze (2. 6. 1793 – 27. 7. 1794)
3.
Napoleon Bonaparte

Úryvek

"1. fáze (14. 7. 1789 – 21. 9. 1792)
- gen. stavy - se prohlásily za Národní shromáždění – orgán, který může povolovat
daně, vypracuje novou ústavu
- král chtěl shromáždění rozehnat - povstání 14. července 1789 – dobytí Bastily, ovládnutí
radnice, vytvoření národní gardy, revolučních výborů
- heslo: Rovnost, volnost, bratrství
- srpen 1789 zrušeno poddanství – znamenalo placení daní podle výše majetku, obsazování
úřadů podle schopností a vzdělání, odstranění desátku pro církev
- NS se přejmenovalo na Ústavodárné národní shromáždění
- 26. srpna 1789 vzniká Deklarace práv člověka a občana
- navrhl generál La Fayette – bojoval ve Válce za nezávislost v Americe
- vznik ústavy 3. 9. 1791, všichni jsou si rovni, vláda umožňuje práva – bezpečnost, rovnost,
svobodu tisku a víry, soukromé vlastnictví – program třetího stavu – města, venkov
- konstituční monarchie

2. fáze (22. 9. 1792 – 2. 6. 1793)
- štěpení společnosti – radikální část (levice) – M. de Robespierre
- umírnění (pravice)
- nespokojenost:
- hospodářství – pomalé zavádění daňového systému, situace řemeslníků – zrušení cechů,
velký dovoz, volební právo podle majetku, zabavení církevního majetku, zrušení klášterů
- zahraniční politika - vyhlášena válka Rakousku, Prusku, král chtěl utéct ze země – zadržen
a uvězněn červen 1791
společnost se shromažďuje v klubech – Jakobíni, Girondisté, Kordeliéři (Danton, Marat)
- král v domácím vězení, zákony vydává Zákonodárné národní shromáždění
- cenzura tisku, zákaz spolčování =) moc má buržoazie
- Občanská ústava duchovenstva – duchovenstvo podřízeno státu, emigrace
- panovníci okolních mocností revoluci odsoudili, nespokojenost s ústavou
- =) nespokojenost 10. srpna 1792 zřízena revoluční výbor Komuna
- 1792 probíhají volby
- zrušena ústava, Zákonodárné shromáždění zrušeno =) sešlo se nové shromáždění Konvent
- vyhlásilo republiku, nová ústava, změna kalendáře
- král 21. ledna 1793 popraven spolu s manželkou Marií Antoianettou
- vyhlášena válka Velké Británii, Španělsku, Nizozemí – okupace území
- v Konventu 2 frakce – Girondisté a Jakobíni (Robespierre)
- Girondisté – umírnění, zájmy obchodníků, chtěli hosp. svobodu, ochranu majetku
- poprava 29. girondistů 2. 6. 1793"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d2dcb1559d5c.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Velka_francouzska_revoluce_MO.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse