Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Velká trojka - Stalin, Roosvelt, Churchill

Velká trojka - Stalin, Roosvelt, Churchill

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá mezinárodními jednáními a konferencemi za druhé světové války od roku 1940. Popisuje jednotlivé události (Atlantická charta, konference v Casablance, Teheránská konference, Jaltská konference, vznik a vývoj OSN a Postupimská konference), věnuje se roli USA, Ruska a Anglie v nich a popisuje dopady na mezinárodní politickou scénu a válečný vývoj. Poté se věnuje životopisným datům jednotlivých členů Velké trojky. V závěru je uvedeno stručné anglické resumé.

Obsah

1.
Úvod
2.
Atlantická charta
3.
Konference v Casablance
4.
Teheránská konference
5.
Jaltská konference
6.
Vznik a vývoj OSN
7.
Postupimská konference
8.
Členové Velké trojky – Churchill, Roosvelt, Stalin
9.
Cizojazyčné resumé
10
Poznámky, citace, zkratky
11
Použitá literatura

Úryvek

"4. Teheránská konference

První setkání tzv. Velké trojky Churchill – Roosvelt – Stalin se uskutečnilo od 28. listopadu do 1. prosince roku 1943 v Íránském Teheránu. Jednalo se o konferenci vedoucích představitelů tří spojeneckých mocností – Předsedy rady lidových komisařů Svazu SSR Josefa Vissarioviče Stalina, prezidenta Spojených států ameriských pana Franklina Delano Roosvelta a předsedy vlády Velké Británie pana Winstona Churchilla.

Konference se zúčastnili:
za Sovětský svaz lidový komisař zahraničních věcí V. M. Motolov a maršál K. J. Vorošilov,
za Spojené státy zvláštní prezidentův poradce pan H. Hopkins, velvyslanec v SSSR pan A. Harriman, náčelník štábu armády USA generál G. Marshall, vrchní velitel vojenského námořnictva USA admirál E. King, Náčelník štábu vojenského latectva USA generál H. Arnold, náčelník zásobování armády USA generál B. Somervell, náčelník prezidentova štábu admirál W. Leahy, náčelník vojenské mise USA v SSSR generál J. Deane,
za Velkou Británii ministr zahraničních věcí pan A. Eden, velvyslanec v SSSR pan A. Kerr, náčelník imperiálního generálního štábu generál A. Brooke, polní maršál a také Britský představitel ve spojeném výboru náčelníků štábů USA a Velké Británie ve Washingtonu pan J. Dill, první námořní lord, admirál loďstve A. Cunningham, náčelník štábu vojenského letectva Velké Británie, hlavní maršál letectva Ch. Portal, náčelník štábu ministra obrany generál H. Ismay, náčelník vojenské mise Velké Británie v SSSR generál H. Martel.

Sovětská tajná služba si pravděpodobně z obav před německou diverzí neodpustila dezinformační akci a přiměla anglickou delegaci k ubytování v sovětské rezidenci. Britská delegace se tak nemohla tajně radit s Američany a Stalin si od tohoto kroku sliboval prosazení vlastních požadavků pomocí zvláštních jednání s Roosveltem.

Na tomto jednání byly projednávány otázky , které do značné míry rozhodly o poválečném osudu Severní a Východní Evropy. Schválila se zde deklarace o společných akcích a poválečné spolupráci tří mocností.

VOJENSKÁ USNESENÍ TEHERÁNSKÉ KONFERENCE (citace)

Konference
1. se dohodla, že partyzáni v Jugoslávii mají být podrobováni dodávkami zásob a výzbroje v co největším rozsahu a rovněž operacemi commandos (pozn. 2),
2. se dohodla, že z vojenského hlediska je krajně žádoucí, aby Turecko vstoupilo do války na straně spojenců před koncem roku,
3. vzala na vědomí prohlášení maršála Stalina o tom, že ocitne – li se Turecko ve válce s Německem a vyhlásí –li následkem toho Bulharsko Turecku válku nebo zaútočí- li ne ně, Sovětský svaz se neprodleně ocitne ve válečném stavu s Bulharskem. Konference dále vzala na vědomí to, co může být o této skutečnosti oznámeno při nadcházejícím jednání o zapojení Turecka do války,
4. vzala na vědomí, že operace „Overlorld“ bude podniknuta během května 1944 společně s operací proti jižní Francii. Tato druhá operace bude podniknuta v rozsahu, jaký dovolí disponibilní vyloďovací prostředky. Konference dále vzala na vědomí prohlášení maršála Stalina, že sovětská vojska podniknou ofenzívu přibližně v téže době, aby se předešlo přesunům německých sil z východní fronty na západní,
5. se dohodla, že vojenské štáby tří mocností musí napříště udržovat navzájem těsný kontakt ohledně chystaných operací v Evropě. Bylo mezi jiným usneseno, že mezi příslušníky štáby má být v souvislosti s těmito operacemi dohodnut plán mystifikace a oklamání nepřítele.
Teherán 1. prosince
F.D. Roosvelt, J.V. Stalin, W. Churchill

Nyní bych ráda nastínila problémy a otázky projednávané na Teheránské konferenci o kterých bych chtěla následně podrobněji hovořit :

- otevření druhé fronty
- poválečné uspořádání Německa
- polská otázka
- dohoda o vytvoření Rady ministrů
- Deklarace tří států
- Deklarace tří států o Íránu
Otevření druhé fronty

Hlavním problémem, jež se na konferenci projednával a jež na jednání vnesl Stalin, se stala diskuse o druhé frontě, tedy invaze spojenců ( pozn.1) přes Kanál La Manche, známá také jako operace Overlorld.
Sověti projevili zájem o zahájení války proti Japonsku.
Američané po ukončení bojů v Evropě souhlasili s urychlením Overworldu na úkor ukončení bojů ve Středomoří.
Britové požadovali osvobození ostrovů Egejského moře a Řecka, dále spolupráci s jugoslávským odbojem a vystoupení Turecka proti Německu.
Churchill navrhoval rozšířit působnost spojenců v oblasti Středomoří a připravit si tak podmínky pro vylodění na Balkáně. Tento návrh nevylučoval možnost zároveň i spojeneckého vylodění na západě Evropy a navíc by omezoval sovětskou způsobilost ve Střední Evropě.
Pro Stalina byl tento návrh zcela neakceptovatelný a sám navrhoval vylodění v Severní Francii a další operace na jihu Francie.
Roosvelt se bez váhání přiklonil na sovětskou stranu.
Přestože Churchill dlouho prosazoval Balkán, účastníci dosáhli dohody, že druhá fronta bude otevřena v příštím roce v Západní Francii."

Poznámka

Práce je velmi přehledná. U delších tématických celků nechybí seznam klíčových hesel (oblastí) a jejich podrobný rozbor.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8971
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse