Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Velké dědictví - osnovy maturitních otázek z filozofie 2/2

Velké dědictví - osnovy maturitních otázek z filozofie 2/2


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Osnova maturitní otázky Velké dědictví II ukazuje, na co se při zpracovávání tématu zaměřit. Předchozí část série naleznete zde a href="http://www.seminarky.cz/-26017">Člověk toužící porozumět a Velké dědictví - osnovy maturitních otázek z filozofie 1/2 .

Obsah

1.
Pohegelovská filosofie
2.
Romantické období
3.
Pozitivismus, pragmatismus a marxismus
4.
Filosofie 20.století až po současnost
5.
Česká filosofie

Úryvek

"Pohegelovská filosofie – Hegel -> starohegelovci a mladohegelovci
- iracionalismus a antiscientismus
- Shelling
- člověk a jeho svoboda
- Schopenhauer
- poznání – Májin závoj – 3 cesty -> cesta prostřednictvím estetického nazření – umění, cesta svatosti, cesta filosofa.
-Kierkegaard – pravé vědění
- paradox + absorudita
- Nietzsche

Romatické období - dionýský živel, apollinský živel
-období „vůle k moci“, „pozitivistické“ období
-pohled na křesťanství
- pojem nadčlověk
- Lessing, Bergsonn

Pozitivismus, pragmatismus a marxismus – vysvětlit pojmy -> rozvinout
- scientismus
- Comte – 3 vývoje vědění ->teologické,metafyzické,pozitivní
- Peirce (pragmatismus) -> jeho teorie = pragmaticismus
-James -> Filosofii chápe jako návod k praktickému jednání a komunikaci. - Obešla jsem veverku, či neobešla jsem veverku?
-marxismus – Marx, jak ovlivnil marxismus situaci?

Filosofie 20. Století až po současnost – změna pohledu lidí na filosofii
- otázka existence a svobody
- Heidegger, Camus, Sartre
Postmoderní filosofie – definovat postmodernu
- náboženství a kultura, filosofie, věda
Filosofie dialogu – Buber, Levinas
Filosofie politickýxh vztahů – Arendtová, Bělohradský, Fukuyama X Hungtington

Česká filosofie – praktické zaměření, mravnost, prolínání filosofie
- Komenský – vše o něm, první až třetí období, pansofie, teorie emanace
- Masaryk – jeho život, otázka sebevraždy, moderní člověk a náboženství, otázka sociální, ideály humanitní, Rusko a Evropa
-Patočka – 3 pohyby lidské existence, přirozený svět jako filosofický problém"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51346b6f389c6.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Velke_dedictvi_II_osnova_MO.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse