Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Velké zámořské objevy

Velké zámořské objevy


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Tato maturitní otázka podrobně zpracovává zámořské objevy. Zkoumá jejich příčiny, průběh a důsledky. Zároveň také charakterizuje kulturu původních obyvatel.

Obsah

1.
Příčiny a předpoklady zámořských objevů
2.
Objevné plavby Portugalců a Španělů
3.
Dva světy, které se střetly v Novém světě
4.
Počínání dobyvatelů v Novém světě
5.
První koloniální smlouva, počátky kolonialismu
6.
Hospodářské důsledky zámořských objevů
7.
Nejznámější objevitelé

Úryvek

"AZTÉKOVÉ

- ve 12. A 13. St. osídlili území Mexika
- r.1325-založili město Tenochtilán- Mexico City
- 14.- 16. st.- největší rozsah –Montezuma- podrobil si většinu kmenů Nového Mexika
- Sídlo Montezumy bylo Španěly nazýváno Americké Benátky
- v čele státu vladař, vyznanou rolí měli i mocní kněží
- vyspělé zemědělství (kukuřice, rajčata, tabák), chov domácích zvířat (pes, krocan)
- zpracování mědi, bronzu, neznali železo; keramika
- náboženství: kruté a krvavé lidské oběti
- věda: rozvinutá matematika, astronomie, kalendář přesnější než evropský, hieroglyfické a
piktografické (obrazové) písmo, rukopisné knihy – aztécké kodexy
- stavby: chrámové pyramidy, kultovní hřiště, paláce, kamenné sochy bohů, mozaiky, nástěnné
malby, využití peří, obrazy zvířat i květin

MAYOVÉ

- říše na území dnešní Guatemaly a Mexika
- Stará říše 4.-10. st.
- Nová říše- 10.st.- 1697
- Neměli jednotný stát, nýbrž menší státy, mezi nimiž panovala rivalita a občanské války byly velice časté.
- V době příchodu Španělů- úpadek
- hlavou města-dědičný panovník, nejvyšší duchovní představitel a rádce panovníka – hlavní kněz
- civilizace na úrovni doby kamenné
- neznali železo
- pěstovali kukuřici, fazole, papriky, hrnčířství a umělecká řemesla, platidlem byly kakaové boby
- v náboženství: polyteismus
na počest bohů se konaly obřady, hostiny i pitky, lidské oběti (krví
z vytrženého srdce se potřel obraz božstva)
- věda: matematika (pojem nuly), zeměpis, astronomie, dokonalý kalendář, hieroglyfické
písmo (asi 300 znaků, psáno zleva doprava, dochovaly se 4 mayské kodexy v podobě
leporel, ale zbytek zničili Španělé)
- stavby: stupňovité pyramidy, paláce šlechty a kněží, stadiony pro obřadní míčové hry, města
spojovaly silnice, kamenné a štukové reliéfy, sochy bohů, jeskynní malby, fresky,
zlatnictví, keramika, zpracování peří

TOLTÉKOVÉ

- středoamerická civilizace
- poraženi Aztéky
- -monumentální chrámové pyramidy, palácové komplexy, hřiště, plastiky bojovníků, zpracování kovů, keramika"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: velke_zamorske_objevy.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Velke_zamorske_objevy.doc (79 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse