Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Veřejná ekonomika a správa - otázky ke zkoušce

Veřejná ekonomika a správa - otázky ke zkoušce

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přináší 24 zpracovaných otázek ke zkoušce z předmětu Veřejná ekonomika a správa. Věnuje se vysvětlení základních pojmů, veřejným statkům, externalitám, úloze státu v ekonomice, veřejné volbě a způsobu hlasování, veřejnému, veřejnému vládnímu a občanskému sektoru. Rozebírá problematiku vztahu státu a veřejné správy, samosprávy a přímé demokracie, veřejných financí a rozpočtů, rozpočtového procesu a skladby, veřejných investic, zakázek a informatiky. Sleduje spolupráci veřejného a soukromého sektoru (PPP), kontrolu ve veřejné správě, zákonodárnou, výkonnou i soudní moc. Zmiňuje veřejnosprávní instituce, personální zajištění i materiálně technickou stránku veřejné správy. Na závěr se zabývá ekonomikou a efektivností veřejné správy a veřejnosprávní dokumentací.

Obsah

1.
Veřejná ekonomie, veřejná ekonomika, veřejná politika
1.1.
Implementace politik, problémy implementace politik jako politického procesu, aktéři implementace
2.
Veřejné statky a externality
2.1.
Charakteristika a dělení veřejných statků
2.1.1.
Čisté a smíšené veřejné statky
2.2.
Zabezpečování veřejných statků
2.3.
Externalita
2.3.1.
Poručnický statek
3.
Úloha státu v ekonomice
3.1.
Funkce státu v ekonomice
3.2.
Regulace ekonomiky
3.3.
Na co se stát zaměřuje
3.4.
Příčiny státního zasahování
3.5.
Sociální stát
4.
Veřejná volba a pravidla hlasování
4.1.
Pravidlo hlasování a jeho části
4.2.
Proces veřejné volby
5.
Veřejný sektor – definice, vymezení, velikost
5.1.
Velikost veřejného sektoru
5.1.1.
Faktory ovlivňující velikost a strukturu veřejného sektoru (vnější, vnitřní)
6.
Veřejný vládní sektor – organizační složky, příspěvkové organizace
6.1.
Státní podnik
6.2.
Organizační složky
6.2.1.
Organizační složky státu
6.2.2.
Organizační složky územního samosprávného celku
6.3.
Příspěvkové organizace
6.3.1.
Příspěvkové organizace státu
6.3.2.
Příspěvkové organizace krajů a obcí
7.
Občanský sektor – geneze, nestátní neziskové organizace
7.1.
Členění podle právní normy
7.2.
Členění podle kritéria globálního charakteru poslání
7.3.
Členění podle předmětu jejich činnosti
7.4.
Členění podle zdroje příjmů a způsobu jejich kontroly
8.
Stát a veřejná správa
8.1.
Hlediska pro rozlišení veřejné správy
9.
Samospráva a přímá demokracie
9.1.
Přímá demokracie a její formy
10.
Veřejné finance a soustava veřejných rozpočtů (příjmy, výdaje)
10.1.
Základní fiskální funkce
10.2.
Státní rozpočet
10.3.
Veřejné příjmy
10.4.
Vládní výdaje
11.
Rozpočtový proces a rozpočtová skladba, mezinárodní finance
11.1.
Rozpočtové zásady
11.2.
Rozpočtová pravidla
11.3.
Rozpočtová skladba a základní hlediska třídění
11.4.
Rozpočtový deficit (příčiny, typy, možnost řešení)
11.5.
Veřejný dluh
11.6.
Mezinárodní veřejné finance
12.
Veřejné investice a veřejné zakázky
12.1.
Projekt, program, veřejný projekt
12.2.
Veřejná zakázka
12.2.1.
Dělení, zadavatel, způsoby zadávání
13.
Spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP) – Public Private Partnership
14.
Veřejná informatika
14.1.
Cíle státní informační politiky
14.2.
Prioritní oblasti rozvoje veřejné informatiky
14.3.
E-government
14.4.
Správce informačního systému veřejné správy
15.
Informace a systémové pojetí veřejné správy
15.1.
Informační povinnosti veřejné správy vůči veřejnosti
16.
Kontrola ve veřejné správě
16.1.
Přímá a nepřímá kontrola
16.2.
Kontrola parlamentem, interpelace
16.3.
Kontrola vládní a kontrola v samosprávách
16.4.
NKÚ
17.
Moc zákonodárná, ústavní pořádek a právní řád ČR
17.1.
Ústava ČR
17.2.
Listina základní práv a svobod
17.3.
Zákony
18.
Organizace a fungování výkonné moci
18.1.
Prezident republiky a jeho pravomoci
18.2.
Vláda ČR
19.
Soudnictví
19.1.
Druhy pravomoci soudu
19.2.
Mezinárodní soudní dvůr
19.3.
Evropský soudní dvůr, Evropský soud pro lidská práva
19.4.
Ústavní soudnictví
19.5.
Správní soudnictví
19.6.
Obecné soudy
19.7.
Soustava soudů
20.
Instituce ve veřejné správě
20.1.
Státní orgány a jejich členění
20.2.
Samosprávné orgány a jejich členění
20.3.
Profesní a stavovské instituce
20.4.
Instituce veřejné správy a jejich členění podle hledisek
21.
Personální zajištění veřejné správy
21.1.
Funkční místa
21.1.1.
Obsazování, zastávání
21.2.
Uchazeč o zaměstnání ve veřejné správě
21.3.
Výkon práce, pracovní doba ve veřejné správě
22.
Materiálně technická stránka veřejné správy
22.1.
Budovy a pracoviště
23.
Ekonomika a efektivnost veřejné správy
24.
Dokumentace ve veřejné správě
24.1.
Dělení dokumentů

Úryvek

"24) Dokumentace ve VS

Písemná dokumentace ve VS za cíl přispívat k uchování informací a především k větší stálosti právních poměrů. Dokumentů produkovaných VS je velmi mnoho druhů.
Dokumenty se dělí:
- na osobní – určené 1 adresátovi
- na neosobní – pro širší nebo neomezený okruh uživatelů

Z hlediska času:
- z dlouhodobého významu
- z krátkodobého významu
Z funkčního hlediska:
- dokumenty vlastního rozhodnutí
- dokumenty pomocného charakteru
Z formálního hlediska:
- na kontextové (tvoří souvislý text)
- na nekontextové (obsahují zestručněný text a základní fakta – seznamy, soupisy, přehledy, tabulky, rozvrhy)
Z věcného hlediska:
- právní normy (ústava a ústavní zákony, zákony, nařízení vlády, vyhlášky)
- interní předpisy (pro jednotlivé instituce)
Objemově hlavní část dokumentace veřejné správy tvoří spisová a účetní dokumentace, resp. šířeji hospodářská dokumentace
Hlavní část spisové dokumentace tvoří spisy správního řízení. – je podnětem k jednání veřejnoprávní instituce nebo produktem jednání veřejnoprávní instituce

Ve velkých institucích existuje i tzv. vnitřní korespondence – forma spisové dokumentace není striktně zákonem předepsána. Za praktických důvodů se však v tzv. písemném styku dodržují jistá pravidla, která většinou vyplývají ze zkušeností z práce s písemnými materiály."

Poznámka

Práce má z velké části heslovitý charakter. Částečně čerpá z: http://blog.zarohem.cz/clanek.asp?cislo=648, http://blog.zarohem.cz/clanek.asp?cislo=649, http://blog.zarohem.cz/clanek.asp?cislo=650, http://blog.zarohem.cz/clanek.asp?cislo=651, http://blog.zarohem.cz/clanek.asp?cislo=656, http://blog.zarohem.cz/clanek.asp?cislo=653, http://blog.zarohem.cz/clanek.asp?cislo=659, http://blog.zarohem.cz/clanek.asp?cislo=658.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12884
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse