Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Veřejná ekonomika, veřejná ekonomie a veřejný sektor

Veřejná ekonomika, veřejná ekonomie a veřejný sektor

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Filozofická fakulta, Ostrava

Charakteristika: Práce na teoretické úrovni seznamuje s nejmladší specializovanou oblastí obecné ekonomie, tedy s veřejnou ekonomikou, veřejnou ekonomií a veřejným sektorem. Uvádí rozdíl mezi veřejnou ekonomií a veřejnou ekonomikou, a zabývá se veřejným sektorem jako jedním z pilířů veřejné ekonomiky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Veřejná ekonomie
2.1.
Definice
2.2.
Základní problémy vztahující se k veřejné ekonomii
2.3.
Teoretické disciplíny a směry
3.
Veřejná ekonomika
3.1.
Definice
3.2.
Veřejný efekt
3.3.
Veřejné aktivity
3.4.
Veřejná ekonomika a její odvětví
3.5.
Tržní selhání a jeho příčiny
3.6.
Veřejné statky a služby
3.7.
Veřejná ekonomika a veřejná správa
4.
Veřejný sektor
4.1.
Definice
4.2.
Vymezení veřejného sektoru
4.3.
Velikost veřejného sektoru
4.3.1.
Ukazatel podílu
4.3.2.
Faktory
4.4.
Potřeby
4.4.1.
Klasifikace potřeb
4.5.
Efektivnost
4.5.1.
Postupy a metody
4.6.
Organizace působící ve veřejném sektoru České republiky
4.6.1.
Aplikace zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
4.6.1.1.
Organizační složky státu a příspěvkové organizace
4.6.1.1.1.
Organizační složky státu
4.6.1.1.2.
Příspěvkové organizace státu
4.6.1.1.3.
Rozpočtové limity
4.6.2
. Aplikace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
4.6.2.1.
Organizační složky územně správních celků a příspěvkové organizace
4.6.2.1.1.
Organizační složka územního samosprávného celku
4.6.2.1.2.
Příspěvkové organizace krajů a obcí
5.
Závěr

Úryvek

"2 VEŘEJNÁ EKONOMIE

2.1 Definice

Vědní disciplína zabývající se příčinami existence, strukturou, zákonitostmi fungování a efektivnosti neziskového sektoru. Jedná se o část národního hospodářství, která má neziskový charakter, kde nepůsobí zákonitosti trhu. Uplatňuje se zde veřejná moc, především donucovací moc při alokačních rozhodnutích jednotlivců, domácností a firem. Z oblasti obecné ekonomie vyčleňují veřejnou ekonomii závislosti na převládajících směrech ekonomického myšlení. Tyto směry řeší problematiku s veřejným zájmem úzce spojenou, jedná se především o velikost zdanění, velikost vládního dluhu, četnost státních zásahů do ekonomie a míru redistribuce. Vývoj veřejné ekonomie souvisí s historickým vývojem a učením jednotlivých ekonomických teorií.

2.2 Základní problémy vztahující se k veřejné ekonomii

Vymezení základních problémů, které vedou k diskuzi mezi jednotlivými ekonomickými teoriemi:
- role vlády ve vztahu k ekonomice (míra zásahů státu do ekonomiky)
- míra redistribuce a velikost daňového zatížení
- velikost a dynamika veřejného dluhu
- rozsah zajištění veřejných statků
- pojetí spravedlnosti

Krajní liberálové striktně zavrhují veškeré státní zásahy do fungování trhu. Umírněnější liberalisté tolerují pouze ty státní zásahy, které slouží veřejnému prospěchu a pomáhají jednotlivcům si zajistit odpovídající životní podmínky v těch případech, kdy toho nejsou sami schopni. Neoklasičtí ekonomové řeší, jak optimálně rozdělit a poskytnout veřejné statky, aby byla dosažena co nejvyšší úroveň ekonomické efektivnosti a sociální spravedlnosti. Neoklasické pojetí se tedy stalo základem veřejné ekonomie.

2.3 Teoretické disciplíny a směry

Mezi teoretické disciplíny a směry, které ovlivnily rozvoj veřejné ekonomie a veřejné ekonomiky, především lze zařadit:

- Teorie blahobytu – vychází z neoklasických ekonomů, z nichž cambidgeská větev v zastoupení Arthura C. Pigoua položila základ této teorie. Jedná o hledání odpovědí na otázky, jaká z možných ekonomických situací je nejlepší při rozdělování zdrojů."

Poznámka

Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra psychologie a sociální práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16482
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse