Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. - od 1. 9. 2016 patří pod VŠFS Vysoká škola Karlovy Vary o. p. s., Karlovy Vary

Charakteristika: Text představuje veřejnou obchodní společnost, její základní ustanovení. Obecně popisuje její založení a vznik. Informuje o právech a povinnostech společníků. Vypisuje orgány. Věnuje se nejen vzniku a zániku účasti na společnosti, ale také jejímu zrušení a přeměnám.

Obsah

1.
Základní ustanovení
1.1.
Veřejná obchodní společnost
2.
Založení a vznik společnosti
2.1.
Založení společnosti
2.2.
Vznik společnosti
3.
Společníci, jejich práva a povinnosti
3.1.
Nemajetková práva společníka
3.2.
Majetková práva společníka
3.3.
Povinnosti společníka
4.
Orgány veřejné obchodní společnosti
5.
Vznik a zánik účasti na společnosti
5.1.
Vznik účasti ve společnosti
5.2.
Zánik účasti ve společnosti
6.
Zrušení a zánik společnosti
7.
Přeměny společnosti
7.1.
Fúze společnosti
7.2.
Změna právní formy
7.3.
Rozdělení společnosti
7.4.
Zrušení společnosti

Úryvek

"1 Základní ustanovení
1.1 Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost, je podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, taková společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a za své závazky ručí celým svým majetkem, a to společně a nerozdílně.
Na veřejnou obchodní společnost je třeba aplikovat obecná ustanovení obsažená v § 56 až § 75b obchodního zákoníku, pokud není ve zvláštní úpravě veřejné obchodní společnosti, § 76 až § 92e Obchodního zákoníku, stanoveno jinak.
Minimálně dvě osoby musí podnikat pod společnou firmou, ale není přitom vyžadováno, aby obchodní firma byla osobní. Firma musí obsahovat označení „veřejná obchodní společnost“, což může být nahrazeno zkratkou „veř. obch. spol.“ nebo „v.o.s.“. V případě, že firma obsahuje jméno alespoň jednoho ze společníků, stačí dodatek „a spol.“.
Ke splnění podmínek pro založení v.o.s. je potřeba minimálně dvou osob, jakožto zakladatelů, ale i během trvání společnosti je nutné, aby měla alespoň dvě osoby, které jsou jejími společníky.
Ručení tohoto druhu společnosti, jako právnické osoby probíhá celým jejím majetkem.

2 Založení a vznik společnosti
2.1 Založení společnosti
Veřejná obchodní společnost je založena podpisem společenské smlouvy všemi jejími zakladateli. K platnosti této společenské smlouvy není požadována forma notářského zápisu, zato všechny podpisy pod společenskou smlouvou musí být úředně ověřeny. V případě, že je jeden ze zakladatelů zastoupen zmocněncem na základě zakladatelem udělené plné moci, musí být tato plná moc přiložena ke společenské smlouvě.
Formální a obsahové záležitosti společenské smlouvy jsou firma a sídlo společnosti, určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby a v neposlední řadě také předmět podnikání společnosti. Tento výčet je však spíše demonstrativní, v praxi je velmi časté rozšíření okruhu otázek.

2.2 Vznik společnosti
Vznikem společnosti je okamžik, kdy je společnost po splnění všech podmínek zapsána do obchodního rejstříku. Návrh na zápis musí být podepsán všemi společníky a být doložen společně s dokumenty ověřující všechny náležitosti, které se do obchodního rejstříku zapisují. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18916
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse