Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Veřejná správa a regionální rozvoj (VSRR)

Veřejná správa a regionální rozvoj (VSRR)

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednávájící o veřejné správě zasahující do všech jejích oblastí, od státního dohledu a financování regionů, přes jejich vnitřní fungování a až výsledky. Celá práce je zaměřena na rozvoj reionů v rámci Evropské unie, takže se čtenář dozvá mnoho informací orozvojových možnostech pro regiony v rámci Evropské unie, jako jsou projekty NUTTS a investiční pobídky.

Obsah

1.
Pojetí regionálního rozvoje
2.
Charakteristické rysy a specifika regionálního managementu
3.
Vývoj koncepce regionální politiky a regionálního managementu na evropském kontinentu
4.
Přehled cílů integrované regionální politiky Evropské unie implementovaných v 90. letech 20. a počátkem 21. století
5.
Uskutečňování principů regionální politiky Evropské unie v koncepci regionální politiky České republiky
6.
Aplikace zásad strategického plánování v regionální politice Evropské unie a jejích národních států
7.
Využívání přístupů regionálního marketingu v soudobé evropské regionální politice

Úryvek

Velmi důležitou oblastí regionálního marketingu je vymezování cílových trhů na základě rozvojových ploch měst a dalších obcí, které jsou nabízeny k využití domácím a zahraničním podnikatelským subjektům.Tento postup,se prakticky uplatňuje na různých kontinentech.
Obecně platí, že nejen v Evropě, nýbrž i v Severní Americe, Asii a na dalších kontinentech rostou zahraniční investice do průmyslových objektů, které jsou budovány (případně modernizovány ) v jednotlivých místech a regionech , a současně do oblasti služeb.Jedná se o sektory, v nichž domácí a zahraniční kapitál úspěšně dlouhodobě spolupracuje se samosprávnými orgány obcí a regionů a s jejich podnikatelskými subjekty.
Z pohledu vymezování cílových trhů a podrobnější segmentace cílových skupin představujících důležitou součást marketingu má v regionálním marketingu značný význam jednak analýza potenciálních a skutečných zahraničních investorů, jednak analýza konkurujících regionů, s nimiž příslušný region srovnává svou nabídku.
Proto regiony – hlavně prostřednictvím svých regionálních rozvojových agentur-hledají informace především o konkurujících regionech ze zahraničí .
Je zřejmé, že v souvislosti s plným členstvím České republiky v Evropské unii se brzy stanou aktuálními zvláště poznatky o některých portugalských, španělských a řeckých regionech.

Celkově platí, že podrobnější znalosti o silných a slabých stránkách potenciálních zahraničních ( i domácích) ) investorů a o konkurujících regionech –získávaných především s využitím analýzy SWOT a analýzy lokalizačních faktorů- mají velký význam pro vypracovávání jakýchkoli regionálních marketingových strategií.

Získání uvedených poznatků je nezbytným předpokladem pro vytváření celkové představy o způsobech přijímání klíčových strategických rozhodnutí investory. Zohledňují se v nich skutečnost, že zahraniční investoři hledají jisté výhody, které regiony- a města v nich situovaná – potenciálním investorům nabízejí, hlavně :
- daňová zvýhodnění,
- celní výhody,
- investiční pobídky.
Regiony a města ucházející se o investice ze zahraničí musí ovšem na druhé straně – rovněž zejména prostřednictvím svých rozvojových agentur- hledat informace o dalších motivacích zájmu zahraničních investorů. Těmi mohou být i takové skutečnosti, že
- ve svých zemích musí čelit podstatně vyšším nárokům kladeným na ochranu životního prostředí,
- konkurence v jejich zemích je příliš veliká,
- tlak se strany odborových organizací zaměstnanců se v jejich zemích zvyšuje.
I uvedené údaje jsou významné pro vypracovávání vlastních regionálních marketingových strategií.

Poznámka

Velmi, velmi, velmi obsáhlá práce. Svou informační hodnotou je daleko za normálem, ale práci chybí jednotná a srozumitelná grafická úprava, podrobnější obsah při takovém rozsahu informací a textu. Zároveň i úprava textu potřebuje velké změny, ale po stylistické stránce je práce kvalitní.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4377
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse