Veřejné finance 2/2

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Učební materiál zaměřený na veřejné finance se nejprve věnuje rozpočtům územních samosprávných celků, odkud se přesunuje k tématu fiskální politiky, jejím typům či opatřením. Dále je probrán problém rozpočtového deficitu a státního dluhu a poté jsou objasněny zásady, principy či modely fiskálního federalismu. Poslední tématický celek představuje základní koncepce teorie veřejné volby. Předchozí část práce naleznete zde Veřejné finance 1/2.

Obsah

1.
Územní rozpočty
1.1.
Územní rozpočty
1.2.
Struktura příjmů ÚSC
1.3.
Obce
1.3.1.
Příjmy a výdaje obcí
1.3.2.
Struktura daňových příjmů 2008
1.3.3.
Dotace
1.3.4.
Rozpočet hl. m. Prahy
1.4.
Kraje
1.4.1.
Vývoj salda hospodaření krajů v letech 2001 až 2008 (v mld. Kč)
1.4.2.
Příjmy a výdaje krajů
1.5.
Nástroje finančního hospodaření ÚSC
2.
Fiskální politika
2.1.
Fiskální a rozpočtová politika
2.2.
Velká hospodářská krize
2.3.
Nová ekonomie
2.4.
Zpoždění
2.5.
Fiskální opatření
2.6.
Multiplikátory
2.7.
Typy fiskální politiky
2.8.
Model IS-LM
2.9.
Model AS-AD
2.10.
Efekt vytlačování
3.
Rozpočtový deficit a státní dluh
3.1.
Fiskální (ne)rovnováha
3.2.
Celkový schodek rozpočtu
3.2.1.
Typy deficitů
3.2.2.
Příčiny vzniku schodků
3.3.
Financování deficitu
3.4.
Dluhové financování
3.5.
Vládní bilanční rovnice
3.6.
Problémy dluhového financování
3.7.
Emisní financování
3.8.
Dlouhodobá fiskální politika
3.9.
Hrubý a čistý veřejný dluh
3.10.
Příčiny a faktory vzniku (růstu) veřejného dluhu
3.11.
Faktory velikosti veřejného dluhu
3.12.
Domácí dluhová past
3.13.
Měření veřejného (státního) dluhu
3.14.
Dluhový problém – řešení
3.15.
Správa dluhu
4.
Fiskální federalismus
4.1.
Teorie fiskálního federalismu
4.2.
Fiskální federalismus
4.3.
Zásady fiskálního federalismu
4.4.
Vládní úrovně
4.5.
Fiskální jednotka
4.6.
Fiskální potřeba
4.7.
Fiskální kapacita
4.8.
Fiskální pozice
4.9.
Optimalizace fiskální jednotky
4.10.
Optimální velikost jednotky
4.11.
Optimální objem veřejného statku
4.12.
(De)centralizace funkcí veřejného sektoru
4.13.
Tiebout-Musgraveův model
4.14.
Tieboutova hypotéza
4.15.
Modely fiskálního federalismu
4.15.1.
Centralizovaný model
4.15.2.
Decentralizovaný model
4.15.3.
Kombinovaný model
4.16.
Volba modelu
4.17.
Fiskální decentralizace
4.18.
Požadavky na daňové příjmy místních financí
4.19.
Výhody sdílených daní
4.20.
Nevýhody sdílených daní
4.21.
Efekt účelové dotace
4.22.
Efekt neúčelové dotace
5.
Veřejná volba
5.1.
Základní přístupy k veřejným financím
5.2.
Teorie veřejné volby
5.3.
Politický trh
5.4.
Politický vs. ekonomický trh
5.5.
Nabídka na politickém trhu
5.6.
Downsův model politického cyklu
5.7.
Politický trh a volič
5.8.
Teorie racionální neúčasti ve volbách
5.9.
Teorie racionální ignorance
5.10.
Zájmové skupiny
5.11.
Byrokracie
5.12.
Niskanenův model byrokracie
5.13.
Logika kolektivní akce
5.14.
Rozdíly mezi hlasováním
5.15.
Příklad rozhodování
5.16.
Hlasovací paradox
5.17.
Cykličnost volby
5.18.
Arrowův teorém

Úryvek

"Územní rozpočty
Klíčové pojmy: územní samosprávné celky, obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, fiskální decentralizace, příjmy a výdaje rozpočtu kraje, příjmy a výdaje obecních rozpočtů
Územní rozpočty
 Rozpočty územních samosprávných celků
- Rozpočty měst a obcí, resp. dobrovolných svazků obcí
- Rozpočty krajů – vyšší ÚSC
- Rozpočty regionálních rad
 Mimorozpočtové peněžní fondy ÚSC:
- Fond rezerv a rozvoje (neúčelový – dá se do něj sahat i na úrovni samosprávy…)
- Ostatní (účelové) fondy – bytový fond, památkový fond – prostředky musí být vynaloženy v souladu s účelem
Struktura příjmů ÚSC:
1. Vlastní zdroje
1.1. Daňové příjmy
1.1.1. Sdílené daňové příjmy: to co se vybere, bude směřovat do více úrovní rozpočtu, je stanoven podíl na celostátním hrubém výnosy dané daně. Podíl je určen zákonem o Rozpočtovém Určení Daní (RUD)
1.1.2. Výlučné (svěřené) daňové příjmy: daň jde výlučně do jedné úrovně rozpočtové soustavy, buď do státního, nebo do obecních příp. do krajských. Typická je DPH a spotřební daň – šli výlučně do státního rozpočtu. Pokud to jde do krajů, obcí, tak se to rozděluje podle počtu obyvatel (určitě rozmezí). Kvůli rozmezí ale byla některá města zvýhodněna a jiná znevýhodněna. Proto chtějí nyní poslanci změnu.
- 8,92% => kraje (14) - Problém: Praha – je to město i kraj
- 20,59% => obce (6250)
Dříve: 100% => počet obyvatel . koeficient
2008: 94% + 3% rozloha + 3% prostý počet obyvatel. koeficient
- Daň z nemovitostí jde 100% na obce
1.2. Nedaňové příjmy
1.3. Kapitálové příjmy

2. Další zdroje
2.1. Dotace
2.1.1. Investiční dotace
2.1.2. Neinvestiční dotace
OBCE
- Základní (nejnižší) jednotka místní samosprávy
- Veřejnoprávní korporace (má vlastní majetek)
- V ČR je cca 6 250obcí
(> 2500 obcí má < 300 obyvatel)
(> 3700 obcí má < 500 obyvatel)
- Malé obce jsou ekonomicky neefektivní, ale obcím byla svěřena samostatnost, proto se nyní nechtějí slučovat"

Poznámka

Součástí práce jsou grafy, tabulky a schémata o rozsahu cca 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26423
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse