Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Veřejné právo

Veřejné právo


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s veřejných a ústavním právem. Uvádí jejich definice. Popisuje strukturu Ústavy ČR a obsahuje plné znění Listiny základních práv a svobod. Charakterizuje nejen trestní právo a trestní řízení, ale také správní a finanční právo.

Obsah

1.
Veřejné právo
2.
Ústavní právo
3.
Struktura Ústavy ČR
4.
Listina základních práv a svobod – plné znění
5.
Trestní právo
5.1.
Trestné činy
5.2.
Trestní odpovědnost
5.3.
Nepříčetnost
5.4.
Trestné jednání není za protiprávní považováno...
6.
Trestní řízení
6.1.
Trestní řízení probíhá v několika stadiích
6.2.
Zásady trestního řízení
6.3.
Trest
6.4.
Za spáchané trestné činy může soud uložit tyto tresty
7.
Správní právo
7.1.
Fáze správního řízení
8.
Finanční právo

Úryvek

"VEŘEJNÉ PRÁVO
tvoří právní normy, které sledují vztahy mezi státem jako nositelem státní moci a fyzickými nebo právnickými osobami. Stát vůči občanům a společnostem prosazuje zejména veřejný zájem a vystupuje jako nadřazený subjekt. Veřejné právo obsahuje hlavně tato právní odvětví:

• ústavní právo – základní právní normy, jež upravují státní zařízení a právní postavení občanů státu; pramenem je zejména Ústava ČR, Listina základních práv a svobod a další ústavní zákony
• trestní právo – souhrn norem, které vymezují trestné činy a tresty, které se za ně ukládají jejich pachatelům; základním pramenem je trestní zákon a trestní řád
• správní právo – souhrn právních norem upravujících veřejnou správu; jediný pramen správního práva neexistuje (=není kodifikované), protože veřejná správa zahrnuje množství činností ve velmi odlišných oblastech života společnosti (správní řád)
• finanční právo – normy, které upravují finančně právní vztahy, tj. vztahy získávání, shromažďování a upotřebení finančních prostředků, pokud se jich účastní stát (např. vztahy daňové, rozpočtové, burzovní, bankovní); základní soubor norem neexistuje

ÚSTAVNÍ PRÁVO je souhrn právních norem určujících formy států a vlády, rozdělení a výkon státní moci a základní práva a svobody občanů (lidí)
Ústava – je právní akt nejvyšší právní síly, upravující principy určitého státu, organizaci veřejné moci, územní samosprávu a základní práva a svobody občanů. Ostatní právní normy mají z ústavy vycházet a být s v ní v souladu.
➔ Princip oddělení moci
➔ princip brz a rovnováh

Struktura Ústavy ČR

ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ze dne 16.12.1992

preambule
užívá se jí když jsou nejasnosti v ustanoveních zákonů, stanoví rovnost všech, odkazuje na historii česka
I. hlava – základní ustanovení
charakterizuje stát, dělbu moci, stanoví státní symboly, prvky právního státu, pluralitu politických svobod, vztah k mezinárodním smlouvám o lidských právech, vymezení státních hranic, ochrana přírodního bohatství, suverenita a svrchovanost státu"

Poznámka

Autorského textu jsou v práci cca 4 strany, zbylých 9 je plné znění Listiny základních práv a svobod.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: karinsagel.sweb.cz/Teorie%20státu%20a%20práva/TSP_souhrn_ustava_1sem.doc; http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html; http://www.maturita-online.wz.cz/otazky/16Zaklady_trestniho_prava_CR.doc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16915
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse