Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Veřejné statky, morální hazard a nepříznivý výběr

Veřejné statky, morální hazard a nepříznivý výběr

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Boskovice

Charakteristika: Všichni se každodenně setkáváme s veřejnými statky, ani si to neuvědomujeme, a náležitě je využíváme. Určitě se každý setkal i s tím, že si vybral nekvalitní výrobek, se kterým nebyl spokojený. A také hodně lidí se spoléhá na to, že jejich problémy vyřeší někdo jiný za nás. Všechny tyto výše zmíněné situace jsou vystiženy v práci. Dále zde naleznete definice, co je to veřejný statek, co je to soukromý statek, jaká je historie pojmu veřejného statku, jaké jsou obou statků vlastnosti, jak ovlivňují veřejné statky trh, jaké je jeho optimální množství, co to jsou asymetrické informace, morální hazard a nepříznivý výběr.

Obsah

1
Úvod
2
Obsah 3
3
Veřejné a soukromé statky 4
2.1
Definování veřejného statku v ekonomické historii 4
2.2
Vlastnosti veřejných i soukromých statků 4
2.3
Vliv veřejných statků na trh 5
2.4
Optimální množství veřejného statku 6
4
Asymetrická informace 7
5
Morální hazard 7
6
Nepříznivý výběr 8
7
Závěr 9
8
Použitá literatura 10

Úryvek

"Veřejné statky (public goods) jsou zajišťované vládami, náklady na ně jsou placeny z daní. O veřejný statek se jedná, pokud je užitek ze spotřeby statku sdílen určitou skupinou (občany země, regionu, města apod.) jako celkem ve chvíli, kdy je statek poskytnut nebo spotřebováván jednou osobou. Nejčastěji bývají mezi příklady jmenovány statky jako národní obrana a fungující státní správa na národní úrovni a tradiční veřejné osvětlení či řízené křižovatky na úrovni místní.
Soukromý statek (privátní statek) je statek, jehož spotřeba je plně dělitelná mezi jednotlivými spotřebiteli a celková spotřeba tohoto statku je sumou spotřeb jednotlivých spotřebitelů.
Statky, u kterých jsou níže uvedené vlastnosti (nerivalitní spotřeba a nevyloučitelnost) výrazné, se označují jako čisté veřejné statky. Statky mající vlastnosti jak čistých veřejných tak soukromých se označují jako statky smíšené (nezmenšitelné, ale vyloučitelné nebo nevyloučitelné, ale zmenšitelné)
2.1 Definování veřejného statku v ekonomické historii

Prvním, kdo definoval pojem veřejný statek, byl v roce 1954 Samuelson. Jde o statky, „ze kterých mají všichni společný užitek v tom smyslu, že spotřeba tohoto statku kterýmkoliv jednotlivcem nezpůsobuje omezení spotřeby ostatních.“ Samuelson zdůrazňuje, že právě tato vlastnost odlišuje veřejné statky od statků soukromých. Ve své učebnici ekonomie pak o mnoho let později definuje veřejný statek poněkud podrobněji: „Jde o komoditu, jejíž užitky mohou být poskytovány všem lidem, aniž by to přinášelo vyšší náklady, než jsou spojeny s jejím poskytováním jedné osobě. Užitky těchto statků jsou nedělitelné a lidé nemohou být vyloučeni z toho, aby jich využívali.“ Mnoho dalších ekonomů se zabývalo definováním veřejných statků a s tím spojeným formulováním jejich vlastností.
2.2 Vlastnosti veřejných i soukromých statků
Trh s privátními statky funguje na tzv. vylučovacím principu, což znamená, že u tohoto typu statku lze provést vyloučení ze spotřeby okamžitě – zboží se předává až po zaplacení. A protože spotřeba tohoto privátního statku je dělitelná mezi jednotlivými spotřebiteli, není možné, aby jeden a tentýž privátní statek byl spotřebováván zároveň dvěma či více spotřebiteli. Spotřeba privátního statku je tedy nejen dělitelná, vyloučitelnost ze spotřeby realizovatelná, ale navíc je rivalitní, což znamená, že jednotliví spotřebitelé mezi sebou navzájem soutěží.
Jako definiční vlastnosti veřejných statků bývají standardně uváděny především tzv. nerivalita a nevyloučitelnost spotřeby. Různí autoři se však do jisté míry liší v tom, jak tyto vlastnosti definují, a kterou z nich pokládají za primární.
Nerivalita - spotřeba jednoho zákazníka nijak nezmenší spotřebu jiného zákazníka. Oblíbeným příkladem zastánců veřejných statků a veřejných služeb je uliční osvětlení. Např. Pan Veselý jde po osvětlené ulici a nijak nezmenšuje spotřebu pana Šťastného.
Nevyloučitelnost - mohou z nich mít užitek také lidé, kteří se nepodíleli na jejich financování, ale nelze je vyloučit ze spotřeby. Fakticky se jedná o existenci černých pasažérů, kteří sice konzumují, ale nelze je „chytit“ a „vyloučit“."

Poznámka

Práce obsahuje dva grafy o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera31131
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse