Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Veřejný rozpočet a veřejný dluh

Veřejný rozpočet a veřejný dluh

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem práce je veřejný rozpočet a veřejný dluh. V první části jsou vysvětleny základní pojmy spojené s veřejným sektorem, státním rozpočtem a veřejnými financemi naší společnosti. Další část, analytická, nastiňuje současnou situaci sestavování veřejného rozpočtu a veřejného dluhu v České republice a popisuje vývoj v posledních několika letech. Shrnuje hlavní problémy při sestavování a plnění rozpočtu a snaží se navrhnout řešení a doporučení, jak zadlužení postupně snižovat.

Obsah

1.
Úvod
2.
Veřejný sektor a veřejný rozpočet
2.1
Veřejný sektor
2.1.1
Důvody existence veřejného sektoru
2.1.2
Poslání a úkoly veřejného sektoru
2.2
Veřejný rozpočet
2.2.1
Rozpočtová soustava, skladba a metodiky
2.2.2
Rozpočtové zásady a rozpočtový proces
2.3
Veřejný deficit a dluh
3.
Rozpočet ČR
3.1
Rozpočtový deficit
3.2
Veřejný dluh
3.3
Příjmová a výdajová strana státního rozpočtu
3.3.1
Veřejné příjmy
3.3.2
Veřejné výdaje
4.
Závěr
5.
Literatura
6.
Přílohy

Úryvek

"2.2. Veřejný rozpočet

Hospodaření vlády s veřejnými financemi se uskutečňuje v rámci rozpočtové soustavy, ve které hraje klíčovou roli právě státní rozpočet. Prostřednictvím státního rozpočtu plní veřejné finance své hlavní tři funkce:
- funkce alokační – prostřednictvím této funkce stát alokuje zdroje do produkce různých sociálních služeb netržního či tržního charakteru.
- funkce distribuční – je spojena s přerozdělováním části hrubého národního produktu.
- funkce stabilizační – veřejné finance bývají používány také k zajištění vysoké úrovně zaměstnanosti, stability cenové hladiny, ekonomického růstu či vyrovnanosti platební bilance. (Strecková, 1998, s. 78 – 79)

2.2.1 Rozpočtová soustava, skladba a metodiky
Základním nástrojem veřejných financí je soustava veřejných rozpočtů (včetně rozpočtových vztahů fungujících uvnitř této soustavy) a instituce, které zabezpečují tvorbu, rozdělování, užití a kontrolu toků jednotlivých okruhů finančních prostředků v rámci této soustavy. Rozsah rozpočtové soustavy je závislý na politickém a územním uspořádání státu, na velikosti státního útvaru a na tradicích.

Do soustavy veřejných rozpočtů obvykle patří - státní rozpočet, rozpočty nějakého typu vyššího územně správního celku, místní (municipální) rozpočty. V širším pojetí do této soustavy také patří rozpočty organizací, které jsou financovány z některého typu veřejných rozpočtů a rozpočty státních fondů (pokud jsou vytvářeny). Jedná se o účelově vymezené fondy, do kterých plynou speciální příjmy a ze kterých jsou financovány speciální výdaje. Každý prvek rozpočtové soustavy má svoji relativní samostatnost, která je dána tím, že má svoji příjmovou základnu. Mezi jednotlivými rozpočty však existují vazby v podobě přesunů. Obvykle se jedná o přesuny z vyššího rozpočtu do nižšího.

Skladba veřejných financí je stanovena vyhláškou Ministerstva financí o rozpočtové skladbě , kterou se stanoví rozpočtová skladba jako jednotné třídění příjmů a výdajů, které se uplatňuje v rozpočtech, při sledování plnění státního rozpočtu, rozpočtech státních fondů a dalších dle § 1 uvedené vyhlášky. Rozpočtová skladba třídí příjmy a výdaje z hlediska odpovědnostního, druhového, odvětvového a konsolidačního. Roztřídění příjmů a výdajů v rozpočtu na rok 2010 z hlediska odpovědnostního, tj. podle správců kapitol, je uvedeno v příloze č. 1 této práce.

Existují dva základní způsoby vykazování vládního dluhu a deficitu (sledování příjmů a výdajů státního rozpočtu). Jedním způsobem je metodika Mezinárodního měnového fondu (GFS 1986, resp. GFS 2001), která je postavena na bázi peněžních toků, tedy veškeré operace jsou sledovány na hotovostním principu, tj. v okamžiku, kdy je příjem nebo výdaj realizován. Druhá metodika Eurostatu ESA 95 je relevantní pro výpočet maastrichtských konvergenčních kritérií vládního deficitu a dluhu. Tato metodika pracuje s daty na aktuálním principu, tzn., že operace daného roku jsou zachycovány tehdy, když se ekonomická hodnota vytváří nebo zaniká a také tehdy, když se pohledávky a závazky snižují bez ohledu na peněžní realizaci. Neexistuje zde přímá vazba na příjmy. Nová metodologie GFS 2001 se svojí podstatou již blíží metodice Eurostatu ESA 95 a na rozdíl od systému GFS 1986, který pracuje s daty pouze na pokladní bázi, zachycuje nová metodologie účetní operace rovněž i na akruální bázi. Tvoří ucelený koncepční a účetní rámec, poskytuje relevantní údaje pro analytickou činnost a následně pro hodnocení či případné změny fiskální politiky."

Poznámka

Délka čistého textu bez tabulek, grafů, příloh a poznámek pod čarou je cca 14 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20130
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse