Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Veřejný sektor ve veřejné ekonomice

Veřejný sektor ve veřejné ekonomiceKategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky, jež stručně popisují efektivnost veřejné správy, případně pojetí efektivnosti (užší a širší pojetí), důležitou částí zápisků jsou také faktory ovlivňující efektivnost.

Obsah

1.
Text

Úryvek

"Efektivnost veřejné správy
Veřejný sektor by měl vést k dosažení vyšší efektivnosti, nicméně je zde velký problém s dosažením efektivnosti při vynakládání finančních zdrojů rozpočtové soustavy. Tendence k neefektivnosti veřejného sektoru je hlavním projevem jeho selhání i selhání veřejné vlády a veřejné správy.

Pojetí efektivnosti:
Užší pojetí - pojetí tzv. paretovské efektivnosti; v tomto pojetí ekonomické uspořádání, ekonomické rozhodnutí (např. ve veřejném sektoru, v daňovém zatížení) je efektivní tehdy, nemůže-li nastat změna, při níž by některý subjekt získal, aniž by jiné subjekty něco ztratily. V tomto pojetí pak platí, že efektivní je takové řešení, kdy roste užitek alespoň jednomu jedinci, a přitom ostatním zůstává užitek nezměněn. Paretovsky optimální řešení je takové, kdy už není možné zvýšit užitek kteréhokoliv jednotlivce, aniž by se snížil užitek ostatních – žádný subjekt (tzn. stát či obec) nemá zájem na změně výroby či své spotřeby. Je-li taková změna možná, pak je existující uspořádání, rozhodnutí paretovsky neefektivní.

Toto pojetí efektivnosti vychází z předpokladů:
- hospodárnosti při alokaci finančních prostředků – v nákladech veřejného sektoru
- individuálního užitku – výstupy veřejného sektoru slouží mnoha občanům a mají uspokojit mnoho individuálních potřeb
- kolektivní užitek je individualistický = souhrn individuálních užitků v rámci obce, regionu, státu, atd.

Problém definice veřejného zájmu se týká struktury, objemu i standardu zabezpečování veřejného statků pro občany. Efektivnost se někdy analyzuje i ve vztahu k rovnosti (distribuční spravedlnosti). Zpravidla, co je efektivní, není zcela spravedlivé a naopak.

Širší pojetí (praxe) – efektivnost veřejného sektoru je výsledkem vztahu velikosti vstupů a výstupů do veřejného sektoru. Veřejný sektor má tendenci k neefektivnosti, protože zde nepůsobí kategorie zisku, produkty veřejného sektoru se neprodávají za tržní ceny, zatímco vstupy ano. Cenou za výstupy veřejného sektoru jsou vybírané daně (tzv. daňová cena za čisté veřejné statky) a tzv. uživatelské poplatky jako modifikovaná cena za smíšené statky."

Poznámka

všb-tuo

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52b5f37f60872.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Verejny_sektor_ve_verejne_ekonomice.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse