Veterinární lékařství 4

Kategorie: Medicína

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na veterinární lékařství. Ve čtvrté části jsou probírány otázky jako například cizí těleso v žaludku, torze sleziny, obstipace, megakolon, prolaps rekta nebo chirurgické řešení nemocí dutiny nosní a paranasálních dutin. Dále se zabývá thorakotomií, nemocemi plic a jejich chirurgickými terapiemi, PDA, perifakrdektomií, ektopickým ureterem, chirurgickým řešením nemoci prostaty, neoplazií prostaty nebo mineralizovaným plakem. Třetí část naleznete zde a pátou část naleznete zde.

Obsah

99.
Cizí těleso v žaludku
100.
Cizí těleso v tenkém střevě
101.
Torze sleziny
102.
Invaginace (intususcepce)
103.
Volvulus a torze střev
104.
Obstipace
105.
Megakolon
106.
Prolaps rekta
107.
Chirurgické řešení nemocí dutiny nosní a paranasálních dutin
108.
Chirurgické řešení nemocí hltanu a hrtanu
109.
Chirurgické řešení nemocí průdušnice
110.
Thorakodrenaz
111.
Thorakotomie
112.
Traumata hrudniku
113.
Nemoci plic a jejich chirurgická terapie
114.
Základy chirurgie srdce a velkych cev
115.
PDA
116.
PRAA
117.
Perikardektomie
118.
Kryptorchismus a ektopicke varle
119.
Nemoci ledvin a jejich chirurgická léčba
120.
Avulze ureteru
121.
Ektopický ureter
122.
Ruptura moč.méchýře: ( kockopes 1241 )
123.
Cystolitiáza
124.
Uretrolitiáza ( theresa 682 )
125.
Latrogenni obstrukce uretry
126.
Uretrotomie, uretrostomie ( kočkopes 1247 )
127.
Chirurgické řešení nemoci prostaty: ( kočkopes 1334 )
128.
Benígní hperplazie prostaty:BHP ( kočkopes všetko v jednej kapitole 1334)
129.
Prostaticke a paraprostaticke cysty:
130.
Neoplazie prostaty:
131.
Abscesy prostaty
132.
Felinní urologický syndrom: ( theresa 698 )
133.
Vady chrupu, oligodoncie, polydoncie
134.
Mineralizovaný plak
135.
Zubní kaz
136.
Parodontopatie
137.
Fraktura zubu
138.
Pulpitida¨
139.
Periapikální absces – Apikální parodontitida
140.
Oronazální píštěl

Úryvek

"99. Cizí těleso v žaludku
Etiologie: nejčastěji u mladých psů, různé kamínky, kosti provázky......Trichobezoary-vznikají olizováním a polykáním línající srsti (hlavně u koček)
Při delší přítomnosti (více než 2-3týdny) se rozvíjí chronická gastritida, v krajním případě mohou vyvolat až perforaci a následnou gastritidu.

Symptomatologie: od asymptomatického průběho až po dramatické příznaky. Dochází především k nechutenství a zvracení. Zvíře většinou přijímá vodu, ale potravu ne. V případě úplné obstrukce dochází k rozvratu elektrolytické rovnováhy v důsledku profuzního zvracení. Při chronickém průběhu se rozvíjí ztráta kondice až vyhublost.
Hematolka- hodnoty jsou v ref.mezích, může se však objevit dehydratace, hypokalemie, hypochloremie, alkaloza.

Diagnostika: vychází z anamnezy a klinických příznaků. Mužeme zkusit cizí těleso vypalpovat, ale to se podaří jen malokdy. Některé tělěsa můzeme prokázat na Rtg snímcích (příp.kontrast.rtg !!! NE baryove preperaty při podezření z perforace) nebo USG. Definitivní diagnostik.metodou je gastroskopie.

Terapie:
1. Endoskopická extrakce: minimálně invazivní metoda a časově nenáročná, zákrok se provádí v celkové anestezii, před tím 8-24hodinová hladovka a úprava případné dehydratace a elektrolytické rovnováhy (hypokalemie = arytmie). K extraci cizých těles využíváme různé typy klíštěk a košíků. Předmět srovnáme do polohy, kdy nehrozí poranění jícnu. V případě poranění sliznice se provádí antiulcerozní terapie- sukralfát nebo H2blokátory po dobu 10-14 dnů. U malých těles s hladkým povrchem může vyvolat zvracení- např. apomorfinem, u koček xylazin.
2. Gastrotomie: zejména u větších těles, u těles s ostrými okraji nebo po neúspěšné endoskop.extrakci. Po operaci zvíře napájíme po 12hod, za 24hod podáváme lehce stravitelnou stravu.
3. Pasáž tělesa střevem- riziko poranění sliznice, u radiodenzních těles kontrolujeme po dobu 3-10dnů denně rengenologicky pasáž a setrváli těleso v jednom místě déle než 24-48hod nebo objeví-li se klinické příznaky, raději jej odstraníme.
Při podezření na cizí těleso v žaludku nepoužíváme prokinetika (stahy můžou způsobit traumatizaci sliznice nebo posunout těleso do duodena, což může být u velkých těles nebezpečné). U fytobezoarů podáváme lubrikační látky 2-3krát denně p/o (např.vazelínu nebo parafínový olej)

100. Cizí těleso v tenkém střevě

Etiopatogeneze:
Cizí tělesa, která pronikla pylorem, mohou způsobit akutní obstrukci tenkého střeva, obstrukci, perforaci, laceraci nebo intoxikaci(např. material s obsahem olova). Střevní stěna reflexně uhybá ostrým předmětům, takže např. jehla může projít celým traktem bez požkození střev. Za určitých situacích může dojít k perforaci a následné peritonitidě až septickému šoku. Může také dojít k obstrukci, predilekčním místem je ileocekální spojení nebo pooperační stenozy

Symptomatologie:
Nechutenství, zvracení, apatie, dehydratace. Cizí tělěsa s obsahem olova mohou vyvolat intoxikaci s nervovými příznaky.

Diagnostika:
Založená na anamneze a na klinickém vyšetření- palpace(nadzdvižení zvířete za hrudní končetiny), dále RTG snímek (příp.kontrast) , USG.

Terapie:
Stabilizace pacienta a chirurgický zákrok. Endoskopická extrakce je možná pouze z duodena. U cizých těles v tlustém střevě je endoskop.extrakce metodou volby. Při podezření na perforaci přistupujeme rovnou k laparotomii. U malých hladkých cizých těles, můžeme zvolit vyčkávání a nechat tělěso projít, kontrolujeme po dobu 3-10dnů denně rengenologicky pasáž a setrváli těleso v jednom místě déle než 24-48hod nebo objeví-li se klinické příznaky, raději jej odstraníme.

LINEÁRNÍ CT
Častější u koček (klubíčka, nitě..) Většinou se fixují v určitém místě- pylorus, pod jakykem... Peristaltika je má tenenci vypudit, což vede k navlečení a plisování střeva (lze vidět i na rtg snímcích nebo na sonu- agregace plynových bubli nebo jen radiodenznější oblast nahloučených kliček). Dochází ke zvracení, anorexii, apatii, dehydrataci, příp.průjmu. Úplná obstrukce sřev vede k častému až projektilnímu zvracení.
Ddg: zesílená střevní stěna- NSZ, nádory, intusescepce, parvoviroza nebo jiné akutní záněty.
Terapie: pokud je CT zaseklé pod jazykem, můžeme ho zkusit uvolnit a nechat projít střevama, zvíře sledujeme. CT by mělo během 1-3dnů odejít s trusem. Pokud se stav nezlepší- laparotomie, zákrok se většinou neobejde bez mnohočetných enterotomií a rozsáhlých resekcí. V některých případech je možné CT odstranit endoskopicky."

Poznámka

vysoká

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29418
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse