Veterinární lékařství 3

Kategorie: Medicína

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje otázky z veterinárního lékařství. Ve třetí části jsou probírána například atlantoaxiální instabilita, onemocnění krčních disků, wobblerův syndrom, fraktury a luxace obratlů nebo traumata svalů. Dále vysvětluje hiátovou kýlu, oronazální píštěle, ezofagotomii, divertikl jícnu nebo syndrom dilatace a volvulu žaludku. Druhou část naleznete zde a čtvrtou část naleznete zde.

Obsah

68.
Atlantoaxiální instabilita
69.
Onemocnění krčních disků
70.
Onemocnění thorakolumbálních disků – Th-L
71.
Wobbler syndrom
72.
Cauda equina
73.
Fraktury a luxace obratlů
74.
Nemoci svalů a šlach
75.
Traumata svalů
76.
Kontraktura podhřebenového a nadhřebenového svalu
77.
Kontraktura m. quadriceps femoris
78.
Zásady chirurgického ošetření šlach
79.
Kýla
80.
Hernia umilicalis
81.
Herna inguinalis
82.
Hernia traumatika
83.
Hernia diaphragmatika
84.
Hernia perinealis
85.
Hiátová kýla
86.
Chirurgické nemoci tvrdého a měkkého patra
87.
Oronazální píštěle
88.
Chirurgické řešení nemocí slinných žláz
89.
Zásady chirurgického ošetření při nemocech jícnu
90.
Ezofagotomie
91.
Ruptura jícnu
92.
Divertikl jícnu
93.
Nemoci žaludku a jejich chirurgická léčba
94.
Předoperační péče o pacienta s GDV
95.
Syndrom dilatace a volvulu žaludku
96.
Pooperační péče při GDV
97.
Benigní obstrukce pyloru
98.
Ulcerace/eroze žaludku

Úryvek

"
71. Wobbler syndrom

-relativně častý, u mladých německých dog a starších dobrmanů
-instabilita krčních obratlů, cervikální spondylomyelopatie, cervikální malformace, spondylolistéza
-přesná příčina není známa - „syndrom“ s multifaktoriální etiologií-hereditární podstata + vlivy nutriční a traumatické
pět nosologických jednotek způsobujících kompresi míchy v krčním úseku páteř. kanálu:

1. chronické degenerativní onemocnění disků
fibrinoidní degenerace s Hansenovou protruzí typu II
s následnou hypertrofií anulus fibrosus a lig.longitudinale dorsale, vzniká komprese míchy z ventrální strany
 C5-C7
 komprese větší při extenzi krku
 menší při flexi-natažení lig. longitudinale dorsale
nejčastěji dospělí dobrmani samčího pohlaví

2. vrozená malformace krčních obratlů - porucha endochondrální osifikace
deformita těla obratle, kloubních výběžků i laminy
stenóza páteřního kanálu kraniální částí obratle
 mícha komprimována laterálně nebo dorzoventrálně
 C3-C7
mladé německé dogy (mohou i dobrmani)

3. patologický sklon těla obratle
instabilita obratle vede sekundárně ke chronické degeneraci disku - predisponující faktor pro malpozici těla obratle
 komprese míchy z ventrální strany kraniodorzálním úsekem těla obratle
 C6 nebo C7
hlavně dospělí dobrmani samčího pohlaví

4. hypertrofije lig. flavum/malformace arcus vertebrae
-hypertrofie lig. se vyvíjí sekundárně při instabilitě obratlů
-maformace-genetická povaha nebo nutriční abnormality
 oblouk obratle a kloubní výběžky zesílí, deformují se
 komprese z dorzální strany
zčásti statická (zbytnělý arcus a kloubní výběžky)
zčásti dynamická (při extenzi arcus vertebrae)
 ve flexi se zmenší
 C4-C7
mladé německé dogy

5. stenóza páteřního kanálu ve tvaru přesýpacích hodin
 dorzálně (hypertrofie/hyperplazie ligamentum flavum)
 ventrálně (hypertrofie/hyperplazie anulus fibrosus)
 laterálně (artróza kloubních ploch nebo jejich malformace/malartikulace)
 dynamická komprese
 kdekoli od C2 po C7
mladé německé dogy

Symptomy
 v průběhu měsíců až let se postupně zhoršuje koordinace - hypermetrie, ataxie
 ve 40 % případů i bolestivost krku
 všechny čtyři končetiny, nejdříve na pánevních
 exacerbaci navodí i malé trauma
 u chronických atrofie m. supraspinatus/m. infraspinatus
 drží krk ve flexi
extenze při vyšetření může přechodně zhoršit motorický deficit

Diagnostika
Ddg.: IVDD, DKK bil., LCC bil.(ruptura kran. zkříž. vazu), atlantoaxiální subluxace, generalizovaná slabost při Addisonově chorobě, sekundární nutriční hyperparathyroidismus, tumory krční míchy a páteřního kanálu, polyartritida/polymyositida, diskospondylitida, meningitida, fraktura/luxace krč. obratlů
 nacionále, anamnéza, neurologické a rtg vyšetření
Stresové rtg vyšetření (extenze a lineární trakce krku) může přechodně zhoršit neurologický stav!

T e r a p i e
A) konzervativní
nezabrání progresi
 medikamentózní léčba (nesteroidy/steroidy)
 omezený pohyb 3-4 týdny
 krmení z vyvýšené misky
 chodit na postroji-ne obojek
dočasně se uleví - potlačí se edém míchy a dojde k remyelinizaci
B) chirurgická-dle příčiny a charakteru komprese
1. SLOT – ventr. dekomprese krč. obr.-při protruzi disku
2. trakce obratlů, stabilizace Kirschnerovými-dráty a methylmetakrylátem
3. trakce a stabilizace polyvinylidinovou spinální ploténkou
ventrální dynamické komprese
4. trakce a stabilizace Harringtonovým distraktorem
5. dorzální laminektomie
Perioperačně
 metylprednisolon sukcinát-sodný
 2-3 týdny po operaci klid v kotci
 dalších 6-8 týdnů postupně návrat k normální aktivitě
 do konce života bez vodítka
Výsledky chirurgické léčby = správný výběr pacienta
jen některé případy mají dlouhodobě dobrou prognózu

P r o g n ó z a
 konzervativně - pravděpodobnost progresivního zhoršování
 chirurgicky
- relativně příznivou – typ 1., 3., 4
- dubiózní – typ 5.
- nepříznivou – typ 2."

Poznámka

vysoká, Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29417
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse